Schrijf u in op onze nieuwsflash
e-mailadres:


twitter
Fiscale verplichtingen
van residenten en niet-residenten
� Dany De Decker / Francisco Javier Cócera Monsalvez
In mei van dit jaar is in Belgi� een belangrijke Europese (co�rdinatie)Verordening in werking getreden waardoor het voor Europese burgers mogelijk werd om de keuze te maken voor een medische behandeling in het buitenland. Voor vele landgenoten die in Spanje wonen en resideren was dit een hele opluchting. Het mailtje dat ik kort na het in werking treden van deze Verordening van een landgenoot, resident in Spanje, mocht ontvangen sprak dan ook boekdelen.
Dankzij deze nieuwe maatregel kon hij naar Belgi� afreizen om een operatie te ondergaan wat hem in het verleden steeds was geweigerd. De Verordening heeft nu voor hem gelukkig het nodige soelaas geboden

Het spreekt voor zich dat, nu voor landgenoten opnieuw een belangrijke hinderpaal is weggenomen om zich als resident in Spanje te vestigen, het tevens belangrijk is om kennis te hebben van de fiscale verplichtingen van niet-residenten en residenten in Spanje.

Het resideren in Belgi� of in Spanje brengt immers, bijvoorbeeld inzake inkomstenbelastingen en successierechten, belangrijke gevolgen met zich mee.

Zo hebben zowel Belgi� als Spanje, of hun respectievelijk regio�s, ondermeer wat de eigen woning betreft, in hun wetgevingen in belangrijke fiscale verminderingen of vrijstellingen voorzien.

Ook wat het belasten van roerende inkomsten betreft, hanteren Belgi� en Spanje verschillende tarieven. Onder bepaalde voorwaarden en binnen bepaalde grenzen is bovendien in een vrijstelling voorzien of hoeven deze inkomsten niet meer opgenomen te worden in de aangifte van de personenbelasting. Het feit dat de gelden geplaatst zijn op een Belgische of op een Spaanse rekening is met betrekking tot het toewijzen van de heffingsbevoegdheid aan Belgi� of aan Spanje van ondergeschikt belang.

Een ander belangrijk verschilpunt tussen beide landen is de fiscale behandeling van groepsverzekeringen en levensverzekeringen wat dan weer een belangrijk element kan zijn om te beslissen op welk tijdstip men zich al dan niet in Spanje zal vestigen.

Tot slot kan het zich in Spanje vestigen soms aanzienlijke voordelen opleveren inzake successierechten waarbij uiteraard, in een goede planning, bij voorrang aandacht wordt besteed aan de wens tot maximale bescherming van de personen die men het meest genegen is.

Dany De Decker
Francisco Javier C�cera
Baker Tilly Belgium

Dany De Decker is lid van ons expertenpanel.

Heeft u een vraag op gebied van fiscale en vermogensrechtelijke aspecten en dit zowel vanuit Spaans als vanuit Belgische perspectief (bv. hoe aankopen: priv�, middels Spaanse of Belgische vennootschap. Welk erfrecht is van toepassing. Wat inzake testament, huwelijkscontract, successieplanning, personenbelasting), dan kunt u die via onderstaand formulier aan Dany De Decker stellen.

Naam:


E-mailadres:


Vraag: