Schrijf u in op onze nieuwsflash
e-mailadres:


twitter
Evalueer uw priv� ziekte verzekering of zorgverzekering! Deze maand is de meest geschikte maand om na te gaan of op het vlak van ziektekostenverzekeringen alles wel goed geregeld is. Waarom?
� Sandra Van Kerckhove
Sandra Van Kerckhove

Hebt u reeds een priv�ziekteverzekering in Spanje en wenst u over te stappen naar een andere polis, een andere maatschappij, een andere tussenpersoon� dan is het n� het ideale moment om u hierover verder te gaan informeren. Het is immers zo dat de meeste ziektekostenpolissen of hospitalisatieverzekeringen in Spanje de vervaldag hebben op 31/12/2014. Gezien de offici�le opzegtermijn 2 maanden is, (ook voor eventuele wijzigingen in uw eigen polis), kan een eventuele overstap best geregeld worden in september/oktober.
 
Een goede gezondheid is primordiaal in het leven, de juiste ziektekostenverzekering zorgt voor financi�le en mentale rust.

In de praktijk word ik regelmatig geconfronteerd met de volgende situaties. Sommige klanten die nooit ziek zijn vinden na enkele jaren de premie die ze moeten betalen voor een ziektekostenverzekering te kostelijk, omdat ze naar hun mening er te weinig gebruik van maken en er geen financieel voordeel bij hebben. Ze wensen de polis stop te zetten. Dit is een foute redenering. Deze mensen zijn gezegend dat ze een polis kunnen afsluiten die financi�le en emotionele problemen in de toekomst kunnen vermijden zonder enige uitsluiting. Iedereen betaalt jaarlijks voor zijn huispolis en autopolis een fiks bedrag, zonder over het nut ervan te twijfelen en hopende dat men er geen gebruik van moet maken. En als het gezondheid betreft redeneert men anders,...

Andere klanten wensen een polis af te sluiten, maar kunnen jammer genoeg niet meer aanvaard worden omdat ze eerder te ernstige ziektes hadden of een hele lijst aan pre-existenties voorleggen waardoor er heel veel uitsluitingen zullen zijn. Ze vinden het een onrecht. Ik begrijp dat dit voor deze groep niet eerlijk lijkt. Zeker omdat de meeste emigranten dit niet eerder in hun leven konden voorzien. Ze konden niet eerder in hun leven een priv� ziektekostenpolis voor Spanje afsluiten. Jammer genoeg is het nu eenmaal zo dat een priv� maatschappij priv� is. M.a.w. een commercieel bedrijf dat een positief financieel eindresultaat moet kunnen voorleggen. Ik vind het steeds moeilijk om dit nieuws te moeten brengen aan deze groep. In het verleden is er uitzonderlijk een periode geweest waarin deze groep mensen konden aanvaard worden, maar ik vrees dat op dit moment geen enkele maatschappij dit herhaalt.

Een andere categorie zijn de niet gepensioneerde jonge renteniers die in hun land van oorsprong wensen resident te blijven tot pensioenleeftijd en fout redeneren dat ze pas op hun 65 ste een Spaanse priv�-verzekering moeten afsluiten opdat ze niet dubbel zouden betalen. Steeds weer wijs ik hen op het risico dat indien ze pech hebben in groep 2 terecht kunnen komen op hun 65ste en het dan te laat is.

Daarnaast hebben we de jonge gezinnen met kinderen. Kan dergelijk gezin het zich financieel veroorloven, dan adviseer ik echt deze polis af te sluiten. De premies voor kinderen liggen gebruikelijk een stuk lager, er bestaan familiekortingen en dan kan men als ouder gerust zijn dat alles goed geregeld is voor de kinderen en men zich geen zorgen over het voorgaande hoeft te maken in de toekomst.

oktober 2014

Sandra Van Kerckhove, schrijfster van deze artikelen is lid van het expertenpanel van Vlamingen in de Wereld - Costa Blanca en zaakvoerder van GrupoXandra Verzekeringen S.L.

Dit kantoor biedt advies over alle soorten verzekeringen aan particulieren en bedrijven in heel Spanje.
Brandverzekering - Autoverzekering - Rechtsbijstandverzekering - Pensioenplannen - Spaarplannen - Beleggingen - Ziektekostenverzekering - Tandzorgverzekering - Begrafenisverzekering - Bedrijfsverzekeringen - Hotelverzekering - KMO verzekering.

info@grupoxandra.eu
Tel.: 965 637 134
www.grupoxandra.eu


Heeft u een vraag, dan kunt u die via onderstaand formulier aan Sandra Van Kerckhove stellen.

Naam:


E-mailadres:


Vraag: