Patrimoniumbelasting voor niet-residenten
� Yves Sirejacob
Yves Sirejacob In deze bijdrage staan we stil bij de patrimoniumbelasting voor niet-residenten in Spanje, het overgrote deel van Nederlandse en Belgische huisbezitters in Spanje.
Wat belast de Patrimoniumbelasting?
De Patrimoniumbelasting belast, op enkele uitzonderingen na, alle goederen waarvan men eigenaar is. Dit gaat dus om de som van je roerende goederen (aandelen, juwelen, auto�s, etc) en onroerend vermogen (gronden, huizen, etc). Als je resident bent in Spanje word je door de lokale overheid (Comunidad Autónoma) belast op je wereldwijd vermogen. Als niet-resident daarentegen, word je door de Spaanse staat belast. De Patrimoniumbelasting werd heringevoerd voor aanslagjaar 2011 en 2012. Dit wil zeggen de belastingaangifte die je indient in 2012 en 2013.
Waarop worden niet-residenten belast?
Niet-residenten worden enkel belast op het vermogen dat in Spanje aanwezig is (in tegenstelling tot het wereldwijde vermogen voor residenten). Dit wil zeggen, op de totaliteit van je onroerend vermogen (je vakantiewoning) en roerend vermogen (o.a. je bankrekening bij de Spaanse bank). Als het om een gezamelijk vermogen gaat, bijvoorbeeld een echtpaar gehuwd in huwelijksgemeenschap, dan wordt elk belast op de helft.
Hoe wordt het vermogen fiscaal gewaardeerd?
Dit wordt uitgebreid bepaald in de wet. Ik geef enkele voorbeelden.

Onroerende goederen (huizen, gronden, etc) worden gewaardeerd aan de hand van 3 relevante waarden: de kadastrale waarde, de minimum fiscale waarde, of de aankoopprijs. De hoogste van deze drie waarden is de waarde die wordt gehanteerd.

Dit geeft natuurlijk eigenaardige situaties. Zo kunnen twee personen met een identiek appartement in hetzelfde gebouw anders belast worden. Iemand die bijvoorbeeld in 2007 aangekocht heeft, en iemand die voor een veel langere prijs in 2011 een gelijkaardig appartement heeft gekocht, krijgen dus een andere waardering. Iemand die dus in 2007 veel te duur heeft gekocht, wordt nu nog eens gestraft met een hogere Patrimoniumbelasting.

Roerende goederen zijn heel uiteenlopend. De waarde van een deposito wordt bepaald op 31/12, tenzij dit saldo lager is dan het gemiddelde saldo van het laatste trimester, want dan wordt het gemiddeld saldo gebruikt voor de waardering.

Auto�s worden aan marktprijs gewaardeerd. Hiervoor kunnen de offici�le marktprijzen worden gebruikt die ook jaarlijks door de Spaanse fiscus worden gepubliceerd.
Zijn er vrijstellingen voor niet-residenten?
Ja, gelukkig maar. Elke niet-resident heeft een algemene vrijstelling van 700.000 EUR. Hier geldt de vrijstelling van 300.000 EUR voor de woning dus niet.
Hoeveel bedraagt de belasting voor niet-residenten?
De volgende tariefschaal geldt dus enkel voor het bedrag dat de vrijstelling te boven gaat. Iedereen die dus een Spaans vermogen heeft onder de 700.000 EUR betaalt geen patrimoniumbelasting. Volgende tariefschaal is het nationale belastingtarief, van toepassing op niet-residenten.

Van      Tot      Belasting
0 167.129,45 0,2%   
167.129,46 334.252,88 0,3%   
334.246,89 668.499,75 0,5%   
668.499,76 1.336.999,51 0,9%   
1.336.999,52 2.673.999,01 1,3%   
2.673.999,02 5.347.998,03 1,7%   
5.347.998,04 10.695.996,06 2,1%   
10.695.996,07 meer 2,5%   
Moet er toch een aangifte ingediend worden als het vermogen lager is dan de vrijstelling van 700.000 EUR?
Op deze vraag moet ik het antwoord nog schuldig blijven. De Spaanse fiscus heeft het model voor de aangifte nog niet gepubliceerd waardoor de richtlijnen hierover nog onduidelijk zijn.
Fiscale nieuwtjes
Het begin van het 2012 heeft talrijke belastingveranderingen ingeluid die we in de loop van het jaar zullen toelichten:
  • de verlaagde BTW van 4% voor de aankoop van nieuwe woningen werd met 1 jaar verlengd;
  • de overdrachtsbelasting voor onroerend goed werd in Andalusië verhoogd;
  • de IBI (onroerende zaakbelasting) werd tijdelijk verhoogd, etc.


januari 2012


Yves Sirejacob, zaakvoerder van Sirejacob Legal & Tax Spain, is in Belgi 15 jaar als advocaat ingeschreven geweest, en 8 jaar aan de Spaanse Balie. In 2012 werd hij opgenomen op de lijst van ere-advocaten van de Balie te Gent. In de loop van februari 2016 werd hij benoemd als Belgisch Ereconsul in Spanje.

Sirejacob Legal & Tax organiseert in Vlaanderen doorlopend seminaries met betrekking tot aankoop van vastgoed in Spanje en erfrecht in Spanje. Meer informatie via: www.sirejacob.com/nl/seminars.

Verder participeert en sponsort Sirejacob Legal & Tax de "Spanje Infodagen" in België. Meer informatie via www.expobeurs-spanje.com