Schrijf u in op onze nieuwsbrief

e-mailadres:

Ik heb het Privacy beleid gelezen en ga hiermee akkoord.

Mededeling van het Belgische consulaat
Behoud van de Belgische nationaliteit
Een Belg geboren in het buitenland en in het bezit van één of meerdere andere nationaliteiten, kan de Belgische nationaliteit onder bepaalde voorwaarden verliezen op zijn 28ste verjaardag.

Bent u in dit geval en wenst u de Belgische nationaliteit te behouden dan dient u een identiteitskaart (eID) of een paspoort aan te vragen tussen uw 18e en uw 28ste verjaardag.

Procedure
Een identiteitskaartaanvraag (eID) kan volledig per post gebeuren. Voor meer informatie i.v.m. een identiteitskaartaanvraag: klik hier

dient u zich persoonlijk aan te melden bij het consulaat. Voor meer informatie i.v.m. een aanvraag voor een paspoort: klik hier

Dien uw aanvraag ruim voor uw 28ste verjaardag in (minimaal 3 maanden op voorhand) opdat uw aanvraag binnen de wettelijke tijdslimiet behandeld wordt.

Wetboek van de Belgische Nationaliteit
Sinds het invoege treden op 1 januari 1985 van het Wetboek van de Belgische Nationaliteit, verliezen de Belgische onderdanen die buiten België na 1 januari 1967 geboren zijn en die één of meerdere andere nationaliteiten bezitten, hun Belgische nationaliteit indien zij nooit hun hoofdverblijfplaats hadden in België tussen de leeftijd van 18 en 28 jaar, tenzij zij een akte van behoud van de Belgische nationaliteit onderschrijven (art. 22, §1,5° van het wetboek van de Belgische nationaliteit).

De wet van 18.06.2018 (Belgisch Staatsblad 02.07.2018, in werking op 12.07.2018) wijzigt dit artikel van de nationaliteitswetgeving

Art. 22 §2: Paragraaf 1, 5°, is niet van toepassing op de Belg die tussen de leeftijd van achttien en achtentwintig jaar, een Belgisch paspoort of Belgische identiteitskaart heeft aangevraagd en aan wie dit werd uitgereikt.

Dit betekent dat u vanaf 12.07.2018 geen verklaring van behoud van de Belgische nationaliteit dient af te leggen om de Belgische nationaliteit te behouden, indien u na uw 18e en voor uw 28ste verjaardag een Belgisch paspoort of Belgische identiteitskaart aanvraagt.

Indien u dus voldoet aan één van de volgende voorwaarden, namelijk
  • U woonde niet in Belgié tussen uw 18de en uw 28ste verjaardag
  • U legde nog geen behoudsverklaring af
  • U vroeg nog geen identiteitskaart of paspoort aan na uw 18de verjaardag
dient u over te gaan tot het aanvragen van een identiteitskaart of paspoort om zodoende de Belgische nationaliteit behouden.

Tekst: Consulaat van België in Alicante
27.02.2019
 
Local Tours
Miche de Groof
sphoekk
doyouwanna