Schrijf u in op onze nieuwsflash
e-mailadres:


twitter
Manu de Tremerie
Waarheen met Brussel?
© Manu de Tremerie

De toekomst van Brussel ligt weliswaar (nog) niet als een hete schotel op de politieke tafel, maar blijft toch een gerecht dat wordt warm gehouden. Een sudderpotje zeg maar. Af en toe wordt het naar een wat hetere plaat op het fornuis geschoven en dat is nu weer het geval. Meer bepaald met de publicatie van �Onvoltooid Vlaanderen. Van taalstrijd tot natievorming� door uitgeverij Vrijdag, en dat 24,95 euro kost.

Het boek gaat over tweehonderd jaar Vlaamse natievorming en is vulgariserend bedoeld voor een groter publiek. Auteur is Frank Seberechts, een historicus en die werkt voor het ADVN, wat staat voor Archief en Documentatiecentrum van het Vlaams Nationalisme.

De aandacht ging in de eerste plaats nochtans naar de conclusies die niet van de hand van de auteur zijn maar van N- VA-partijvoorzitter Bart de Wever. Merkwaardig, is men geneigd te denken, maar dan toch niet. De Wever bepaalt nog altijd de politieke agenda. En in het Franssprekende deel van België, of toch in een bepaalde pers die tegen premier Michel is, wordt hij zelfs als de echte premier van het land gedoodverfd.

Een en ander in acht genomen ziet het er naar dat de publicatie dient te worden gezien in het kader van de N-VA- campagne voor eerstkomende verkiezingen. Deze partij dient haar blazoen node op te fleuren, nu ze om destijds een regering te kunnen vormen, beloofde te zwijgen over communautaire aangelegenheden. Om haar �Vlaamse� agenda in herinnering te brengen kocht ze van het boek alvast 4000 exemplaren, bestemd voor de kaderleden.

In zijn conclusies breekt De Wever een lans voor een definitief akkoord dat de deur opent voor confederaal land. Als strategie pleit hij voor het uitroken van de Franstalige partijen, die dan verplicht zouden worden de confederale kaart te trekken.

Het heetste hangijzer blijft Brussel. Vlaanderen laat Brussel niet los, maar stelt de inwoner voor de keuze. Kiezen voor een Frans of Vlaams statuut? Dat zou bepalend zijn voor belastingsregime, pensioen, gezondheidszorg, en dergelijk meer. Hij zou zelfs kunnen shoppen tussen het Vlaamse of Franse model, maar moet een wachttijd in acht nemen. Het is maar de vraag of de Brusselaars, overwegend Franstalig � als ze al geen niet-Europese taal spreken � daar warm voor te krijgen zijn. Brussel beweert wel de hoofdstad van iedere Belg, Vlaming of Waal, te willen zijn, maar wil de manier waarop zelf zo onafhankelijk mogelijk invullen. Sven Gatz, de liberale minister voor Brussel met VU-achtergrond, zegt dat de voorstellen van De Wever los staan van de realiteit. De Brusselaar wil niet kiezen tussen Vlaams of Frans, en is in de voormiddag voor Nederlands onderwijs, maar supportert �s avonds voor een Franstalige club. Hij geeft wel toen dat Brussel aan structuurhervormingen toe is. Het telt nog altijd 19 gemeenten met al wat dit betekent aan politiek personeel. Er zouden 1100 politieke postjes mee gemoeid zijn, en dat laat wie het in de hoofdstad voor het zeggen heeft niet uit de handen glippen. Vooral als anderen het moeten betalen.

In de voorstellen van De Wever wordt België voor een groot deel uitgekleed. Het land zou geleid worden door zes ministers, van wie twee deelstaatministers en de �nationale� regering zou alleen bevoegd zijn voor defensie, veiligheid, buitenlandse zaken en financiën. De koning zou een louter protocollaire functie hebben, en de senaat wordt afgeschaft.

11 mei 2017Manu de Tremerie werkte zijn hele carrière bij Het Volk. Verscheidene jaren was hij stadsjournalist in Gent. Daarna werd hij gerechtsverslaggever en dat bood hem de gelegenheid van op de eerste rij talrijke spraakmakende assisenprocessen mee te maken. Zoals destijds dat van de Gentse onderzoeksrechter Guy Jespers, die beschuldigd werd van o.m. moord op zijn vrouw, roofoverval en verboden wapenbezit.
Manu de Tremerie houdt ook veel van de Costa Blanca, en komt er elk jaar enkele keren de gezonde lucht opsnuiven.

Lees ook: