Yves Sirejacob
Belastingen voor niet-residenten huiseigenaren in Spanje
� Yves Sirejacob
�Nothing is certain but death and taxes�. Deze aloude woorden van Daniel Defoe bevatten niets dan de waarheid. Spijtig genoeg komen nog veel te vaak mensen voor verrassingen te staan als het over thema�s als belastingen en erfrecht gaat. In deze bijdrage behandelen een belasting die jaarlijks moet betaald worden door een Nederlandse of Belgische eigenaar van een woning in Spanje. Deze valt onder de noemer �Impuesto de no residentes�.

Deze belasting wordt berekend rekening houdend met het re�le inkomen verkregen uit de eigendom of een fictief (notioneel) inkomen.

Notionele inkomstenbelasting wanneer het pand niet wordt verhuurd
Dit is een fictieve inkomstenbelasting die voortvloeit uit de loutere eigendom van de woning, zonder dat de woning actieve huurinkomsten heeft. De belasting wordt berekend op basis van een percentage op de belastbare waarde die op haar beurt gebaseerd wordt op de kadastrale waarde van de woning. Dit percentage is voor elk dorp verschillend, zoals ook de kadastrale waarde voor elk dorp sterk uiteenloopt. Het berekende bedrag wordt beschouwd als een fictief inkomen. Dit fictief inkomen geldt voor de periodes dat de woning daadwerkelijk leeg blijft en wordt belast aan een belastingtarief van 24%.
Inkomstenbelasting wanneer de woning daadwerkelijk wordt verhuurd
In deze gevallen worden de bruto huurinkomsten belast aan 24%, zonder de mogelijkheid om enige kosten van de woning te kunnen inbrengen. Ook in dit geval wordt slechts 24% betaald op de periodes dat de woning daadwerkelijk is verhuurd. In de periodes dat de woning niet is verhuurd, wordt de notionele inkomstenbelasting toegepast.
Hoe wordt deze belasting aangegeven?
Sinds 2009 wordt de inkomstenbelasting voor niet-residenten aangegeven via het belastingformulier model 210. (Voorheen was dit model 214).
Ik heb geen inkomsten uit mijn eigendom, dus wat is de persoonlijke inkomstenbelasting voor niet-residenten?
Als u uw woning permanent verhuurt dan is uw inkomen de bruto huurinkomsten die u ontvangen heeft. Deze huur wordt belast tegen 24% van het verkregen bruto-inkomen. Als u geen actieve inkomsten uit de woning dan bent u belast op het fictief inkomen (notionele inkomstenbelasting). In beide gevallen is het belastingtarief is 24%.
Kan ik kosten inbrengen in mijn belastingaangifte?
Nee, niet-residenten kunnen geen aanspraak op het inbrengen van kosten in hun persoonlijke aangifte. Residenten kunnen dit echter wel.
Hoe vaak moet ik deze belasting betalen?
Deze aangiften moeten elk jaar worden ingediend, vanaf het moment dat je een eigen woning in Spanje bezit tot op de datum dat u de woning verkoopt.
Ik ben eigenaar van het pand samen met mijn echtgenote, mijn kinderen en/of andere mensen, hoe moeten we deze belastingaangifte indienen?
De aangifte is individueel en afzonderlijk voor elke eigenaar afhankelijk van het percentage van eigendom van elke woning.
Hoe kan ik mijn belasting aangeven als ik niet in Spanje woon? Zal ik gecontacteerd worden door de belastingdienst?
U zal niet gecontacteerd worden want deze belasting is een draagschuld en g��n haalschuld. U moet dus zelf het initiatief nemen om deze belasting aan te geven.
Wat gebeurt er als ik de belasting niet aangeef?
De fiscus is ��n van de weinige administraties die in Spanje w�l goed werkt. Jaren geleden werd de betaling van deze belasting nauwelijks gecontroleerd, maar hiervan is nu geen sprake meer. De fiscus heeft 4 jaar tijd om u een belastingaanslag te sturen met een toeslag van 20% met hierbovenop de wettelijke interesten. Het nalaten van betaling leidt tot gedwongen invorderingsprocedures die bovendien worden geannoteerd in het eigendomsregister en kunnen leiden tot een beslag en een gerechtelijke verkoop van uw woning.

april 2011


Yves Sirejacob, zaakvoerder van Sirejacob Legal & Tax Spain, is in Belgi 15 jaar als advocaat ingeschreven geweest, en 8 jaar aan de Spaanse Balie. In 2012 werd hij opgenomen op de lijst van ere-advocaten van de Balie te Gent. In de loop van februari 2016 werd hij benoemd als Belgisch Ereconsul in Spanje.

Sirejacob Legal & Tax organiseert in Vlaanderen doorlopend seminaries met betrekking tot aankoop van vastgoed in Spanje en erfrecht in Spanje. Meer informatie via: www.sirejacob.com/nl/seminars.

Verder participeert en sponsort Sirejacob Legal & Tax de "Spanje Infodagen" in België. Meer informatie via www.expobeurs-spanje.com