Schrijf u in op onze nieuwsbrief

e-mailadres:

Ik heb het Privacy beleid gelezen en ga hiermee akkoord.

Yves SirejacobSchenken van onroerend goed in Spanje vanaf 2015
© Yves Sirejacob

Spanje paste tot voor kort verschillende regels toe op schenkingen tussen niet-residenten in Spanje en schenkingen tussen residenten in Spanje.

Voor niet-residenten was de nationale regeling van toepassing, terwijl residenten konden gebruik maken van de regeling die elke autonome regio (Comunidad Autónoma) toepast op schenkingen.

Spanje liet immers aan de autonome regio’s toe elk afzonderlijke regels uit te werken m.b.t. vrijstellingen en tarieven.

Dit onderscheid werd door het Europees Hof van Justitie getoetst aan het Europees Verdrag en kon de discriminatietoets niet doorstaan waardoor Spanje gedwongen werd haar wetgeving aan te passen om deze discriminatie weg te werken.

Op 1 januari 2015 werd dus voor niet-residenten een gans andere regeling van toepassing. Vanaf nu gelden ook de regels van de autonome regio’s voor schenkingen tussen niet-residenten onderling.

Voor sommige regio’s geeft dit een duidelijk voordeel, maar voor andere verandert er bijzonder weinig.

We overlopen in dit artikel de belangrijkste regio’s.

Welke regels pas ik toe op de berekening in Spanje?

De Spaanse wet op de Successiebelasting en Schenkingen (Wet 27/1989) bepaalt dat de ontvangers schenkingsrechten betalen in Spanje op alle goederen die in Spanje geschonken worden. De ligging van de vakantiewoning is dus belangrijk om te bepalen welke berekeningsregels van toepassing zijn op de schenking.

en wat nu
Wie betaalt de schenkingsrechten?

De ontvanger betaalt de schenkingsrechten op het individuele deel dat hij of zij krijgt in Spanje.

Overzicht belangrijkste regio’s

LET OP! We beperken ons enkel tot de vrijstellingen en tarieven voor schenkingen in rechte lijn, d.w.z. tussen ouders en kinderen, en enkel op de schenking van uw tweede verblijf in Spanje (vakantiewoning).

ANDALUCIA (Costa del Sol)

In Andalucía verandert er bijzonder weinig. De regels van deze regio zijn immers bijna identiek aan de nationale regeling die van toepassing was.

Vrijstellingen: géén

Tarieven:

Belastbare basis in EUR Te betalen belasting Rest belastbare basis Belastingtarief %
 
0,00
7.993,46
15980,91
23.968,36
31.955,81
39.943,26
47.930,72
55.918,17
63.905,62
71.893,07
79.880,52
119.757,67
159.634,83
239.389,13
398.777,54
797.555,08
 
 
0,00
611,50
1.290,43
2.037,26
2.851,98
3.734,59
4.685,10
5.703,50
6.789,79
7.943,98
9.166,06
15.606,22
23.063,25
40.011,04
80.655,08
207.266,95
 
 
7.993,46
7.987,45
7.987,45
7.987,45
7.987,45
7.987,45
7.987,45
7.987,45
7.987,45
7.987,45
39.877,15
39.877,16
79.754,30
159.388,41
398.777,54
Hierboven
 
 
7,65
8,50
9,35
10,20
11,05
11,90
12,75
13,60
14,45
15,30
16,15
18,70
21,25
25,50
31,75
36,50
 
CANARISCHE EILANDEN (oa. Tenerife en Gran Canaria)

Vrijstellingen: géén

Tarieven:

Belastbare basis in EUR Te betalen belasting Rest belastbare basis Belastingtarief %
 
0,00
7.993,46
15980,91
23.968,36
31.955,81
39.943,26
47.930,72
55.918,17
63.905,62
71.893,07
79.880,52
119.757,67
159.634,83
239.389,13
398.777,54
797.555,08
 
 
0,00
611,50
1.290,43
2.037,26
2.851,98
3.734,59
4.685,10
5.703,50
6.789,79
7.943,98
9.166,06
15.606,22
23.063,25
40.011,04
80.655,08
199.291,40
 
 
7.993,46
7.987,45
7.987,45
7.987,45
7.987,45
7.987,45
7.987,45
7.987,45
7.987,45
7.987,45
39.877,15
39.877,16
79.754,30
159.388,41
398.777,54
Hierboven
 
 
7,65
8,50
9,35
10,20
11,05
11,90
12,75
13,60
14,45
15,30
16,15
18,70
21,25
25,50
29,75
34,00
 
CATALUNIA (Costa Brava en Barcelona)

Vrijstellingen: géén

Tarieven:

Belastbare basis in EUR Te betalen belasting Rest belastbare basis Belastingtarief %
 
0,00
200.000
600.000
 
 
0,00
10.000
38.000
 
 
200.000
600.000
Hierboven
 
 
5,00
7,00
9,00
 
REGIO VALENCIA (Costa Blanca)

Vrijstellingen:

100.000 EUR per ontvanger in rechte lijn.

Tarieven:

Belastbare basis in EUR Te betalen belasting Rest belastbare basis Belastingtarief %
 
0,00
7.993,46
15980,91
23.968,36
31.955,81
39.943,26
47.930,72
55.918,17
63.905,62
71.893,07
79.880,52
119.757,67
159.634,83
239.389,13
398.777,54
797.555,08
 
 
0,00
611,50
1.290,43
2.037,26
2.851,98
3.734,59
4.685,10
5.703,50
6.789,79
7.943,98
9.166,06
15.606,22
23.063,25
40.011,04
80.655,08
199.291,40
 
 
7.993,46
7.987,45
7.987,45
7.987,45
7.987,45
7.987,45
7.987,45
7.987,45
7.987,45
7.987,45
39.877,15
39.877,16
79.754,30
159.388,41
398.777,54
Hierboven
 
 
7,65
8,50
9,35
10,20
11,05
11,90
12,75
13,60
14,45
15,30
16,15
18,70
21,25
25,50
29,75
34,00
 

En een bijkomende korting op het effectief te betalen bedrag (Bonificación)

Na de berekening van het effectief te betalen bedrag, geniet de ontvanger in rechte lijn bovendien ook nog van een bijkomende korting van 75%, met een limiet van 150.000 EUR.

Door de toepassing van deze regels op de niet-residenten wordt het in de Comunidad Valenciana behoorlijk goedkoper om te gaan schenken.

BALEAREN (oa. Mallorca en Ibiza)

Vrijstellingen: géén

Tarieven: 7%

Deze flat tax tussen ouders en kinderen is een behoorlijke vermindering dan het nationale tarief dat voordien van toepassing was.

Welke termijn heb ik om de schenkingsrechten te betalen?

Vanaf de schenking (notariële akte) heeft u een termijn van 30 dagen om de schenkingsrechten te betalen. Vanaf die periode begint de 4-jarige verjaringstermijn te lopen waarin de Spaanse fiscus de waarde van de geschonken goederen kan herzien.

Waar moet ik de schenkingsrechten te betalen?

Voor niet-residenten blijft het ontvangkantoor in Madrid, dat specifiek bevoegd is voor niet-residenten, van toepassing. Enkel de autonome regels zijn van toepassing, maar de ontvanger blijft Madrid.

Moet ik in België dan ook nog schenkingsrechten betalen op de schenking van dat Spaans onroerend goed?

Neen. België is niet bevoegd voor deze schenking en heft geen extra schenkingsrechten.

Moeten er alleen schenkingsrechten betaald worden bij een overdacht door schenking?

Jammer genoeg niet, en dat maakte de operatie veelal een pak kostelijker.

Er zijn twee andere belastingen van toepassing:

1. Effectieve meerwaardebelasting (Ganancias patrimoniales)

De overdragers zijn ook nog meerwaardebelasting verschuldigd, net zoals bij een verkoop.
Deze bedraagt vanaf 2015 niet minder dan 20% op de meerwaarde. De meerwaarde is in dit geval het verschil tussen de aankoopprijs en de waarde waaraan het onroerend goed wordt geschonken.

Let op: voor eigendommen die in het verleden gekocht zijn aan zeer lage prijzen kan dit dus een aanzienlijk hoog bedrag zijn. Deze meerwaardebelasting is van toepassing bij schenking en ook bij verkoop, maar is NIET van toepassing in geval van overdracht door overlijden.

Als uw eigendom vóór 1994 is aangekocht, geeft de staat wel (beperkte) herwaarderingscoëfficiënten om de belastbare basis licht te verminderen.

2. Theoretische meerwaardebelasting op de grond (Plusvalia Municipal)

Deze belasting is een tax op de theoretische herwaardering van de kadastrale waarde van het grondperceel. Deze belasting is zowel bij schenking, overlijden als bij verkoop van toepassing.

Is het zinvol om te schenken in plaats van te wachten tot een overlijden?

Het doel om te schenken in Spanje is veelal de belastbare basis van de in België te betalen successierechten naar beneden te halen.

In België (Vlaanderen) worden de erfgenamen immers belast aan de tarieven van 3% (0-50.000 EUR), 9% (50-250.000EUR), en 27% (boven 250.000 EUR).

Het wordt dus zinvol te schenken in Spanje als u in België mogelijks in de hoogste schijf valt als erfgenaam.

In onze voorbeelden hieronder zullen we zien dat - gelet op de hoge meerwaardebelasting - het niet altijd raadzaam is om tot een schenking over te gaan, en gewoon te wachten tot een overlijden.

Bovendien kunnen de successierechten in Spanje, in geval van overlijden, in België in mindering worden gebracht, waardoor u geen twee keer successierechten betaalt op het onroerend goed (art. 17 Succ.Wb).

