Opgelet met contante betalingen!
� Yves Sirejacob
Yves Sirejacob We hebben het allemaal al vaak gehoord de laatste maanden, de Spaanse staat heeft heel wat financi�le moeilijkheden. De redenen zijn divers: dure obligatieleningen, hoge kosten voor werkloosheidsvergoedingen, tegenvallende belastinginkomsten, problematische banken, etc� De maatregelen van de Spaanse regering zijn dan ook ambitieus op heel wat vlakken.

Spanje heeft zoals nog een paar Zuid-Europese landen een grote �zwarte� economie. Heel wat dienstverlening en werknemers werken buiten het offici�le circuit en ontlopen hierdoor het betalen van belastingen. Om dit tegen te gaan is er in Spanje sinds november een opmerkelijke wet in werking getreden die het betalingsverkeer in contante gelden probeert tegen te gaan. We bespreken hierbij die opmerkelijke wet en de mogelijke gevolgen.
Over welke wet gaat het?
Het gaat om de wet 7/2012 over de Preventie en Strijd tegen de Fiscale Fraude, en trad in werking op 19 november jongstleden.
Welk betalingsverkeer wordt aangepakt?
Deze wet beoogt het betalingsverkeer tussen handelaren onderling enerzijds en tussen natuurlijke personen (u en ik) en handelaren anderzijds.

De wet heeft als voorwaarde dat minstens 1 van de betrokken personen een handelaar of zelfstandige is met zijn woonplaats in Spanje. Klassieke voorbeelden, een airco-installatie die contant wordt betaald, een kleine verbouwing, etc.
Over welke bedragen gaat het?
Het betalingsverkeer boven de 2.500 EUR in contant geld wordt verboden. Dit betekent ook een cheque aan toonder boven dit bedrag.

Als uitzondering geldt wel dat mocht ��n van de partijen een niet-inwoner van Spanje zijn (u bent in Spanje op vakantie, of u heeft uw offici�le verblijfplaats nog steeds in Nederland of Belgi�), dan worden contante betalingen toch toegelaten tot een maximumbedrag van 15.000 EUR.
Wat zijn de sancties?
Als de Spaanse fiscus erachter komt dat u voorgaand verbod heeft geschonden, dan volgt er een boete van 25% van de uitgevoerde betaling.
Hoe kan de Spaanse fiscus hierachter komen?
Het klikspaan principe wordt ingevoerd. Dit wil zeggen dat eender welke partij de Spaanse fiscus hierover kan inlichten.

Maar u vraagt zich natuurlijk af, waarom zou ik in hemelsnaam de Spaanse fiscus hierover inlichten? Welnu, hij die eerst klikt, ontloopt de boete.

Hou dus zeker het bewijs van je bankafschriften bij om te kunnen aantonen dat je niet contant hebt betaald. De wet verplicht je om dit gedurende vijf jaar bij te houden. Pas na vijf jaar ben je van een mogelijke boete vanaf.
Is er een �kliklijn�?
Op de website van de Spaanse fiscus (Agencia Tributaria) is er een online formulier om de overtreding te melden. Een kliklijn .., de tijden van Franco lijken terug wat minder ver dan gedacht.

december 2012


Yves Sirejacob, zaakvoerder van Sirejacob Legal & Tax Spain, is in Belgi 15 jaar als advocaat ingeschreven geweest, en 8 jaar aan de Spaanse Balie. In 2012 werd hij opgenomen op de lijst van ere-advocaten van de Balie te Gent. In de loop van februari 2016 werd hij benoemd als Belgisch Ereconsul in Spanje.

Sirejacob Legal & Tax organiseert in Vlaanderen doorlopend seminaries met betrekking tot aankoop van vastgoed in Spanje en erfrecht in Spanje. Meer informatie via: www.sirejacob.com/nl/seminars.

Verder participeert en sponsort Sirejacob Legal & Tax de "Spanje Infodagen" in België. Meer informatie via www.expobeurs-spanje.com