Yves SirejacobAanpassing immigratiewetgeving in Spanje
� Yves Sirejacob
De regering is bezig met de voorbereiding van een wet die de economische activiteit moet stimuleren, de zogenaamde �Ley de Emprendedores�.

Een opmerkelijk onderdeel van deze wet gaat over de immigratiewetgeving.

Concreet wil Spanje vermogende of ondernemende immigranten van buiten de Europese Unie aantrekken. Voor Europese onderdanen zoals u en ik, verandert er niets omdat die wetgeving op Europees niveau wordt geregeld. Spanje gaat nu echter de immigratiewetgeving voor onderdanen van landen van buiten de EU versoepelen.

Begin dit jaar werd reeds in de pers gesproken over het toekennen van een residentiekaart (permiso de residencia) aan kopers van eigendommen vanaf 160.000 EUR. Dit werd nu ruim verhoogd en we bespreken hoe en wat.

Let wel, het gaat hier om voorlopige voorstellen in het voorproject van de definitieve wet. De definitieve goedkeuring is voorzien voor het einde van deze trimester. Bij het publiceren van dit artikel is het mogelijk dat de wet reeds definitief goedgekeurd is.

Over welke landen hebben we het?
De EU heeft door haar grondbeginsel van het vrij verkeer van personen reeds een uitgewerkte soepele regeling voor alle EU onderdanen. Hier gaat dus niets veranderen.

Spanje gaat haar immigratiewetgeving verspoelen voor onderdanen van niet-EU landen. We hebben het hier dan bijvoorbeeld over een Chinees, een Marokkaan, of een Rus. Vooral die laatste groep is belangrijk voor de lokale economie aan de Costa del Sol. De Russen zijn inmiddels al met dertig duizend landgenoten aan de Costa, en zijn in stevige opmars.

Wat verandert er?
Mensen van buiten de EU die een aanzienlijk bedrag in Spanje investeren krijgen een (niet permanente!) verblijfsvergunning van 2 jaar, met mogelijke verlenging.

Naast de investering die hieronder wordt besproken moet de buitenlander ook beschikken over een private verzekering om geen last te worden van het Spaanse sociale zekerheidssysteem. In geen enkel geval zal deze verblijfsvergunning recht geven om in Spanje te werken.

Bovendien moet hij of zij aantonen dat ze niet op illegale wijze in Spanje verblijven en geen stafblad hebben in Spanje en het land waar ze de laatste 5 jaar hebben gewoond.

Over welke investering gaat het?
Aankoop van een woning
Bij de aankoop van een woning van 500.000 EUR krijgt men een verblijfvergunning zolang men de woning aanhoudt. Het eerder aangekondigde minimum van 160.000 EUR werd hier dus stevig verhoogd. Spanje komt hiermee op dezelfde lijn als Portugal waar dit ook reeds het geval was.

Aankoop van staatsschuld
Spanje heeft het nog steeds wat moeilijk op de internationale financieringsmarkt. Om de financiering wat te versoepelen krijgen nu investeerders die vanaf 2 miljoen euro staatsschuld kopen, een zoethoudertje, nl. een verblijfsvergunning.

Yves Sirejacob
ere-advocaat Balie Gent

juni 2013


Yves Sirejacob, zaakvoerder van Sirejacob Legal & Tax Spain, is in Belgi 15 jaar als advocaat ingeschreven geweest, en 8 jaar aan de Spaanse Balie. In 2012 werd hij opgenomen op de lijst van ere-advocaten van de Balie te Gent. In de loop van februari 2016 werd hij benoemd als Belgisch Ereconsul in Spanje.

Sirejacob Legal & Tax organiseert in Vlaanderen doorlopend seminaries met betrekking tot aankoop van vastgoed in Spanje en erfrecht in Spanje. Meer informatie via: www.sirejacob.com/nl/seminars.

Verder participeert en sponsort Sirejacob Legal & Tax de "Spanje Infodagen" in België. Meer informatie via www.expobeurs-spanje.com