Schrijf u in op onze nieuwsflash
e-mailadres:


twitter
Fiscaliteit:
Ook bij een niet-inwoner komt de Fiscus vaak nog aankloppen!
� Dany De Decker / Francisco Javier Cócera Monsalvez
Het modelformulier van de �aangifte in de belasting van niet-inwoners natuurlijke personen�, kortweg aangifte BNI/nat.pers., voor het aanslagjaar 2012 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 augustus 2012. Het aangifteformulier verschilt op heel wat punten ten opzichte van vorig jaar.

Wie fiscaal resident is in Spanje en toch nog bepaalde inkomsten in Belgi� zou behalen is, behoudens bepaalde vrijstellingen, ertoe gehouden om een aangifte in te dienen in Belgi�. Het principe is eenvoudig. In het land waar men fiscaal resident is dient men in beginsel een aangifte in te dienen in de personenbelasting waarin alle inkomsten worden opgenomen, ongeacht het land waar deze inkomsten worden verworven. Het land waar men geen fiscaal resident is kan enkel maar belastingen innen voor inkomsten die men in dat land zelf genereert.

Gelet op het feit dat men in beginsel niet in beide landen als fiscaal resident kan kwalificeren en als resident in Spanje reeds een aangifte zal indienen waarin alle inkomsten zijn opgenomen, zal men in Belgi� enkel die inkomsten dienen aan te geven die men uit Belgi� ontvangt en waarvan de belastingheffing, conform het dubbelbelastingverdrag, aan Belgi� is toegewezen.

Om dubbele belasting te vermijden is in de Spaanse aangifte tevens de mogelijkheid voorzien om de reeds in Belgi� betaalde belasting op te nemen. Bij de berekening van de Spaanse belasting houdt men er dan rekening mee dat reeds belastingen in Belgi� zijn betaald.

Het zou ons te ver leiden om in d�tail toe te lichten wie een aangifte in de belasting van niet-inwoners dient in te dienen in Belgi� en welke inkomsten dienen te worden opgenomen. De meest voor de hand liggende zijn wellicht de huurinkomsten uit in Belgi� gelegen onroerende goederen (> 2500 euro), meerwaarden bij de verkoop van in Belgi� gelegen onroerende goederen (behoudens vrijstelling), Belgische overheidspensioenen, bepaalde beroepsinkomsten uit een Belgische vennootschap,...

Nieuw is dat de aangifte sinds dit jaar ook elektronisch kan worden ingediend.

De belastingaangifte niet-inwoners kan in Belgi� worden ingediend tot 3 oktober 2012. Die uiterste datum geldt zowel voor de papieren aangifte als voor de electronische aangifte via Taks-on-web.

In de rand melden wij nog dat een Belgisch resident met een woning in Spanje ��nzelfde verplichting heeft, met name dient u in dit geval een aangifte-niet-inwoner in Spanje in te dienen. De indieningstermijn die Belgi� en Spanje hanteren zijn wat dit betreft verschillend.

september 2012

Dany De Decker
Francisco Javier Cócera
Baker Tilly Belgium
www.afyse.es

Dany De Decker is lid van ons expertenpanel.

Heeft u een vraag op gebied van fiscale en vermogensrechtelijke aspecten en dit zowel vanuit Spaans als vanuit Belgische perspectief (bv. hoe aankopen: priv�, middels Spaanse of Belgische vennootschap. Welk erfrecht is van toepassing. Wat inzake testament, huwelijkscontract, successieplanning, personenbelasting), dan kunt u die via onderstaand formulier aan Dany De Decker stellen.

Naam:


E-mailadres:


Vraag: