Home Experten Administratief Onroerend goed aankopen in Spanje

Onroerend goed aankopen in Spanje

8 minuten (lectuur)
1,120

Nu de Europese Centrale Bank heeft beslist om nog wat meer geld in de economie te pompen en het duidelijk wordt dat het verkrijgen van intrest op spaargeld iets is wat we nog voor vele jaren gaan mogen vergeten, wordt het steeds verleidelijker om dat spaargeld te gaan investeren in een vakantiewoning. En wat is dan de best mogelijke plaats om die woning te gaan zoeken? De Spaanse Costa Blanca uiteraard! Meer dan 300 dagen zon per jaar, een zacht klimaat, het strand, de zee, lekker eten, en dat allemaal op slechts twee uur vliegen vanuit Vlaanderen. Komt daar bovenop dat de prijzen van onroerend goed hier nog steeds onder die van vóór de crisis liggen, om niet te spreken van de prijzen aan de Vlaamse kust.

De aankoop van een onroerend goed in Spanje gaat wel vaak gepaard met veel vragen en/of twijfels.

Hoe gaat alles in zijn werk? Wanneer moet er wat en aan wie betaald worden? Welke contracten moeten opgemaakt worden? Wie regelt de notaris? Hoe zit het met de belastingen? Wie is er aansprakelijk als er iets fout gaat?

Om alles correct te laten verlopen en een comfortabel gevoel te hebben bij de aankoop doet u best beroep op een onafhankelijk expert, met ruime ervaring, die alles in goede banen leidt.

Wat juridische bescherming betreft, moet u weten dat de taak en de aansprakelijkheid van een Spaanse notaris in een aankoop bijzonder beperkt is. Er wordt bijvoorbeeld niet onderzocht of wat verkocht wordt ook overeenstemt met de werkelijkheid, er is geen controle van bouwovertredingen, en er is slechts een informatieplicht voor wat betreft onroerend beslag of andere lasten die op het eigendom rusten.

Bovendien heeft de volledige procedure vaak ook lokale bijzonderheden die u als buitenlander niet kent of meteen vertrouwt. Zelfs als u de woning aankoopt via een immobiliënkantoor is het steeds aan te raden een onafhankelijke expert te nemen die alles controleert en u begeleidt.

Wat doen we?

Met betrekking tot de aankoop van een onroerende goed in de provincie Alicante kan de Gestoría Link inc u met raad en daad bijstaan, zodat u in alle vertrouwen, en met volle overtuiging, uw woning aan de Costa Blanca kan kopen.

Wij begeleiden en adviseren u gedurende het volledige koopproces op een uiterst nauwkeurige en persoonlijke wijze, met bijzondere aandacht voor alle juridische struikelblokken.

Dit houdt onder andere in:

  • Volledig voorafgaandelijk juridisch onderzoek naar het aangekochte goed (erfdienstbaarheden, fouten in registratie, embargo of beslag, eigendomsbeperkingen, …) inclusief alle nodige opzoekingen bij de diverse instanties (Register, Kadaster, Gemeente, …) en een uitgebreid schriftelijk verslag;
  • Voorbereiding en opmaak van het reserveringscontract (indien vereist) en de onderhandse verkoopovereenkomst, en toezicht op ondertekening door alle partijen en betaling(en) voorschot;
  • Voorbereiding en controle op de opmaak van de notariële akte; maken van de afspraken met alle betrokken partijen; aanwezigheid, vertaling en fiscale vertegenwoordiging bij de ondertekening ervan;
  • Betaling en aangifte van de 3% inhouding die u als koper van een niet-resident verkoper verplicht bent in te houden van de verkoopprijs;
  • Afhalen van de notariële akte, betaling van de overdrachtsbelasting, registratie van de notariële akte in het Registratiekantoor; aangifte van wijziging eigenaar bij Kadaster/Suma (inclusief grondbelasting IBI); overdracht, stopzetting en/of initiatie van alle abonnementen van alle nutsvoorzieningen (vuilnis, water, elektriciteit, gas en telefoon).

Het is de bedoeling dat wij alle administratieve handelingen en verplichtingen op ons nemen, zodat u nergens hoeft naar om te kijken. Gedurende dit proces staan wij u, in uw eigen taal, met raad en daad bij en kan u bij ons terecht voor eender welke vraag of opmerking.

Bij voorkeur worden wij betrokken in het proces vanaf het ogenblik dat u min of meer beslist heeft welk eigendom u daadwerkelijk interesseert. Vervolgens – en indien mogelijk voordat u enige handtekening zet of enig voorschot betaald – onderzoeken wij het eigendom op de (juridische) correctheid en geven wij al dan niet groen licht om met de aankoop door te gaan of verwittigen u van de eventuele problemen. Wat onze erelonen betreft rekenen wij doorgaans een vaste, vooraf overeengekomen, prijs aan, in verhouding tot de waarde van het goed, inclusief alle (notaris en andere) kosten en belastingen. U hebt zo, ruim op voorhand, een volledig beeld van wat de aankoop van het onroerend goed u in totaal zal kosten.

Brecht Quintijn, Thomas Seyssens & Frederic Mele
Link inc
www.linkinc.es

Laad meer gerelateerde artikels
Laad meer artikels in Administratief
Reacties niet meer mogelijk

Controleer ook

Een wereld uit balans (Binck Bank)

2020 wordt hoogstwaarschijnlijk een verloren jaar door coronacrisis. Daar voorziet Saxo Ba…