Schrijf u in op onze nieuwsbrief

e-mailadres:

Ik heb het Privacy beleid gelezen en ga hiermee akkoord.

Vraag het aan onze experten:
Afyse, een brug tussen België en Spanje
Dany De Decker Afyse is een team van specialisten op het gebied van fiscaliteit, accountancy, successieplanning en afhandeling van nalatenschappen. Het kantoor richt zich voornamelijk tot de kleine en middelgrote ondernemer. Daarnaast heeft het team van Afyse een bijzondere specialisatie opgebouwd voor Belgen met activa in Spanje of Belgen die in Spanje verblijven. Vlamingen in de wereld Costa Blanca had een gesprek met Dany De Decker en Francisco Javier Cócero Monsálve, beide vennoten van Afyse.

Vroeger opereerde Baker Tilly Belgium in Spanje onder de naam Acos Spanje, nu Afyse. vanwaar deze omwenteling?

Dany De Decker: Baker Tilly International is een groep van onafhankelijke kantoren die eigenlijk worldwide opereert en actief is in meer dan 108 landen. Vermits Baker Tilly enkel een merknaam is zijn de kantoren binnen het netwerk totaal onafhankelijk en niet met elkaar verbonden.
In die zin was het voor Baker Tilly Belgium onmogelijk om een kantoor op te richten in Spanje met de naam Baker Tilly Spanje, vandaar dat we onze activiteiten in Spanje hadden ondergebracht in Acos Spanje SL.
Twee jaar geleden ben ik via een bijkomende Masteropleiding in Valencia in contact gekomen met Francisco, die dezelfde opleiding volgde. Francisco had reeds een 8-tal jaar ervaring binnen het familiale kantoor dat in 1976 door zijn vader werd opgericht en op dat ogenblik 5 medewerkers telde.
Gelet op het feit dat de cursus 1 jaar liep bood dit de unieke gelegenheid om informatie uit te wisselen en samen te werken in een aantal concrete dossiers.
Na anderhalf jaar samenwerken hebben we besloten om de krachten van Acos Spanje en Afyse te bundelen in een nieuwe vennootschap die hiervoor werd opgericht.
Op die manier konden we de kennis van zowel Belgische als Spaanse specialisten in eenzelfde vennootschap onderbrengen. Daarnaast bood dit de mogelijkheid om medewerkers specifiek op te leiden naar de Belgisch-Spaanse aangelegenheden.
Binnen Baker Tilly Belgium werd dan ook besloten om de op Spanje gerichte activiteiten zowel in België als in Spanje verder te ontwikkelen binnen Afyse en in beide landen voor deze specifieke activiteiten naar buiten te treden onder de naam Afyse.

Afyse gaat diverse gebieden bestrijken: fiscaliteit, accountancy, boekhouding en successieplanning. Dit is een zeer uitgebreid pakket en het is m.i. uniek aan de Costa Blanca.

Dany De Decker: We gaan zelfs een stapje verder in die zin dat we deze diensten aanbieden zowel in Spanje als in België en we aan landgenoten de kans bieden om in beide landen met dezelfde 'gesprekspartner' rond de tafel te zitten.
De diensten die wij aanbieden is iets heel anders dan wat een traditionele 'gestoria' (administratiekantoor) doet. Een goede 'gestoria' kan u perfect helpen met zaken zoals het invoeren van auto's, het aanvragen van Spaanse nummerplaten, u begeleiden bij het vervullen van uw formaliteiten bij de verschillende instanties wanneer u naar Spanje zou verhuizen,...
Wij willen met Afyse in Spanje hetzelfde doen wat we met Baker Tilly Belgium in België doen. Via ervaren specialisten en multidisciplinaire teams proactief maatwerk leveren. in Spanje richten we ons op het afleveren van gespecialiseerd advies inzake accountancy, fiscaliteit, successieplanning en het afhandelen van nalatenschappen. Daarnaast willen we het aanspreekpunt worden voor ondernemers en bedrijven die actief zijn in beide landen. Het is een bewuste keuze om ons enkel te richten op zaken die binnen het vakgebied van onze specialisaties vallen.

En hoe past u in het totale plaatje?

