Informatie over GEMEENTELIJKE BELASTINGEN

Overzicht

Suma Gestión Tributaria:

 • Wat is SUMA?
 • Wat doet SUMA?

Gemeentelijke belastingen in Spanje:

 • Onroerend-Goedbelasting (IBI)
 • Belasting op economische activiteiten (IAE)
 • Belasting op motorvoertuigen/BPM (IVTM)
 • Andere gemeentelijke heffingen: Afvalstoffenheffing, Riolering, Uitrit, enz.
 • Belasting op de Waardevermeerdering van Grond (Plusvalía)

Algemene vragen over belastingen:

 • Betalingstermijnen
 • Betalingswijze
 • Het aanslagbiljet
 • De fiscale vertegenwoordiger

Enkele vragen over onroerend-goedbelasting en de belasting op voertuigen.

Enkele algemene vragen.

SUMA kantoren overzicht


WAT DOET SUMA GESTION TRIBUTARIA?
Wat is SUMA?
SUMA is een overheidsinstelling die verantwoordelijk is voor het beheer, de heffing en de invordering van de lokale belastingen en heffingen van de Gemeenten in de Provincie Alicante die de bevoegdheid hiervoor aan SUMA hebben overgedragen.
Wat doet SUMA?
SUMA beheert o.a. de onroerend-goedbelasting (IBI), de belasting op economische activitenten (IAE), de belasting op voertuigen (IVTM), de belasting op de waardevermeerdering van grond (Plusvalía) en gemeentelijke heffingen zoals de afvalstoffenheffing, uitrit, enz.
WELKE BELASTINGEN MOETEN JAARLIJKS BETAALD WORDEN?
ONROEREND-GOED BELASTING (IBI)
Als u een woning, garage of grondstuk bezit, moet u onroerend-goed belasting betalen.

Als u het vruchtgebruik heeft van een eigendom, bent ú de betalingsplichtige, niet de eigenaar.

BELASTING OP ECONOMISCHE ACTIVITEITEN (IAE)
De IAE is van toepassing op de uitoefening van ondernemers-, beroeps- of kunstactiviteiten binnen het Spaanse grondgebied.

Vrijstelling van IAE

Vanaf 1 Januari 2003 zijn de volgende personen vrijgesteld van deze belasting: Natuurlijke personen.
Belastingplichtigen van de belasting op vennootschappen, burgerlijke vennootschappen en die onder artikel 35.4 van de Spaanse Algemene Belastingwet (LGT) vallen, met een netto omzet van minder dan 1.000.000 euro.
Belastingplichtigen van de inkomstenbelasting (IRPF) voor niet-residenten die in Spanje gevestigd zijn met een netto omzet van minder dan 1 miljoen euro.
De vrijgestelde belastingplichtigen zijn niet verplicht aangifte te doen voor deze belasting, maar moeten zich wél aanmelden bij de Belastingdienst (Agencia Estatal de Administración Tributaria “Hacienda”) met het Formulier 036.

BELASTING OP MOTORVOERTUIGEN/BPM (IVTM)
Als u in het bezit bent van een voertuig met een Spaans kenteken, moet u jaarlijks de belasting op voertuigen betalen zolang het voertuig niet wordt uitgeschreven bij het Provinciaal Verkeersbureau (Jefatura Provincial de Tráfico).
ANDERE GEMEENTELIJKE HEFFINGEN: AFVALSTOFFENHEFFING, RIOLERING, UITRIT, ENZ.

Eigenaars van onroerend goed moeten een bijdrage betalen voor de openbare diensten van de gemeente.

BELASTING OP DE WAARDEVERMEERDERING VAN GROND (“PLUSVALÍA”)
De toepassing van deze belasting is naar keuze van de Gemeente. Er kunnen Gemeenten zijn die deze belasting niet heffen.

De Gemeente heft deze belasting bij de overdracht van eigendom of van de zakelijke rechten op onroerende goederen.

De verkoper is verantwoordelijk voor de betaling van deze belasting. Indien hij niet-resident is, wordt deze verplichting overgedragen aan de koper. In het geval van nalatenschap wordt het onroerend goed met successierechten belast.

Onderhandse overeenkomsten tussen particulieren over de verantwoordelijkheid van de betalingen van de verschillende belastingen, hebben geen invloed op de Belastingwet.
Deze belasting wordt geheven na de ondertekening van de authentieke verkoopakte. Hiertoe moet de betalingsplichtige een kopie van deze akte voorleggen bij zijn Gemeente of, indien de bevoegdheid werd overgedragen, bij het SUMA kantoor, binnen de door de Wet bepaald termijn: 1 maand voor verkoopsoverdracht en 6 maanden voor erfenis of schenking.
Voor aansluitende informatie over deze belasting kunt u terecht bij uw Gemeente of SUMA kantoor.


WANNEER WORDEN BELASTINGEN BETAALD?
Er zijn twee vrijwillige betalingstermijnen per jaar:
1ste TERMIJN: MAART-APRIL
Gedurende deze periode worden betaald:
 • BELASTING OP VOERTUIGEN (IVTM)
 • ANDERE GEMEENTELIJKE HEFFINGEN: O.A. AFVALSTOFFENHEFFING, RIOLERING
2e TERMIJN: AUGUSTUS-SEPTEMBER
Gedurende deze periode worden betaald:
 • ONROEREND-GOED BELASTING (IBI)
 • BELASTING OP ECONOMISCHE ACTIVITEITEN (IAE)
De betalingstermijnen en de verschillende belastingen die elk jaar geheven worden, worden jaarlijks gepubliceerd.

BELANGRIJK:
Wanneer u de belastingaanslag niet (volledig) binnen de vrijwillige betaaltermijnen betaalt, ontvangt u een aanmaning en het bedrag wordt dan vermeerderd met een sanctie: verzuimboete, interest en administratiekosten.


HOE KUNT U UW BELASTINGAANSLAG BETALEN?
1. VIA AUTOMATISCHE INCASSO
Heeft u SUMA al toestemming gegeven voor automatische incasso, dan wordt het aanslagbedrag automatisch van uw rekening afgeschreven, mits u voldoende saldo op uw rekening heeft staan. Bewijs van betaling, waarop alle noodzakelijke gegevens moeten staan, wordt door uw bank naar uw adres gezonden.

Hoe kan ik automatische incasso aanvragen?

Op het ogenblik van betaling bij een aangesloten bank, door het formulier onderaan het aanslagbiljet in te vullen en in te dienen. Dit is alleen mogelijlk als u een rekening bij één van deze instellingen hebt.

Als uw Bank niet is aangesloten bij SUMA, of om een automatische incasso aan te vragen buiten de vrijwillige betalingstermijnen, kunt u dit bij het dichtstbijzijnde SUMA kantoor aanvragen.

Vraag in uw kantoor naar de ingangsdatum van de automatische incasso.

2. VIA DE BANKAUTOMAAT
Via de bankautomaten van de volgende banken: BBVA, CAM, Caja Murcia, CajaMadrid, SERVICAIXA van “La Caixa” of bij Red de Cajeros 4B met betaalkaart van één dezer instellingen.
3. IN UW BANKKANTOOR
Met het aanslagbiljet dat u van SUMA ontvangt, kunt u bij één van de aangesloten bankinstellingen betalen.

Als u uw aanslagbiljet niet ontvangen hebt of u hebt het verloren, kunt u een kopie aanvragen bij een SUMA kantoor.

Op de achterzijde van uw aanslagbiljet vindt u een lijst met de aangesloten bankinstellingen.

Caja de Ahorros del Mediterráneo Banco Popular
Caja Murcia Banco de Valencia
RuralCaja Banesto
Caja Rural Central de Orihuela BBVA
Caja Madrid “La Caixa”
Caja de Crédito de Altea Santander Central Hispano
Caja de Crédito de Petrer Banco Herrero
S.C. de Crédito de Callosa d´Ensarriá Solbank
Banco SabadellAtlántico  
4. IN EEN SUMA KANTOOR MET BETAALKAART
Met betaalkaart van de volgende bankinstellingen: CAM (VISA, Maestro, Mastercard, 6000), BANESTO (VISA, Maestro, Mastercard), 4B, EURO 6000 en BBVA.
5. VIA INTERNET
U kunt elektronisch betalen door middel van telebankieren via de volgende sites:

www.cam.es (CAM DIRECTO) www.bancopopular.es
www.cajamadrid.es (CAJA MADRID) www.cajamurcia.es
www.bancosantander.es (SUPERNET) www.ruralcaja.es
www.banesto.es (BANESNET) www.caixaltea.es
www.bbva.es (BBVA net) www.caixapetrer.es
www.lacaixa.es (LÍNEA ABIERTA) www.ruralvia.com

Gegevens voor het betalen via Internet of bankautomaat
De nodige gegevens bevinden zich op de voorzijde van het aanslagbiljet. Indien u hulp nodig hebt, kunt u contact opnemen met één van onze kantoren tijdens de openingsuren of via onze Infolijn voor Buitenlandse Belastingplichtigen op het nummer 96 514 85 61 op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Het aanslagbiljet
De meeste gemeentelijke belastingen en heffingen zijn jaarlijks en moeten dus één keer per jaar worden betaald gedurende de eerste of de tweede betalingstermijn.

In sommige gemeenten bijvoorbeeld is de afvalstoffenheffing halfjaarlijks, die voor drinkwater halfjaarlijks of driemaandelijks, afhankelijk van het besluit van de Gemeenteraad.

Het aanslagbiljet wordt enkel naar een fiscaal adres in Spanje verstuurd, nooit naar het buitenland. Dit is een extra dienst voor de betalingsplichtige, zodat u zelf verantwoordelijk bent voor het betalen van uw belastingaanslagen binnen de bepaalde termijnen, ook al ontvangt u het aanslagbiljet niet.

Op ieder aanslagbiljet kunt u de volgende informatie vinden:

 • Belastingsplichtige: volledige naam, identificatie en fiscaal adres.
 • Belastbaar feit: identificatiegegevens naargelang de belasting.
 • Soort belasting en heffingsperiode.
 • Verschillende kortingen op de aanslag.
 • Aanslagbedrag.
De fiscale vertegenwoordiger
Bent u eigenaar van goederen in Spanje en u verblijft meer dan 6 maanden in het buitenland, moet u volgens de Spaanse Belastingwet een fiscaal vertegenwoordiger met Spaans fiscaal adres benoemen voor een goede administratie van de Belastingdienst.

Dit moet u aan SUMA, schriftelijk of persoonlijk in één van onze kantoren, doorgeven.

Al onze post wordt vanaf dat moment naar uw fiscaal vertegenwoordiger verstuurd. Uw fiscaal vertegenwoordiger moet bij het SUMA kantoor zijn machtiging voorleggen om in uw naam te kunnen handelen.

Algemene gratis info-lijn
900 103 104
Afdeling voor buitenlandse belastingplichtigen
La Rambla - Esq. Plaza San Cristóbal • 03002 Alicante
INFO-LIJN: 96 514 85 61
Maandag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12 uur
in het Engels, Duits en Frans.
Digitaal loket
24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar.

Via onze website: www.suma.es

U heeft toegang tot het digitaal loket:

 • Met het digitaal certificaat Generalitat Valenciana, dat u met uw NIE en paspoort of identificatiebewijs bij ieder SUMA kantoor kan verkrijgen.
 • Met CAM DIRECTO van de Caja de Ahorros del Mediterraneo-CAM, als u daar een rekening hebt en u in het bezit bent van een elektronische toegang voor Telebankieren.
Verrichtingen en diensten via Digitaal Loket:
 • Meldingen, aanvragen, raadplegingen.
 • Automatische incasso.
 • Wijziging persoonlijke gegevens.
 • Overzicht van uw betaalde belastingaanslagen.
 • Elektronisch betalen van openstaande bedragen.

ENKELE VRAGEN OVER IBI
Hoe wordt het aanslagbedrag berekend?
De belastbare grondslag (Base Liquidable) wordt vermenigvuldigd met het belastingtarief en van dit resultaat worden de kortingen afgetrokken, als u hiervoor in aanmerking komt.

De belastbaare grondslag is het resultaat van het belastbaar bedrag (kadastrale waarde) verminderd met een wettelijk aangegeven percentage, in die Gemeenten waar de index van de kadastrale waarde is herzien.

Deze korting werd aan de hand van een specifieke formule in de Belastingwet opgenomen om de enorme stijging van de kadastrale waarden en derhalve de belastingaanslag te dempen.

Voorbeeld van de berekening van de jaarlijkse IBI-aanslag:
Kadastrale waarde: 62.644,91- Euros
Belastbare grondslag: 34.428,10- Euros
Belastingtarief: 0,80 %
Jaarlijks aanslagbedrag: 34.428,10 X 0,80% = 275,42- €

In die Gemeenten waar de kadastrale herziening nog niet is toegepast, is de belastbare grondslag gelijk aan de kadastrale waarde.

