Schrijf u in op onze nieuwsflash
e-mailadres:


twitter
NV-A op ramkoers met de Partido Popular
De Associaci� de Municipis (ACM, Vereniging van gemeenten) en de Asociaci�n de Municipis por la Independencia (AMI, Vereniging van de gemeenten voor de onafhankelijkheid) hebben een reis naar Brussel georganiseerd voor zo'n 200 Catalaanse burgemeesters. Ze hebben in Brussel een conferentie georganiseerd om de toestand in Cataloni� uit te leggen en om erop te wijzen dat de Spaanse regering steeds repressiever te werk gaat.
Tevens gaan ze Europese leiders verzoeken niet langer het hoofd af te wenden en te zwijgen terwijl de Spaanse regering systematisch verkozen parlementsleden opsluit in de gevangenis. De ontslagen Catalaanse president Puigdemon wordt zelfs bedreigd met een gevangenistraf van 30 jaar.
De Belgische vice-premier Jan Jambon (N-VA) verklaarde tijdens een interview met VTM dat de Spaanse regering te ver is gegaan in het conflict met Cataloni�. De Partido Popular (Volkspartij) reageerde scherp op de uitlatingen van Jan Jambon en omschreef de NV-A als een 'xenofobe, nationalistische en anti-Europese partij'.
NV-Avoorzitter Bart De Wever steunde zijn minister echter en pareerde de kritiek van Madrid: 'Als je zwijgt op een moment dat politici in de gevangenis gegooid worden omdat ze gewoon een punt maken, omdat ze een opinie hebben en als er geweld op burgers wordt gepleegt dan is dat gewoon schuldig verzuim.' En: 'In Spanje gebeuren dingen die wij in geen enkel land van de Europese Unie zouden moeten tolereren. Over de voorgeschiedenis van een partij zou de Partido Popular echt moeten zwijgen.' (De PP werd opgericht als de Alianza Popular na het overlijden van generaal Franco. In 1989 evolueerde de PP onder premier Jos� Maria Aznar geleidelijk aan naar een centrumpartij, maar het is duidelijk dat het gedachtengoed van het Francotijdperk nog leeft in deze partij).
Het Catalaans probleem is duidelijk een Europees probleem geworden.
08.11.2017
 


de week


centro dental


sphoekk

Guapa