Dany De Decker: Als vennoot van Baker Tilly Belgium en Afyse concentreer ik mij volledig op de specifieke situatie voor Belgen in Spanje, landgenoten die onroerend goed hebben in Spanje en ondernemers of bedrijven die actief zijn in beide landen. Een Belg die in Spanje een zaak wou opstarten of zijn activiteiten wou uitbreiden naar Spanje zat vroeger met een probleem: in België werd hij geadviseerd door zijn Belgische boekhouder of accountant, in Spanje moest hij bij een Spanjaard zijn advies inwinnen. Ging hij in Spanje bij een landgenoot om advies dan was de taalbarrière overwonnen maar stelde hij vast dat deze laatste geen kennis meer had van de Belgische fiscaliteit en regelgeving. Het was zonder meer duidelijk dat het nagenoeg onmogelijk was om een correct advies in te winnen voor zijn specifieke situatie. Afyse met zowel kantoren in Spanje als in België slaat de brug tussen beide landen zodat landgenoten een advies krijgen specifiek gericht op hun situatie als Belg in Spanje.
Neem bijvoorbeeld een Belg die de aandelen van zijn bedrijf wil verkopen. In België is de meerwaarde op aandelen in beginsel nog steeds belastingvrij. Als hij de aandelen echter verkoopt op het ogenblik dat hij reeds resident is in Spanje is, dan moet hij in Spanje belastingen betalen op de verkoop van zijn Belgische aandelen.
Nagenoeg een vierde van het bedrag dat hij ontvangt gaat in dit geval naar de Spaanse fiscus. Het is dus belangrijk dat een Belg die resident wil worden in Spanje goed geïnformeerd wordt over de fiscale gevolgen van deze stap. Een Belg die naar Spanje komt wonen, behoudt vaak nog een eigendom in België. Aan een emigratie naar Spanje zit dus bijna altijd een Spaans en een Belgisch kantje.
Bovendien keren Belgen die geëmigreerd zijn naar Spanje vaak terug naar België als ze wat ouder worden. Er zijn maar weinig Belgen die België helemaal kunnen loslaten. Die kloof tussen België en Spanje kan Afyse perfect invullen.

Is het de bedoeling van Afyse om een netwerk over heel Spanje uit te bouwen? Er zijn nu al kantoren in Alicante, Calpe, Cuenca en Madrid.

Dany De Decker: We hebben een kantoor in Cuenca omdat dat de thuisbasis is van Francisco en van Afyse. Dit kantoor bestaat reeds sinds de oprichting van Afyse in 1976. We zitten in Calpe omdat Acos Spanje hier gevestigd was en we reeds een zekere naambekendheid en kliënteel hebben opgebouwd aan de Costa Blanca. In Madrid hebben we een kantoor op het verzoek van een aantal internationale kliënten, ondernemers, omdat Madrid nu eenmaal de hoofdstad is van Spanje. Sinds kort is ook een afspraak mogelijk in Alicante waar we over een kantoor beschikken in de nabijheid van het Belgische Consulaat.

Gaat Afyse nog verder uitbreiden, b.v. naar de Costa del Sol (provincie Málaga) waar toch ook veel Belgen verblijven?

Dany De Decker: Dit is alvast op dit ogenblik niet in de planning voorzien. De meeste van onze klanten die gevestigd zijn aan de Costa del Sol of op de Canarische Eilanden komen één of tweemaal per jaar naar België en maken een afspraak met ons in één van onze kantoren in België. Wij kunnen deze service aanbieden omwille van het feit dat ik mijn tijd opdeel tussen België en Spanje en we zowel in Spanje als in België over een goed team kunnen beschikken. Vanuit ons Belgische kantoor bestrijken we op die wijze eigenlijk heel Spanje.

Spanje zit momenteel in een zeer ernstige economische crisis. Zijn er op dit ogenblik toch nog mogelijkheden voor Belgische ondernemers aan de Costa Blanca?