Waarom is het aanslagbedrag dit jaar gestegen?
Ieder jaar wordt de kadastrale waarde aangepast door toepassing van een percentage dat ongeveer gelijk is aan de stijging van de index van de consumptieprijzen (IPC).

In het geval dat in uw Gemeente een kadastrale herziening werd uitgevoerd, wordt ook de belastbare grondslag gedurende de daarop volgende 9 jaren elk jaar verhoogd.

De Gemeenteraad kan ook besluiten het belastingtarief te wijzigen.

De persoonlijke gegevens op het aanslagbiljet zijn verkeerd.
Als uw naam, identificatie en/of adres fout geschreven zijn, kunt u met uw NIE en paspoort of identiteitskaart in één van onze SUMA kantoren terecht om dit te laten veranderen. De veranderingen worden dan meteen aangebracht en opgenomen in onze gegevensbank.
De identificatie en/of beschrijving van mijn vastgoed zijn verkeerd (huisnummer, straatnaam, enz.).
Het is mogelijk dat de gegevens op uw IBI-aanslagbiljet niet overeenstemmen met de gegevens die het Gemeentehuis heeft bepaald. Dit wil niet zeggen dat we over verkeerde informatie beschikken.

U kunt voor uw geruststelling bij uw SUMA kantoor een plattegrond bekijken, zodat u zeker kan zijn dat het aanslagbiljet dat u ontvangt, overeenstemt met uw eigendom.

In het geval dat wij over verkeerde informatie zouden beschikken, kunt u bij ons de overeenkomstige wijzigingen aanvragen.

Ik ben het niet eens met de kadastrale waarde van mijn vastgoed.
De kadastrale waarde wordt vastgelegd door het Directoraat-Generaal van het Kadaster (Dirección General del Catastro), volgens bepaalde richtlijnen en voorschriften die afhankelijk zijn van een aantal factoren zoals bijv. de ligging.

Hiertegen kunt u bezwaar maken in het SUMA kantoor van uw gemeente, waar u nadere inlichting over de procedure krijgt.

Ik heb een vastgoed gekocht maar op het aanslagbiljet staat nog steeds de naam van de vorige eigenaar.
In uw SUMA kantoor kunt u verandering aanvragen met de volgende bewijstukken:
 • Origineel en kopie van uw NIE en paspoort of identiteitskaart.
 • Origineel en kopie van de Eigendomsakte.
 • Kopie van de laatst betaalde belastingaanslag IBI.
Deze verandering gaat in vanaf het nieuwe jaar na uw aanvraag.

Zouden er nog aanslagen te betalen zijn van vorige jaren, worden alléén de aanslagen van de termijnen ná de koop aan de nieuwe eigenaar overgedragen.

Ik heb in maart een vastgoed gekocht. Moet ik IBI betalen?
Het belastingjaar van de IBI valt samen met het kalenderjaar. Deze belasting wordt op de eerste dag van het belastingjaar geheven en is dus jaarlijks.

Dit houdt in dat degene die op 1 januari het eigendom bezit, de betalingsplichtige is voor het hele jaar.

Kan ik verantwoordelijk gesteld worden voor de schulden van de vorige eigenaar?
Volgens de Belastingwet zijn de onroerende goederen verantwoordelijk voor de openstaande IBI-betalingen die nog niet verlopen zijn, d.w.z. die van de laatste 4 jaren.

De nieuwe eigenaar kan voor deze schulden verantwoordelijk gesteld worden indien de vorige eigenaar insolvent wordt verklaard of indien de administratie deze schulden op geen enkele manier van de betalingsplichtige kan innen.

In dit geval zou de administratie een vereffening opsturen voor de niet verlopen openstaande betalingen, voor het totaalbedrag van de betaalbare schuld, m.a.w. zonder enige toeslag.

Om deze situaties te voorkomen, zijn de notarissen wettelijk verplicht om:

 • Informatie over mogelijke schulden van het vastgoed bij de administratie in te winnen en aan de koper mede te delen.
 • De koper te informeren over verschuldigde bedragen wat betreft IBI.
 • De koper te informeren over het termijn waarin de eigendomsoverdracht moet worden aangegeven indien geen kadasterreferentie van het vastgoed werd voorgelegd.
 • De koper attent te maken over het feit dat het vastgoed onderhevig is aan de betaling van de belastingsbijdrage en over andere plichten.
Ik heb een nieuwbouw gekocht. Wanneer krijg ik mijn eerste aanslagbiljet?
Vóór dat de belasting geheven kan worden, moet het vastgoed met al zijn specificaties (plattegrond, oppervlakte en kadastrale waarde) in het Kadaster ingeschreven staan.

