Schrijf u in op onze nieuwsflash
e-mailadres:


twitter
Catalonië
Dreigementen in plaats van dialoog
De Spaanse regering heeft opnieuw de uitgestoken hand van Cataloni� geweigerd. Premier Rajoy wil eerst zogenaamde duidelijkheid of �de Catalaanse onafhankelijkheid al dan niet is uitgeroepen�. Europarlementslid Mark Demesmaeker (NV-A): 'Ik ben verontwaardigd dat Madrid de uitgestoken Catalaanse hand halsstarrig blijft weigeren. Terwijl ongeveer de hele wereld erop toekijkt en smeekt om overleg tussen beide partijen, verkiest de Spaanse regering dreigementen boven dialoog. Rajoy dreigt immers nogmaals met grondwetsartikel 155, waarmee hij de autonomie van Cataloni� teniet zou doen. Europa mag deze repressieve houding niet langer aanvaarden. Er is hoe dan ook nood aan internationale bemiddeling.'
Rajoy reageerde deze ochtend op de toespraak van de Catalaanse president Puigdemont. Daarin vroeg Puigdemont uitdrukkelijk aan Spanje om de dialoog op te starten. Demesmaeker: 'In plaats van eindelijk als volwassenen aan tafel te zitten, kiest Spanje voor politieke spelletjes die het klimaat verder dreigen te verzuren. Het wordt hoog tijd dat Europa de Spaanse regering op zijn verantwoordelijkheden wijst. Het afwijzen van dialoog staat haaks op alles waarvoor Europa zou moeten staan. De recente uitspraken van enkele Eurocommissarissen doen echter weinig goeds vermoeden.�
Ondertussen bereidt de Spaanse regering zich voor om het beruchte grondwetsartikel 155 in werking te laten treden. 'Dat is pure provocatie. Wie de autonomie van Cataloni� vernietigt, waagt zich aan een staatsgreep. Er bestaat maar ��n oplossing voor dit politiek conflict: dialoog. En aangezien Spanje dit blijft weigeren, zal een internationale bemiddelaar de betrokken partijen aan tafel moeten krijgen.'
Antwoordt Cataloni� 'ja' op de vraag van Madrid dan kan het gevreesde grondwetsartikel 155 in werking treden waarbij Madrid de volledige macht overneemt in de Deelstaat Cataloni�. Hoe dat concreet in zijn werk zal gaan is onzeker want artikel 155 werd nog nooit geactiveerd. Carles Puigdemont, de president van Cataloni�, heeft zich bereid verklaard tot een dialoog met de Spaanse autoriteiten zonder voorafgaandelijke condities in een verklaring aan CNN.
Rajoy wil echter niet dialogeren want door dat te doen zou hij de legitimiteit van de Catalaanse natie erkennen en dat weigert hij, alduc Vincent Scheltiens, historicus en Spanje-expert (UA). Maar de Catalaanse manifestaties zouden wel eens veel mindervredelievend kunnen worden dan tot nu toe.
Foto: President Puigdemont in het Catalaanse parlement.
12.10.2017
 


de week


centro dental


sphoekk

Guapa