Schrijf u in op onze nieuwsflash
e-mailadres:


twitter
Vermogensbelasting van onder
het stof gehaald
� Dany De Decker / Francisco Javier C�cera Monsalvez
Wie dacht dat men voor de verkiezingen geen belastingen zou verhogen of invoeren is eraan voor de moeite. Op 16 september heeft de ministerraad immers beslist om de vermogensbelasting �Impuesto sobre el patrimonio� nieuw leven in te blazen.

Deze belasting op het vermogen is niet nieuw maar werd sinds 2008 niet meer toegepast. Het is met andere woorden nieuwe wijn in oude vaten, waarbij we onmiddellijk dienen op te merken dat de vroegere regelgeving op een aantal punten aanzienlijk is gewijzigd.

Een eerste belangrijk aandachtspunt is het tijdelijk karakter. Zo zou deze belasting enkel van toepassing zijn met betrekking tot de jaren 2011 en 2012, wat inhoudt dat deze bedragen dienen opgenomen te worden in een aangifte die u dient in te dienen in het jaar 2012 en 2013.

Een tweede belangrijk punt is het feit dat de minima, de bedragen die van deze belasting zijn vrijgesteld, aanzienlijk werden verhoogd.

Zo is een vermogen tot 700.000 euro van deze belasting vrijgesteld. Daarbovenop is er een vrijstelling voor de eigen woning (vivienda habitual) tot 300.000 euro.
Een voorbeeldje ter verduidelijking
Stel dat u een �eigen woning� bezit met een waarde van 400.000 euro en dat uw andere bezittingen, die aan deze belasting worden onderworpen, eveneens 400.000 euro bedragen. Ondanks het feit dat uw eigen woning het grensbedrag van 300.000 euro met 100.000 euro overschrijdt blijft u vrijgesteld van deze vermogensbelasting vermits de optelsom (100.000 + 400.000) onder het grensbedrag van 700.000 euro blijft.

Blijft nog de vraag wie aan deze vermogensbelasting is onderworpen en op welk vermogen. Zoals vaak inzake fiscaliteit is ook hier het feit of u al dan niet fiscaal resident bent in Spanje van cruciaal belang. Als resident is men (deze) belasting immers verschuldigd op zijn �wereldwijd vermogen� (obligac�on personal). Een niet-resident daarentegen kan deze belasting enkel verschuldigd zijn op het vermogen dat hij in Spanje �aanhoudt� (obligac�on real).

Naast de eigen woning tot 300.000 euro heeft de wetgever nog een aantal andere zaken van deze belasting uitgesloten waaronder huisraad, bepaalde pensioenplannen, �.

Tot slot nog melden dat deze belasting wordt berekend op het netto-vermogen van de belastingplichtige, wat inhoudt dat bestaande schulden in mindering kunnen worden gebracht.

september 2011

Dany De Decker
Francisco Javier C�cera
Baker Tilly Belgium

Dany De Decker is lid van ons expertenpanel.

Heeft u een vraag op gebied van fiscale en vermogensrechtelijke aspecten en dit zowel vanuit Spaans als vanuit Belgische perspectief (bv. hoe aankopen: priv�, middels Spaanse of Belgische vennootschap. Welk erfrecht is van toepassing. Wat inzake testament, huwelijkscontract, successieplanning, personenbelasting), dan kunt u die via onderstaand formulier aan Dany De Decker stellen.

Naam:


E-mailadres:


Vraag: