Inicio Experten Administratief Uw wagen inschrijven in Spanje. Hoe doet u het?

Uw wagen inschrijven in Spanje. Hoe doet u het?

16 minuto leer
32,590

Bijgewerkt november 2019.

Omdat over dit onderwerp vele juiste, maar ook half juiste en soms totaal foute verhalen de ronde doen, willen we u graag eens uit de doeken doen wat er juist moet gebeuren om uw wagen of motor in Spanje in te schrijven. Een voertuig inschrijven in Spanje is doorgaans goedkoper dan in België of Nederland. Dit vanwege de vaak aanzienlijk lagere wegenbelasting en verzekeringspremies die hier gelden. Voor vele buitenlanders loont het dan ook financieel de moeite. Dus, hoe doet u het?

Wie kan zijn voertuig op Spaanse nummerplaat inschrijven?

Eerst en vooral zijn er uiteraard de residenten in Spanje. Zij zijn verplicht om het voertuig dat op hun naam staat, en waarmee ze in Spanje rondrijden, in Spanje in te schrijven.

Maar ook niet-residenten kunnen hun wagen inschrijven in Spanje, op voorwaarde dat ze hier een woning bezitten, of huren voor langere termijn. Let wel, zij mogen met de in Spanje ingeschreven wagen niet rondrijden in hun thuisland.

Welke documenten moet u kunnen voorleggen?

1. Persoonlijke documenten:

In ieder geval heeft u uiteraard uw identiteitskaart of paspoort, met daarbovenop uw N.I.E.-document of groen certificaat van residentie, nodig. Om uw adres te bewijzen dient u ook te beschikken over, ofwel een recent uittreksel van de inschrijving in uw gemeente (het empadronamiento), ofwel de aankoopakte of huurcontract van de woning. Indien u nationale belastingen moet betalen (zie verder) moet u bovendien reeds ingeschreven zijn bij Spaanse belastingdienst (Agencia Tributaria).

2. De Spaanse technische fiche

Dit document vermeld de technische specificaties van het voertuig. Voor in Spanje gekochte voertuigen, nieuw en tweedehands, wordt dit bij het voertuig geleverd. Komt uw voertuig uit het buitenland (eveneens nieuw of tweedehands), dan moet die Spaanse technische fiche opgemaakt worden bij een eerste technische controle in een officieel keuringsstation, de “ITV”.

U moet daarvoor o.a. het Europese conformiteitscertificaat van de fabrikant kunnen voorleggen omdat de technische gegevens worden overgenomen op de Spaanse versie van het document. Bovendien moet het document het Europees homologatienummer vermelden. Heeft het voertuig geen Europees homologatienummer dan dient eerst de homologatieprocedure te worden doorlopen. Doorgaans is dit echter slechts een probleem met voertuigen ouder dan zowat 25 jaar.

Hebt u het conformiteitscertificaat niet (meer), dan kan u dat aanvragen bij uw verkooppunt, de fabrikant, of er in Spanje één laten maken door een erkend technisch ingenieur.

3. Het eigendomsbewijs van het voertuig

Staat het voertuig reeds op uw naam ingeschreven, dan geldt het inschrijvingsbewijs als eigendomsbewijs. Hebt u het voertuig pas aangekocht, dan moet u ofwel de factuur kunnen voorleggen, ofwel een onderhands, en in het Spaans opgesteld, koopcontract.

4. Bewijs van betaling van belastingen

a. De gemeentelijke wegenbelasting

Het heffen van de jaarlijkse wegenbelasting is in Spanje een lokale bevoegdheid. Die belasting verschilt dan ook niet alleen van voertuig tot voertuig, maar ook van gemeente tot gemeente. Bij inschrijving worden de verlopen kwartalen van het lopende jaar niet meer aangerekend.

Wie eigenaar is van het voertuig op 1 januari betaalt voor een volledig jaar, ook al wordt het voertuig datzelfde jaar verkocht. Bij aankoop van een tweedehands voertuig dat reeds in Spanje is ingeschreven, dient u deze belasting dus niet meer te betalen voor het jaar waarin u de wagen koopt.

b. De inschrijvingstaks, registratietaks, taks op inverkeersstelling, of hoe u het wil noemen.

Dit is de nationale belasting die geheven wordt op elk voertuig, nieuw of tweedehands, dat voor een eerste maal in Spanje wordt ingeschreven. Is uw voertuig reeds ingeschreven in Spanje dan is deze belasting dus niet verschuldigd.

Deze belasting is afhankelijk van de actuele waarde van uw voertuig en, in het geval van wagens, ook afhankelijk van de CO2-uitstoot. Bij recente wagens met een lage CO2-uitstoot kan het dus zijn dat u helemaal geen inschrijvingstaks dient te betalen.

In het geval u uw voertuig meeneemt uit een ander land van de EU, naar aanleiding van uw officiële verhuis naar Spanje (wijziging van residentie), kan u, onder bepaalde voorwaarden, van deze belasting vrijgesteld worden. U heeft dan twee maanden de tijd om na uw uitschrijving in het land van herkomst, en op voorwaarde dat u de procedure correct volgt, het voertuig in te schrijven.

c. De overdrachtsbelasting

Dit is een regionale belasting die geheven wordt op elke particuliere aankoop van een tweedehands voertuig. Het is van geen belang of u het voertuig tweedehands in Spanje of in het buitenland heeft gekocht. Deze belasting bedraagt in de Comunidad Valenciana voor de meeste wagens 6-8% van de overeengekomen aankoopprijs. Uiteraard hanteert de administratie een minimum waarde ingeval de aankoopprijs onder die waarde zou liggen.

