Schrijf u in op onze nieuwsflash
e-mailadres:


twitter
Sunny Home Spain
Jávea
Religieuze orden frauderen massaal
Parochies, religieuze orden, de aartsbisschop van Valencia en stichtingen die nauwe banden hebben met de clerus zijn de eigenaars van honderden eigendommen in J�vea. Maar ze zijn vrijgesteld van de betaling van de IBI (Impuesto sobre Buenes Inmuebles, Belasting op onroerende goederen). In slechts 5% van deze eigendommen worden erediensten georganiseerd. In de 19de eeuw werd in Spanje een wet goedgekeurd die bepaalt dat de eigendommen van de clerus geen IBI verschuldigd zijn. Hierdoor misloopt J�vea jaarlijks een bedrag van 99.500 euro.
In de kerken Sant Bertomeu en Loreto worden missen opgedragen evenals in een aantal kapellen. Maar deze orden en stichtingen bezitten ook gebouwen en gronden die verhuurd en verkocht worden.
Uit een onderzoek blijkt dat in 2017 zo'n 634 panden in J�vea vrijgesteld waren van het betalen van IBI. Het zijn onder meer het Asilo Hermanos Chobi, de scholen Pias, het bisschoppelijk paleis van het bisdom Orihuela-Alicante en de congregatie van de Broeders van de Orde van de Maristen.
Zelfs de niet-religieuze Stichting Habion, die een diversiteit van woonvormen voor senioren ontwikkelt en beheert en die 8 percelen aan de golf bezit, betaalt geen IBI.
Foto: Deze villa op de eerste lijn in Muntanyar is de zomerresitendie van de Broeders van de Orde van de Maristen.
14.11.2017
 
Local Tours
Miche de Groof
sphoekk
doyouwanna