We geven een paar voorbeelden om u een idee te geven van de te betalen belastingen.

Voorbeeld 1: VALENCIA

De vader schenkt aan zijn zoon een onroerend goed in Valencia, aangekocht in 1995, aan een prijs van 50.000 EUR, en waarvan de huidige waarde 200.000 EUR bedraagt.

In Valencia geldt een aftrek van 100.000 EUR, en een bijkomende korting (bonificatie) van 75%.

200.000 EUR – 100.000 EUR = 100.000 EUR. Hierop wordt door toepassing van de tabel 12.415,36 EUR belasting op betaald. Hierop wordt 75% bonificatie toegepast en geeft dit een resultaat van 3.103,84 EUR te betalen schenkingsrechten.

De meerwaarde of het verschil tussen aankoopprijs en waarde van de schenking bedraagt echter 150.000 EUR. (200.000 EUR – 50.000 EUR ). Hierop wordt 20% meerwaardebelasting betaald door de schenker, of niet minder dan 30.000 EUR.

Totale kost : 33.103,84 EUR.

Gemiddelde totale aanslag op 200.000 EUR = 16,55%.

Voorbeeld 2: CATALUÑA

De vader schenkt aan zijn zoon een onroerend goed in Cataluña aangekocht in 1995 aan een prijs van 50.000 EUR, en waarvan de huidige waarde 200.000 EUR bedraagt.

Cataluña kent geen aftrek en past eerder vernoemde tabel toe. Op 200.000 EUR betaalt de zoon 23.000 EUR schenkingsrechten.

De meerwaarde bedraagt 150.000 EUR. (200.000 EUR – 50.000 EUR ). Hierop wordt 20% meerwaardebelasting betaald door de schenker = 30.000 EUR.

Totale kost 53.000 EUR.

Gemiddelde totale aanslag op 200.000 EUR = 26,5%.

Voorbeeld 3: ANDALUCIA

De vader schenkt aan zijn zoon een onroerend goed in Andalucia aangekocht in 1995 aan een prijs van 50.000 EUR, en waarvan de huidige waarde 200.000 EUR bedraagt.

Andalucia kent geen aftrek en past eerder vernoemde tabel toe. Op 200.000 EUR betaalt de zoon 31.640,85 EUR schenkingsrechten.

De meerwaarde bedraagt 150.000 EUR. (200.000 EUR – 50.000 EUR ). Hierop wordt 20% meerwaardebelasting betaald door de schenker = 30.000 EUR.

Totale kost 61.640,85 EUR.

Gemiddelde totale aanslag op 200.000 EUR = 30,82%.

Voorbeeld 4: BALEAREN

De vader schenkt aan zijn zoon een onroerend goed in de Balearen aangekocht in 1995 aan een prijs van 50.000 EUR, en waarvan de huidige waarde 200.000 EUR bedraagt.

Balearen kennen geen aftrek maar past een flat tax van 7% toe. Dit geeft ons op 200.000 EUR = 14.000 EUR

De meerwaarde bedraagt 150.000 EUR. (200.000 EUR – 50.000 EUR ). Hierop wordt 20% meerwaardebelasting betaald door de schenker = 30.000 EUR.

Totale kost 44.000 EUR

Gemiddelde totale aanslag op 200.000 EUR = 22%.

Schenking van een eigendom die deel uitmaakt van de huwelijksgemeenschap

In de meeste gevallen maakt een onroerend goed deel uit van de huwelijksgemeenschap. Als dit goed wordt geschonken door het echtpaar, dan hebben we het in principe over 2 schenkingen. Hierdoor zal om die reden de belastbare basis al worden gehalveerd. Dit is als gevolg van een uitspraak van het Tribunal Supremo van 2009 (Tribunal Supremo Sala III de lo Contencioso-Administrativo. Sentencia de 18 de febrero de 2009).

Besluit:

Echt gratis is schenken in Spanje niet geworden. De meerwaardebelasting blijft veelal de spelbreker.

Sirejacob Legal & Tax
www.sirejacob.com


3 februari 2015
Yves Sirejacob, zaakvoerder van Sirejacob Legal & Tax Spain, is in België 15 jaar als advocaat ingeschreven geweest, en 8 jaar aan de Spaanse Balie. In 2012 werd hij opgenomen op de lijst van ere-advocaten van de Balie te Gent. In de loop van februari 2016 werd hij benoemd als Belgisch Ereconsul in Spanje.

Sirejacob Legal & Tax organiseert in Vlaanderen doorlopend seminaries met betrekking tot aankoop van vastgoed in Spanje en erfrecht in Spanje. Meer informatie via: www.sirejacob.com/nl/seminars.

Verder participeert en sponsort Sirejacob Legal & Tax de "Spanje Infodagen" in België. Meer informatie via www.expobeurs-spanje.com