Voor voertuigen die zijn aangekocht bij een officiële handelaar, met factuur en BTW, hoeft deze belasting dus niet betaald te worden. Er is immers al BTW geheven.

Wat is de te volgen procedure?

Zoals u hierboven heeft kunnen lezen, is er geen éénvormige procedure om uw voertuig in te schrijven. Veel hangt af van de omstandigheden waarin u, en uw voertuig, zich bevinden. Is het voertuig reeds uw eigendom of heeft u het pas gekocht? Nieuw of tweedehands? In Spanje of daarbuiten? Met factuur of via een particulier? Wat is de woonplaats?

In het algemeen gaat het als volgt.

Indien het voertuig uit het buitenland komt, gaat u eerst en vooral naar de technische keuring, ook al is het voertuig gloednieuw of bent u nog maar net naar de keuring geweest in het land van herkomst.

Maar let op, de Spaanse keuring is bijzonder kritisch op elke afwijking en achteraf geplaatste onderdelen die niet staan vermeld op het Europese Conformiteitscertificaat. Denk daarbij aan verduisterde ruiten, trekhaken, uitlaten, bullbars, e.d.

Indien het dus gaat om uw “vakantiewagen” dan kijkt u best vooraf na of de wagen voldoet aan deze voorwaarden. Voor wagens die ingevoerd worden naar aanleiding van uw definitieve verhuis naar Spanje, kan wel een uitzondering worden aangevraagd, mits het voorleggen van bijkomende documentatie.

Vervolgens komen de belastingen aan de beurt.

U dient de wegenbelasting en de inschrijvingstaks te betalen, of de aanvraag van de vrijstelling ervan aan te vragen. Tenzij het gaat om een Spaans tweedehandsvoertuig. In dat geval betaalt u de overdrachtsbelasting, tenminste als het voertuig onderhands is aangekocht en niet via een dealer. Komt het voertuig uit het buitenland én heeft u het daar onderhands aangekocht, dan betaalt u zowel de inschrijvingstaks als de overdrachtsbelasting.

Vrijstelling van betaling van de inschrijvingstaks is mogelijk indien het, zoals eerder gemeld, om een milieuvriendelijk voertuig gaat, maar ook als het voertuig naar aanleiding van een definitieve verhuis naar Spanje wordt ingeschreven. In het laatste geval zijn er wel een aantal voorwaarden waaraan moet voldaan worden.

Daarna volgt de inschrijving bij de Spaanse verkeersdienst, de “DGT” of ook wel “tráfico” genoemd. Die levert, na controle van de documenten, het inschrijvingsbewijs af. Indien gewenst leveren zij ook de ECO-sticker af die reeds verplicht is in de grote Spaanse steden, en die bepaalt in welke zones u met de wagen mag rijden.

De laatste stap is het aanmaken van de nummerplaten. En vergeet uiteraard niet een Spaanse voertuigverzekering af te sluiten. Het is niet mogelijk een in Spanje ingeschreven voertuig te verzekeren via een verzekeringsmaatschappij in het buitenland.

Belgen dienen ook nog de oude nummerplaat terug te sturen naar de DIV. Nederlanders mogen die houden maar dienen de uitschrijving schriftelijk te bevestigen aan de RDW. Eventueel dienen zij ook een aanvraag in te dienen voor de teruggaaf van de BPM. Eén van de voorwaarden is wel dat de wagen na 16 oktober 2006 voor de eerste keer in het verkeer is gebracht.

Wat kost het?

Zoals u al heeft kunnen lezen, zijn er in de hele procedure verschillende uitgavenposten, afhankelijk van de concrete situatie waarin u en het voertuig zich bevinden. In ieder geval dient u te rekenen op de administratieve taks voor de inschrijving van voertuigen bij Tráfico van ongeveer € 98,00 voor nieuwe inschrijvingen en ongeveer € 55,00 voor Spaanse tweedehandsvoertuigen. Daarnaast moet u, afhankelijk van het geval, rekenen op een eerste technische keuring die tot zo’n € 112,00 zal kosten. En tenslotte is er de gemeentelijke wegenbelasting, de eventuele overdrachtsbelasting, en de inschrijvingstaks, die allemaal afhangen van het type wagen en dus individueel moeten berekend worden.

Kunt u dit zelf doen ?

Eerst en vooral dient u een behoorlijk mondje Spaans te spreken. Zowel bij de technische keuring als bij de verschillende administraties wordt verwacht dat u de instructies, vragen en antwoorden begrijpt. Bovendien beschikt u best over een goeie portie geduld. Aan alle anderen die niet meteen over deze kwaliteiten beschikken, raden we aan professionele hulp in te roepen.

Bij aankoop van een wagen in een garage zal die doorgaans aanbieden om deze diensten te verlenen. De vergoeding hiervoor zit al dan niet inbegrepen in de aankoopprijs. Uiteraard kan Link inc Gestoría u bijstaan. Wij kunnen u de goedkoopste en snelste weg aanwijzen of, zo u verkiest, de volledige invoer en inschrijving van A tot Z voor u regelen.

Link inc-team
Niets uit deze publicatie mag overgenomen worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Quintijn, Seyssens & Mele S.L.

Cargue Artículos Más Relacionados
Cargue Más En Administratief
Comentarios cerrados

Mira además

Schenken van een woning in Spanje, gratis?

Artikel bijgewerkt februari 2024 Begin 2015 verschenen er berichten in de binnenlandse en …