Afschaffing discriminatie bij Spaanse successierechten ?
� Yves Sirejacob
Yves Sirejacob Eind 2011 besliste de Europese Commissie om Spanje voor het Europees Hof van Justitie te dagen omdat zij vindt dat de Spaanse successierechten discriminerend zijn in de zin dat de Spaanse wetgeving de niet-residenten verplicht om hogere successierechten te betalen dan de residenten.

De kans is groot dat Spanje veroordeeld wordt, en dit zou de mogelijkheid kunnen cre�ren dat de te veel betaalde successierechten door niet-residenten kunnen worden teruggevorderd van de Spaanse staat.
Waarin bestaat de discriminatie?
De Spaanse wet op de successierechten heeft de verschillende Comunidades Aut�nomas (autonome Spaanse regio�s) de mogelijkheid geboden om af te wijken van de nationale regeling.

Bijna elke Comunidad Aut�noma heeft hiervan gebruik gemaakt. Andalusi� heeft ruimere vrijstellingen en een hoger percentage voor de aftrek van de echtelijke woning, Madrid heeft in de praktijk de successierechten bijna volledig afgeschaft, ook zo in de Balearen bij nalatenschappen in rechte lijn, en ga zo maar verder�

Belangrijk is op te merken dat al die uitzonderingen op de algemene wetgeving bijna uitsluitend van toepassing zijn als de erfgenamen hun fiscale woonplaats (residencia fiscal) in Spanje hebben.

Als de erfgenamen hun fiscale woonplaats buiten Spanje hebben, dan is de algemene wetgeving van toepassing met slechts zeer beperkt vrijstellingen.

Welnu, volgens het Europees verdrag mag Spanje geen verschil maken tussen residenten en niet-residenten als het om dezelfde soort belasting gaat. Dit is dus een duidelijke discriminatie.

Spanje werd officieel verschillende keren aangemaand door de Europese Commissie om deze discriminaties ongedaan te maken. Omdat Spanje hierop nooit officieel heeft geantwoord, werd Spanje dus voor het Europees Hof gedaagd. De procedure is momenteel hangende.
Wat kunnen de gevolgen zijn?
  • In de eerste plaats kan Spanje verplicht worden haar wetgeving aan te passen, en dit zou een belangrijke vermindering kunnen betekenen van de successierechten voor niet-residenten. Spanje zou er uiteraard ook voor kunnen kiezen om alle voordelen en verminderingen voor residenten in de toekomst af te schaffen. Als Spanje zijn wetgeving niet aanpast om de discriminatie weg te werken, zullen er fikse boetes volgen.
  • In de tweede plaats zou iedereen die op basis van de wetgeving voor residenten minder zou hebben betaald, maar uiteindelijk dus hoger werd belast volgens de wetgeving voor niet-residenten, de te veel betaalde belastingen kunnen terugvorderen van de Spaanse fiscus. Dit natuurlijk binnen de verjaringstermijn.
Spanje werd een paar jaar geleden in een gelijkaardige zaak veroordeeld m.b.t. de discriminatie bij meerwaardebelasting op de verkoop van onroerend goed. Dit bedroeg ooit 35% voor niet-residenten en 15% voor residenten. Die veroordeling veroorzaakte een golf van terugvorderingen en een miljoenenkater voor de Spaanse staat.

april 2012


Yves Sirejacob, zaakvoerder van Sirejacob Legal & Tax Spain, is in Belgi 15 jaar als advocaat ingeschreven geweest, en 8 jaar aan de Spaanse Balie. In 2012 werd hij opgenomen op de lijst van ere-advocaten van de Balie te Gent. In de loop van februari 2016 werd hij benoemd als Belgisch Ereconsul in Spanje.

Sirejacob Legal & Tax organiseert in Vlaanderen doorlopend seminaries met betrekking tot aankoop van vastgoed in Spanje en erfrecht in Spanje. Meer informatie via: www.sirejacob.com/nl/seminars.

Verder participeert en sponsort Sirejacob Legal & Tax de "Spanje Infodagen" in België. Meer informatie via www.expobeurs-spanje.com