Taksen op verbouwingen en herstellingswerken in Spanje
� Yves Sirejacob
Yves Sirejacob In deze bijdrage staan we stil bij welke vergunningen nodig zijn voor de uitvoering van verbouwingen aan je woning. Er bestaan hier nogal wat twijfel over en in tijden waar de Spaanse fiscus geld (lees boetes) nodig heeft, is het belangrijk hier even bij stil te staan.

De uitvoering van werken, renovaties, verbeteringen en herstel van woningen, zowel grote als kleine werken zijn, onafgezien van de vereiste toestemming van de gemeenschap van huiseigenaren, onderworpen aan de wettelijke regeling van vergunningen die als volgt kan worden samengevat.

Kleine werkzaamheden of obras menores
Wat zijn obras menores?
Kleine werkzaamheden werden door het Spaans Hooggerechtshof beschreven als uitvoeringen die geen invloed hebben op de dragende structuur van de woning. Als obras menores denken we aan het aanbrengen van hekwerk, het afsluiten van terrassen, decoratiewerken, etc. In het algemeen kunnen kleine werken beschouwd worden als werken die geen planning vereisen door gekwalificeerde professionelen zoals bijvoorbeeld een architect, en werken met een laag bestek.
Vergunning nodig?
Er moet een vergunning worden aangevraagd bij het lokaal gemeentebestuur (licencia de obra menor). Bij de aanvraag moet een beschrijving en een volledig bestek worden toegevoegd en worden de gemeentelijke taksen betaald. In dit geval mag er in principe niet worden begonnen zonder de effectieve vergunning. Dit laatste kan uiteraard wel besproken worden met de gemeentelijke architect, en met wat goede wil kan men toch al met de werkzaamheden starten.

In sommige gevallen en in sommige gemeenten werd deze administratieve rompslomp echter vereenvoudigd. In die gemeenten is er enkel een aangifteplicht van de uit te voeren werkzaamheden, �procedimiento de actuaciones comunicadas� genoemd. In dit geval kan men toch aan de werken beginnen, uiteraard na betaling van de gemeentelijken taksen, en is een eventuele latere controle door de gemeente wel mogelijk. Onder de �actuaciones comunicadas� vallen meestal werkzaamheden zoals de herstelling van elektriciteitsinstallaties, werken door een loodgieter, aanbrengen van valse plafonds, etc.

Grote werkzaamheden of obras mayores
Wat zijn obras mayores?
Grote werkzaamheden zijn werkzaamheden waarvoor de technische input van professionelen noodzakelijk is en die in overeenstemming moeten zijn met de stedelijke planning. Grote werken worden gekenmerkt door hun complexiteit en impact op de structurele elementen van de bouw. Als voorbeeld denken we aan het bouwen van een portiek, de aanpassing van een balkon of herstellingen aan structurele elementen van de bouw.

Voor de aanvraag van zulke vergunning is bijgevolg een project door een architect nodig en een certificaat van een technicus die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden, samen met een totaalbestek en de betaling van de nodig taksen.

Belastingen en taksen
Zoals eerder vermeld is het verkrijgen van de nodige vergunningen onderworpen aan de betaling van belastingen (Impuesto de construcciones, instalaciones y obras) en gemeentetaksen (tasa municipal por actuaciones urbanisticas).

De tarieven wijken af per Comunidad Autonoma en per gemeente maar de belastbare basis is steeds dezelfde. De belastbare basis bestaat uit de materi�le kost van de uitvoering van de werkzaamheden. Dit wil zeggen het netto bedrag zonder rekening te houden met BTW of andere taksen, zonder rekening te houden met de kosten van de technische expertise, etc.

Als voorbeeld enkele gemeenten in Costa del Sol, Costa Blanca en Costa Brava:

In Marbella bedraagt de Impuesto de construcciones, instalaciones y obras 4% van de belastbare basis, en de tasa municipal por actuaciones urbanisticas bedraagt 0,70%.

In Altea bedraagt de Impuesto 3,5% en de tasa municipal 2%.

In Roses bedraagt de Impuesto 3,175%. De tasa municipal voor grote werkzaamheden bedraagt 0,3% met een minimumbedrag van 178,50 euro en de tasa municipal voor kleine werkzaamheden bestaat uit eenmalig bedrag van 15,75 euro.

september 2011


Yves Sirejacob, zaakvoerder van Sirejacob Legal & Tax Spain, is in Belgi 15 jaar als advocaat ingeschreven geweest, en 8 jaar aan de Spaanse Balie. In 2012 werd hij opgenomen op de lijst van ere-advocaten van de Balie te Gent. In de loop van februari 2016 werd hij benoemd als Belgisch Ereconsul in Spanje.

Sirejacob Legal & Tax organiseert in Vlaanderen doorlopend seminaries met betrekking tot aankoop van vastgoed in Spanje en erfrecht in Spanje. Meer informatie via: www.sirejacob.com/nl/seminars.

Verder participeert en sponsort Sirejacob Legal & Tax de "Spanje Infodagen" in België. Meer informatie via www.expobeurs-spanje.com