Yves Sirejacob
Oppassen geblazen
� Yves Sirejacob
Aan de hand van enkele vraagjes overlopen we de alcoholgrens en de sancties bij overschrijding.
Wat is de alcoholgraad?
De alcoholgraad is de concentratie alcohol in het bloed of in je adem. Dit is de hoeveelheid, uitgedrukt in respectievelijk gram of miligram, alcohol die in een liter bloed of adem zit. De maximumconcentratie wordt bereikt tussen 30 en 90 minuten na het drinken van alcohol.
Wat is in Spanje de maximum toegelaten alcoholgraad?
In de Spaanse verkeerswet geldt het volgende: voor algemene bestuurders is dit max. 0,25 mg/l in je adem en max. 0,5 g/l in je bloed. Voor jonge bestuurders (met �L�) is dit 0,15 mg/l in je adem en max 0,3 g/l in je bloed. Ook voor professionele bestuurders, zeg maar bv. een taxichauffeur zijn deze laatste waarden van toepassing.
Met hoeveel �glaasjes� stemt dit overeen?
Dit is natuurlijk heel persoonlijk. Grootdorstigen kunnen immers nogal wat meer aan dan occasionele drinkers. Ook kan je wat meer verdragen na een uitgebreide maaltijd.
We nemen als voorbeeld een gemiddelde man van ongeveer 75kg. 0,5 g/l stemt ongeveer overeen met twee blikjes bier van 33 cl of 2,5 glaasjes wijn.

Het ligt wat anders bij de dames. Een gemiddelde vrouw van ongeveer 60 kg mag dan slechts maximum 1,5 blikje bier van 33 cl of maximum 2 glaasjes wijn drinken om de grens van 0,5 g/l te bereiken.

Als ik op straat wordt gecontroleerd door de policia of de guardia civil, ben ik dan verplicht een ademtest te laten afnemen?
Het antwoord is eenvoudig, ja. Als je het niet doet dan zijn er twee gevolgen:
  • Administratief gevolg: je kan een boete krijgen voor een zware overtreding die kan leiden tot een bedrag van 500 EUR, het intrekken van je rijbewijs voor een periode tot 6 maanden en eventueel de tijdelijke inbeslagname van je wagen.
  • Strafrechtelijk gevolg: strafrechtelijk misdrijf dat wordt vervolgd met een gevangenisstraf van 6 maanden tot 1 jaar en het intrekken van je rijbewijs van 1 tot 4 jaar.
Als ik positief test, wat zijn de gevolgen?
Als je bovenstaande limieten overschrijdt, kan de politie en de guardia civil je een boete opleggen van maximaal 601,01 EUR en met de intrekking van je rijbewijs met een periode van 3 tot 6 maanden.

Als de limiet echter 0,60 mg/l in je adem (equivalent aan 1,2 g/l in je bloed) overschrijdt, dan bega je een strafrechtelijk misdrijf en kan je bestraft worden met een gevangenisstraf van 3 tot 6 maanden of een boete van 6 tot 12 maanden en gemeenschapswerk van 31 tot 90 dagen en bovendien de intrekking van je rijbewijs voor 1 tot 4 jaar.

december 2010


Yves Sirejacob, zaakvoerder van Sirejacob Legal & Tax Spain, is in Belgi 15 jaar als advocaat ingeschreven geweest, en 8 jaar aan de Spaanse Balie. In 2012 werd hij opgenomen op de lijst van ere-advocaten van de Balie te Gent. In de loop van februari 2016 werd hij benoemd als Belgisch Ereconsul in Spanje.

Sirejacob Legal & Tax organiseert in Vlaanderen doorlopend seminaries met betrekking tot aankoop van vastgoed in Spanje en erfrecht in Spanje. Meer informatie via: www.sirejacob.com/nl/seminars.

Verder participeert en sponsort Sirejacob Legal & Tax de "Spanje Infodagen" in België. Meer informatie via www.expobeurs-spanje.com