Privacybeleid

VIW CB is de eigenaar van het internetdomein viw-costablanca.com en is verantwoordelijk voor de behandeling van persoonlijke gegevens die door gebruikers via deze website worden verstrekt.

VIW CB doet er alles aan om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens worden beschermd en niet op ongepaste wijze worden gebruikt.

In dit document leggen we uit wie verantwoordelijk is voor de behandeling, met welk doel uw persoonlijke informatie zal worden behandeld, de legitimiteit van de behandeling, aan wie we uw persoonlijke informatie kunnen meedelen, hoe we deze verzamelen, waarom we deze verzamelen, hoe we die gebruiken, de rechten die u helpen en ook uitleggen welke processen we hebben georganiseerd om uw privacy te beschermen.

Door uw persoonlijke informatie te verstrekken en onze website te gebruiken, begrijpen wij dat u de voorwaarden met betrekking tot de informatie over de bescherming van persoonsgegevens hebt gelezen en begrepen. Bij VIW CB nemen we de verantwoordelijkheid op zich ons te houden aan de huidige wetgeving inzake nationale en Europese gegevensbescherming en we proberen uw gegevens op een wettige, eerlijke en transparante manier te behandelen.

Wie is verantwoordelijk voor de behandeling?

Volgens de huidige regelgeving is het de individuele of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, het doel en de middelen voor verwerking bepaalt.

VIW CB is verantwoordelijk voor de behandeling van de persoonlijke informatie die het van zijn klanten verkrijgt.

Wanneer kunnen we uw persoonlijke gegevens verzamelen?

 • Wanneer u contact opneemt met VIW CB via het contactformulier op de website.
 • Wanneer u een formulier invult in VIW CB om u te abonneren op een van onze distributielijsten.
 • Wanneer u communiceert met een van de applicaties die beschikbaar zijn op onze website (enquêtes, chatbox …).
 • Wanneer we een soort servicecontract ondertekenen.

Met welk doel verzamelen wij uw persoonlijke gegevens?

Doeleinden beschermd in de contractuele relatie

 • De belangrijkste reden waarom we uw persoonlijke informatie verzamelen, is omdat deze noodzakelijk is voor de levering van onze diensten.
 • Uw gegevens zullen ook worden gebruikt voor statistische analyse, evenals studies over het profiel van wie onze producten en diensten gebruikt en de kenmerken van een dergelijk gebruik.

Andere doeleinden

 • Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt voor het verzenden van advertenties van andere VIW CB-producten en -diensten via alle beschikbare kanalen (inclusief elektronische middelen), tenzij anders aangegeven door de uitoefening van uw rechten.
 • In het geval dat u dit toestaat, kunnen uw persoonlijke gegevens worden gebruikt om reclame- of promotionele communicatie van algemene aard te verzenden of aangepast aan uw persoonlijke kenmerken op basis van uw interesses, door een bedrijfsprofiel op te stellen op basis van de verstrekte informatie en via geautomatiseerde behandelingen, via alle beschikbare kanalen (inclusief elektronische middelen). Evenzo kan genoemde informatie worden gebruikt om marktstudies uit te voeren.

Wat is de legitimiteit voor de behandeling van persoonlijke informatie?

Wanneer een gebruiker verbinding maakt met onze website of via een van onze apps, bijvoorbeeld om commentaar te geven op een bericht, ons een e-mail stuurt, een abonnement neemt of een contract sluit, verstrekt het persoonlijke informatie waarvoor VIW CB verantwoordelijk is.

Deze informatie kan persoonlijke gegevens bevatten zoals uw IP-adres, naam, fysiek adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc.

Door deze informatie te verstrekken, geeft u als gebruiker uw toestemming om uw informatie te verzamelen, gebruiken, beheren en opslaan door VIW CB, alleen zoals beschreven in dit privacybeleid.

Met wie kunnen we uw persoonlijke gegevens communiceren?

De persoonlijke gegevens die we verzamelen bevinden zich in Spanje. In bepaalde gevallen worden cloud computing-diensten ingehuurd buiten de Europese Economische Ruimte, waarbij internationale gegevensoverdrachten worden uitgevoerd. De derde partijen met wie we uw persoonlijke gegevens delen, kunnen uw persoonlijke informatie buiten Spanje en de Europese Unie beheren of overdragen naar andere landen waar zij over faciliteiten beschikken. In dit geval voldoet het aan de vereisten van het Spaanse Agentschap voor gegevensbescherming en de Europese Unie.

Wij zullen ervoor zorgen dat zowel elke overdracht van uw persoonlijke informatie die wij maken of die derden met wie wij uw persoonlijke informatie delen, zoals de manier waarop wij uw persoonlijke informatie beheren, voldoen aan de wetgeving die op ons van toepassing is. Hoe dan ook, de overdracht, opslag en het beheer van uw persoonlijke informatie door ons zal altijd worden beheerst door dit privacybeleid.

Om onze diensten te kunnen leveren, delen we gegevens met de volgende aanbieders onder de bijbehorende privacyvoorwaarden, voor de doeleinden die hier worden beschreven:

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

U hebt het recht om controle te hebben over de persoonlijke informatie die wij verzamelen, op deze manier zorgen wij er ook voor dat het juist en waarheidsgetrouw is.

U hebt het recht om toegang te krijgen tot uw persoonlijke informatie, evenals om de rectificatie van onjuiste gegevens te vragen of, in voorkomend geval, om de verwijdering te verzoeken wanneer, naast andere redenen, de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden die werden verzameld.

In bepaalde omstandigheden en om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, kunt u zich verzetten tegen de verwerking van uw gegevens. Uw persoonlijke informatie zal niet langer worden verwerkt voor die doeleinden waarvoor u uw verzet hebt aangegeven. Op dezelfde manier kunt u gebruik maken van het recht op beperking van de behandeling van uw persoonlijke informatie, waarbij u om het behoud ervan verzoekt.

U kunt uw rechten uitoefenen en u hebt recht op een reactie binnen de termijnen die zijn vastgelegd in de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming, waarbij u kunt kiezen tussen de volgende middelen:

 • Op schriftelijk en ondertekend verzoek gericht aan VIW CB, Avda. Mestral 6, 10i – 03570 Villajoyosa. Als u het adres of de e-mailadressen al hebt opgegeven, is het van essentieel belang dat u het ons/hen bezorgt.
 • Verzoek verzenden naar het e-mailadres: viw@redjinn.com

Hoe kunt u de manier wijzigen waarop we contact met u opnemen om u te informeren over onze producten/diensten?

U kunt de manier waarop we contact met u opnemen op de volgende manieren wijzigen:

 • Op schriftelijk en ondertekend verzoek gericht aan VIW CB Avda Mestral 6, 10i – 03570 Villajoyosa. Als u het adres of de e-mailadressen al hebt opgegeven, is het van essentieel belang dat u ze ons/hen bezorgt.
 • Verzoek verzenden naar het e-mailadres: viw@redjinn.com.

Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

We slaan uw persoonlijke informatie alleen op in de mate waarin we deze nodig hebben, om deze te gebruiken in overeenstemming met het doel waarvoor deze is verzameld en volgens de wettelijke basis van de behandeling in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Houd uw persoonlijke gegevens terwijl er een contractuele relatie en / of commerciële of terwijl u niet uw herroepingsrecht, annulering uit te oefenen en / of beperken van de verwerking van uw gegevens.

In deze gevallen blijft de informatie geblokkeerd, zonder enig gebruik informatie, terwijl het nodig is voor de uitoefening of de verdediging van de conclusies kan zijn of enige vorm van juridische, wettelijke of contractuele hun behandeling verantwoordelijkheid die moeten worden aangepakt af te leiden en waarvoor zij zijn herstel is noodzakelijk. In ieder geval zullen uw gegevens meer dan 10 jaar blijven sinds het einde van de contractuele relatie, verplichte bewaringstermijn bij wet 10/2010, van 28 april, het voorkomen van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Hoe beschermen we uw persoonlijke gegevens?

We doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen. We gebruiken de juiste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens en uw privacy te beschermen en bekijken deze maatregelen regelmatig. We beschermen uw persoonlijke gegevens door een combinatie van fysieke, computer- of logische beveiligingsopties te gebruiken, waaronder toegangscontroles die de manier waarop uw persoonlijke gegevens en persoonlijke gegevens worden verwerkt, beheerd en beheerd beperken en beheren. We zorgen er ook voor dat onze medewerkers goed zijn opgeleid om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Onze procedures geven aan dat we een identiteitsbewijs kunnen aanvragen voordat we uw persoonlijke informatie met u delen.

Informatie die we verzamelen van uw bezoeken op onze websites

 • We verzamelen en bewaren beperkte persoonlijke informatie en anonieme wereldwijde statistieken van al die gebruikers die onze website bezoeken, hetzij omdat u deze informatie op een actieve manier verstrekt of wanneer u gewoonweg op onze website surft. De informatie die wij verzamelen bevat het adres Internet Protocol (IP) van het apparaat dat u gebruikt, de browser software die u gebruikt, uw besturingssysteem, datum en tijd van de toegang, het internetadres van de website door u ondertekend en ook informatie over hoe u onze website gebruikt.
 • We gebruiken deze informatie om de laadtijd van onze website te kennen, hoe deze wordt gebruikt, het aantal bezoeken aan de verschillende secties en het type informatie dat het meeste bezoekers trekt. Het helpt ook om te bepalen of de website correct werkt en of we fouten of fouten in de werking kunnen detecteren, en deze op te lossen en de prestaties van onze website te verbeteren om een ​​betere service aan alle gebruikers te bieden.

Gegevens van minderjarigen

 • Deze website, applicaties en diensten zijn niet gericht op minderjarigen.
 • Probeer als minderjarige u niet te registreren als gebruiker op onze website, applicaties of producten/diensten. Als we ontdekken dat we per abuis persoonlijke informatie van een minderjarige hebben verkregen, zullen we die informatie zo snel mogelijk verwijderen.

Sociale netwerken

 • Het gebruik van sociale netwerken wordt steeds frequenter en is een andere manier om contact met u op te nemen.
 • De informatie die we verzamelen via sociale netwerken bevat soms persoonlijke informatie die online en voor het publiek beschikbaar is. We zorgen er altijd voor dat alle informatie die we gebruiken correct of anoniem aan de bron wordt toegeschreven.
 • Het is waarschijnlijk dat deze sociale netwerken hun eigen privacybeleid hebben, waardoor ze zullen uitleggen hoe ze uw persoonlijke informatie gebruiken en delen. We raden u aan het privacybeleid zorgvuldig te lezen voordat u deze sociale netwerken gebruikt, om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met de manier waarop uw persoonlijke informatie wordt verzameld en gedeeld.

Links naar websites van derden

 • In het geval dat wij links naar websites die niet worden beheerd of gecontroleerd door VIW CB, wordt u tijdig op de hoogte gebracht, omdat we geen controle hebben over dergelijke sites en we niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud ervan. Wij hebben geen controle over hoe derde partijen uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken en we zijn niet verantwoordelijk of leggen we geen verklaring af over websites van derden.
 • We zijn ervan overtuigd dat deze websites over hun eigen privacy beleid beschikken waar uitgelegd wordt hoe het te gebruiken en uw persoonlijke informatie te delen. Wij raden u aan om zorgvuldig het privacybeleid te lezen voordat u dergelijke websites gebruikt om zeker te zijn dat u tevreden bent met de manier waarop uw persoonlijke gegevens verzameld en gedeeld worden.

Aanpassingen aan de huidige gegevensbeschermingsinformatie

Wij zullen ten minste eenmaal per jaar de informatie evalueren en actualiseren over de gegevensbescherming of wanneer zich wijzigingen voordoen in wetgeving of in een van de methoden voor de behandeling van uw persoonlijke gegevens.

Contact

Als u nog vragen of opmerkingen hebt, of als u wenst om het even welke suggesties over hoe we persoonlijke gegevens gebruiken, kunt u contact opnemen VIW CB (viw@redjinn.com)