Sommige SUMA kantoren beschikken over een plattegrond waar u uw vastgoed kunt identificeren en kunt nagaan of deze ingeschreven is in het Kadaster.

Neem telefonisch contact op met uw SUMA kantoor om na te gaan of we over deze informatie beschikken alvorens u langsgaat. Als dit niet zo is, kunt u bij het Kadaster terecht om uw probleem op te lossen.

De aangifte van een nieuwbouw moet door de bouwonderneming of door de koper aan SUMA doorgegeven worden via het formulier 902.

Het nieuwe vastgoed wordt dan, ongeveer 12 maanden na de aangifte, opgenomen in het bestand van het Kadaster.

Ik heb een vastgoed verkocht, maar het aanslagbiljet komt nog steeds op mijn naam.
De Wet verplicht de koper, in diens hoedanigheid van eigenaar, de overdracht aan de administratie door te geven, maar ook is de verkoper gemachtigd deze verandering aan te vragen.

U kunt wijzigingen aanvragen in uw SUMA kantoor, op voorlegging van de volgende bewijstukken:

 • Origineel en kopie van uw NIE en paspoort of identiteitskaart.
 • Origineel en kopie van de authentieke verkoopakte. Zou u hierover niet beschikken, kunt u een kopie bij de notaris verkrijgen, een “Nota Simple” bij het vastgoed-register aanvragen of het onderhandse verkoopcontract voorleggen.
 • Kopie van de laatst betaalde belastingaanslag IBI.

ENKELE VRAGEN OVER BELASTING OP VOERTUIGEN/BPM (IVTM)
Ik heb een nieuwe wagen gekocht. Moet ik hiervoor belasting betalen?
Ja. Om het kenteken van uw nieuw voertuig te kunnen verkrijgen, moet u een eerste betaling van deze belasting uitvoeren. Dit kan in één van onze kantoren.

Na de inschrijving van uw voertuig bij het Provinciaal Verkeersbureau (Jefatura Provincial de Tráfico), ontvangt u jaarlijks het aanslagbiljet. Dit moet dan binnen de vrijwillige betalingsperiode die door SUMA wordt gesteld, betaald worden.

Ik wil mijn auto verkopen. Hoe moet ik dit aangeven?
Binnen 10 dagen na verkoop moet u het Provinciaal Verkeersbureau hiervan op de hoogte brengen aan de hand van de volgende bewijstukken:
 • persoonlijke gegevens van koper én verkoper
 • het kentekenbewijs (permiso de circulación) van het voertuig
 • het overdrachtscontract, ondertekend door koper en verkoper
 • laatst betaalde belastingaanslag IVTM
 • bewijs van betaling van het overeenkomstige tarief
Ik ga mijn voertuig uitschrijven. Wat moet ik hiervoor doen?
Als u uw voertuig definitief wilt uitschrijven, kunt u bij een Erkend Verwerkingscentrum (Centro Autorizado de Tratamiento, CAT) terecht, samen met uw autopapieren en de volgende bewijstukken:
 • Aanvraagformulier voor uitschrijving
 • NIE en paspoort of identiteitskaart
 • Laatst betaalde belastingaanslag IVTM
Via de volgende link kunt u uw dichtstbijzijnde CAT vinden: www.dgt.es

Als het om een brom- of motorfiets gaat, moet u deze persoonlijk bij het Provinciaal Verkeersbureau afmelden.

Ik verhuis naar het buitenland en neem mijn wagen mee. Waar moet ik dit opgeven?
U moet uw voertuig definitief uitschrijven wegens verhuizing naar het buitenland bij het Provinciaal Verkeersbureau, met dezelfde documenten als voor de uitschrijving van een voertuig op het einde van de levensduur.
Mijn wagen is gestolen. Wat moet ik doen?
U moet eerst aangifte doen bij het Politiebureau of de Guardia Civil en een kopie hiervan vragen ter vervanging van de autopapieren.

Let op! U moet wel een tijdelijke uitschrijving aanvragen bij het Provinciaal Verkeersbureau, want dit wordt niet automatisch doorgegeven.

Ik heb mijn wagen uitgeschreven bij het Provinciaal Verkeersbureau maar ik ontvang nog steeds het aanslagbiljet IVTM. Wat kan ik doen?
Met het uitschrijvingsbewijs van het Provinciaal Verkeersbureau, kunt u in één van onze kantoren of op het Gemeentehuis terecht.
Ik heb een nieuw adres. Wat moet ik doen?
Elke adresverandering van de houder van het kentekenbewijs, zeker als het om een andere gemeente gaat, moet worden meegedeeld aan het Provinciaal Verkeersbureau, samen met een kopie van uw inschrijving in het bevolkingsregister van uw nieuwe woonplaats.
Als ik de uitschrijving in april aanvraag, moet ik dan IVTM voor het hele jaar betalen?
De IVTM wordt per kwartaal berekend in de ondergenoemde situaties:
 • Eerste inschrijving (nieuw voertuig)
 • Definitieve uitschrijving
 • Tijdelijke uitschrijving in geval van diefstal
Voor de overige gevallen moet u de belasting voor heel het jaar betalen.

Als de uitschrijving bij het Provinciaal Verkeersbureau vóór of gedurende het vrijwillig betalingstermijn plaatsvindt, moet u bij uw Gemeentehuis of uw SUMA kantoor (als dit bevoegd is voor het beheer van de IVTM) uw bewijs van uitschrijving voorleggen. U wordt dan enkel één of twee kwartalen aangerekend.

Als de uitschrijving ná de vrijwillige betalingstermijn plaatsvindt, moet u de achterstallige belastingaanslag voor het lopende jaar betalen en een teruggave aanvragen voor de kwartalen die niet van toepassing zouden zijn.

Wat moet ik doen als ik mijn oude wagen bij een Autodealer heb ingewisseld?
Binnen 10 dagen na de inlevering van uw voertuig, moet u persoonlijk de tijdelijke uitschrijving bij het Verkeersbureau aanvragen, met de volgende bewijsstukken:
 • uw persoonlijke gegevens
 • de persoonlijke gegevens van de Autodealer
 • het kentekenbewijs
 • het bewijs van inlevering aan de Autodealer
 • laatst betaalde belastingaanslag IVTM
Vanaf dat moment bent u niet langer de eigenaar van het voertuig maar wel de Autodealer indien deze het voertuig niet verkoopt en het niet op naam van de nieuwe eigenaar wordt ingeschreven.

Dit soort tijdelijke uitschrijving geeft geen recht op evenredige verdeling van het bedrag van de belastingaanslag voor terugbetaling.


VAAK VOORKOMENDE VRAGEN
De automatische incasso is niet ingegaan.
Als het aanslagbedrag niet van uw rekening is afgeschreven, kunt u met het bewijs van de aanvraag voor automatische incasso in één van onze kantoren bezwaar maken.
De betalingstermijn is bijna voorbij en ik heb nog geen aanslagbiljet ontvangen.
Neem telefonisch contact op met ons om na te gaan of u een automatische incasso heeft aangevraagd.

Zou dat niet het geval zijn, moet u in uw dichtsbijzijnde SUMA kantoor een kopie van het aanslagbiljet vragen. Ook kunt u telefonisch uw betalingsreferentie opvragen om via bankautomaat of telebankieren te betalen.

Ik ben niet in Spanje gedurende het betalingstermijn.
U kunt dan beter automatische incasso aanvragen. Een andere mogelijkheid is een vertegenwoordiger benoemen om uw fiscale verplichtingen te behartigen.
Ik heb per ongeluk iets twee maal betaald. Hoe kan ik mijn geld terugkrijgen?
U kunt de terugbetaling van het tweede bedrag aanvragen door de volgende bewijstukken voor te leggen:
 • Bewijs van de uitgevoerde betalingen
 • NIE en paspoort of identificatiebewijs
 • Bewijs van uw bankinstelling en rekeningnummer om het bedrag terug te storten
Waar moet ik Inkomstenbelasting en Vermogensbelasting betalen?
Dit zijn nationale belastingen waarvoor u bij de Nationale Belastingsdienst (Agencia Estatal de Administración Tributaria “Hacienda”) terecht kunt.
Kan ik in ieder SUMA kantoor terecht voor het beheer van mijn gemeentelijke belastingen?
In ieder SUMA kantoor kunt u uw belastingaangiften doen, betaalinstrumenten verkrijgen en algemene informatie aanvragen over de belastingen die SUMA beheert.


© 2009 Vlamingen in de Wereld - Costa Blanca.
Informatie van deze website mag niet gekopieerd of gepubliceerd worden zonder toelating van de uitgever.