Dany De Decker: Een crisis kan ook opportuniteiten bieden. Dankzij de crisis heb ik de mogelijkheid gehad om een ervaren en gedreven persoon als Francisco aan te trekken en zijn we er vervolgens in geslaagd om de krachten van Acos Spanje en Afyse te bundelen in een gezamelijke vennootschap.
Hetzelfde merk ik bij Belgische ondernemers in Spanje die op dit ogenblik heel bekwame mensen in Spanje kunnen aantrekken en hetzij in Spanje een nieuw bedrijf opstarten, hetzij de bestaande activiteiten in Spanje uitbreiden. Via hun contacten in België en de kennis van de Belgische markt slagen zij er bovendien in om hun diensten of goederen vervolgens aan te bieden aan bedrijven in België.
Ook hier biedt Afyse weer het voordeel voor deze ondernemers dat wij in beide landen perfect op de hoogte zijn van de boekhoud- en fiscale regelgeving en deze ook op de voet volgen.
De crisis heeft de regering in België er ook toe aangezet om een aantal maatregelen te treffen die niet zo gunstig zijn voor ondernemers en bedrijfsleiders. Als gevolg daarvan krijg ik meer en meer de vraag van Belgische bedrijfsleiders en ondernemers of Spanje een alternatief is voor België.
Daarnaast merk ik dat de interesse van landgenoten om onroerend goed aan te kopen in Spanje opnieuw is toegenomen. Wellicht wordt dit in de hand gewerkt door de combinatie van de dalende prijzen in Spanje en het feit dat de bankencrisis ertoe heeft geleid dat de mensen eerder geneigd zijn te investeren in onroerend goed dan het geld bij een bank te plaatsen waar het rendement op dit ogenblik vrij laag is.
Andere vaststelling is het feit dat de Spaanse fiscus steeds beter en gerichter gaat optreden en meer gebruik wordt gemaakt van de uitwisseling van gegevens tussen de verschillende landen binnen Europa.
Dit heeft dan weer tot gevolg dat Belgen terecht ook beter geïnformeerd willen worden over hun fiscale verplichtingen en zich meer bewust worden van het belang van een tijdige en weldoordachte successieplanning.

Dus in België is er nog steeds belangstelling voor Spanje?

Dany De Decker: Die belangstelling is er zeker nog. Eigenlijk zie ik meer en meer overeenkomsten tussen België en Spanje en is het duidelijk dat de invloed van Europa hierin een grote rol speelt. De roerende voorheffing is zowel in België als in Spanje gestegen. Nadat België enkele jaren terug de fiscale amnestie heeft 'geïntroduceerd' wordt dit nu ook mogelijk in Spanje. Ik zie in Spanje nog steeds mogelijkheden voor landgenoten die zich willen onderscheiden en bewust met hun vak bezig zijn.
Belgische adviseurs die zich in Spanje vestigen hebben vaak de neiging om alles zelf te willen doen en bovendien een zo groot mogelijk dienstenpakket te willen aanbieden, terwijl er in België al jaren een trend is naar meer specialisatie en associaties waarin specialisten de krachten bundelen. Afyse is het beste bewijs dat dit in Spanje ook mogelijk moet zijn, meer zelfs, wij zijn erin geslaagd om een team te vormen samengesteld uit beide nationaliteiten.
Vermits Afyse zich wil blijven focussen op gespecialiseerd advies binnen de huidige dienstverlening hoop ik in Spanje een netwerk te kunnen uitbouwen met andere dienstverstrekkers zodat wij klanten met een gerust hart kunnen doorverwijzen voor diensten dien wij niet aanbieden en omgekeerd. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan gestoria's, verzekeringsmakelaars, notarissen,... die gespecialiseerd zijn op hun domein.
In België krijgen wij boekhouders, accountants, notarissen en vermogensplanners op bezoek die samen met hun kliënt bij ons fiscaal advies komen inwinnen omtrent Belgisch-Spaanse situaties.
Als we in dit opzet ook in Spanje slagen ben ik ervan overtuigd dat hier voor iedereen nog steeds een mooie toekomst is weggelegd. De kliënt kan er alleen maar goed bij varen.

Dany De Decker is licentiaat Toegepaste en Economische Wetenschappen Specialisatie Accountancy (Ehsal Brussel), gegradueerde in de Fiscale Wetenschappen (Fiscale Hogeschool Brussel), heeft een Master na Master opleiding achter de rug als Personal Financial Planner (UA Antwerpen) en volgde de Masteropleiding 'Master en Tributación' in Valencia.
Hij is reeds 12 jaar Tax-vennoot bij Baker Tilly Belgium en is zowel in België als in Spanje erkend als boekhouder - fiscalist.Baker Tilly Belgium
Voor afspraak in onze kantoren in België, Alicante of Calpe:
T +32 53 70 01 11
F +32 53 70 60 62
E-Mail: d.dedecker@bakertillybelgium.be
Website:
www.bakertillybelgium.beVraag het aan Dany De Decker

Heeft u een vraag op gebied van fiscale en vermogensrechtelijke aspecten en dit zowel vanuit Spaans als vanuit Belgische perspectief (bv. hoe aankopen: privé, middels Spaanse of Belgische vennootschap. Welk erfrecht is van toepassing. Wat inzake testament, huwelijkscontract, successieplanning, personenbelasting), dan kunt u die via onderstaand formulier aan Dany De Decker stellen.

Naam:


E-mailadres:


Vraag: