Onderwijs

Onderwijsmodel van de Valenciaanse Gemeenschap.

Het volgende schema is een weergave van het Spaanse Onderwijssysteem, vastgelegd in de Wet 1/1990 van 3 oktober, gepubliceerd in het Officieel Staatsblad (B.O.E.) van 4 oktober 1990 en van toepassing op alle Gewesten.
De onderlinge verschillen worden bepaald door:

 • de tijd die nodig is om de minimale inhoud van de vakken te behandelen. Dit wordt voorgeschreven door de Wet en heeft te maken met het wel of niet hebben van een officiële taal in een bepaald Gewest;
 • de keuzevakken in het laatste jaar van de tweede fase van de bovenbouw;
 • het educatieve aanbod van de specifieke beroepsopleidingen.

Schema

Leeftijd
Algemeen onderwijs
Universitair onderwijs, 1ste fase, 2de fase en 3de fase

Titel van hoger opgeleide technicus
Vormingsfasen van de hogere specifieke beroepsopleidingen

Diploma middelbare school
Natuur- en gezondheidswetenschappen
Technologie
Alfawetenschappen en sociale wetenschappen
Kunst
Einddiploma middelbare school

Titel van Technicus
Vormingsfasen van de middelbare specifieke beroepsopleidingen

Afgestudeerd in het middelbaar onderwijs. Verplicht middelbaar onderwijs
1ste fase
2de fase
Diploma
Sociaal Garantie Programma
Basisonderwijs
1ste fase
2de fase
3de fase
Kinderonderwijs
2de fase
1ste fase
Specifieke Beroepsvorming

Bijzonder Onderwijs

Kunstopleidingen / Talenopleidingen

Titel, gelijkwaardig aan een universitair diploma
Hogere studies met betrekking tot het behoud van het culturele erfgoed, ceramiek, ontwerp en glastechniek

Hogere titel gelijk aan universitair doctoraat
Hogere opleidingen

Titel van hoger opgeleide technicus
Vormingsfasen in het hoger beroepsonderwijs in beeldende kunsten en ontwerp

Titel van technicus
Vormingsfasen in het middelbaar beroepsonderwijs in beeldende kunsten en ontwerp

Einddiploma middelbare school
Titel van professioneel
1ste fase
2de fase
3de fase
Middelbaar niveau

Hogere fase
Basisfase
Basisniveau

Beeldende Kunsten en Ontwerp
Muziek en dans
Dramatische kunsten

Specifieke toets
Toelatingstoets

Universitaire studies

Universiteiten in de Provincie Alicante

 1. Universiteit van Alicante
  Carretera de San Vicente Del Raspeig, s/n
  Telefoon: 96 590 34 00
  www.ua.es
 2. Universiteit van Elche
  Avenida de la Universidad, s/n
  Telefoon: 96 665 86 10
  www.umh.es

Nationale Universiteit voor Onderwijs op Afstand (Universidad Nacional de Educación a Distancia)

De Nationale Universiteit voor Afstandsonderwijs (UNED) biedt de mogelijkheid een universitaire opleiding te volgen zonder regelmatig colleges te lopen.

Onderwijsprogramma voor Volwassenen

 1. Aulas Universitarias de la Experiencia (AUNEX).
  Universiteit Miguel Hernández.
  De doelstelling is een ontmoetingsplaats te vormen waar volwassenen aan verschillende culturele opleidingen kunnen deelnemen. De opleidingen zijn toegankelijk voor volwassenen die ouder zijn dan 55 jaar.

  Vestiging te Elche
  Centro de Gestión de Campus / Altábix gebouw
  Avenida de la Universidad, s/n
  Telefoon: 96 665 87 74
 2. Universidad Permanente. Universiteit van Alicante.
  De doelstelling van de universidad permanente is een ontmoetingsplaats te vormen voor personen met sociaal-culturele ambities. De opleidingen zijn toegankelijk voor volwassenen die ouder zijn dan 50 jaar.

  • Campus de San Vicente, Alicante
   Aula III, Modules 1,5,6 en 7
   Telefoon: 96 590 94 54
   universidad.permanente@ua.es
  • Er zijn ook cursussen en activiteiten van de Universidad Permanente in de vestiging Ciudad de Alicante.
   C/Ramón y Cajal, 4 Alicante
   Telefoon: 96 514 53 33
   seu.alacant@ua.es

Officiële talenschool

De officiële talenschool (Escuela Oficial de Idiomas) is een gespecialiseerd opleidingscentrum met een netwerk in heel Spanje. Tegenwoordig worden er elf talen onderwezen waaronder Spaans. Er kan op verschillende manieren aan de opleidingen worden deelgenomen, te weten, officieel, vrijblijvend, of op afstand. Voorts zijn er thematische cursussen en zomercursussen.

De officiële talenschool van Alicante (La Escuela Oficial de Idiomas de Alicante)
C/ Marqués de Molins, 56 – 58
Telefoon: 96 514 41 43 / 96 514 36 12
www.woi-alicante.com

Homologatie en geldigverklaring van studies

Om in Spanje te komen studeren dient, behalve het desbetreffende visum, in geval de cursus langer duurt dan zes maanden, ook een verblijfsvergunning te worden aangevraagd. Dit doet men op het Kantoor voor Buitenlanders, het Hoofdbureau van Politie of het Commissariaat van Politie in de plaats waar men zich bevindt.

De geldigverklaring van buitenlandse opleidingen veronderstelt een verklaring van gelijkwaardigheid aan de Spaanse studies. Hiermee kan een studie aan een Spaans opleidingscentrum worden voortgezet.

Bevoegde Organen

Binnen het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Sport, kan de Algemene Onderafdeling voor Titels, Geldigverklaringen en Homologaties, die valt onder het Algemeen Technisch Secretariaat van het Departement, informatie verstrekken over het volgende:

 • Homologatie van buitenlandse titels in het middelbaar onderwijs naar Spaanse universitaire titels en academische graden.
 • Gedeeltelijke geldigverklaring van universitaire studies.
 • Homologatie en geldigverklaring van studies volgens buitenlandse onderwijssystemen naar de Spaanse niet-universitaire equivalenten.
 • Erkenning van titels voor professionele doeleinden volgens richtlijnen van de Europese Unie.
 • Aanvraagmodellen.
 • Leges.

Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Afdeling Informatie en Burgerzaken
(Afdeling Informatie Onderwijs)
C/Alcalá, 36 / 28071 Madrid
Telefoon: 902 21 85 00 / Fax: 91 701 86 48 / 91 701 86 00

Territoriale Dienst voor Cultuur, Onderwijs en Wetenschappen te Alicante
C/ Carratalá, 47 / Alicante
Telefoon: 96 593 40 00

Wettelijke Kennisgeving: De in deze folder verstrekte gegevens zijn slechts van informatieve aard. Er kunnen geen rechten noch verwachtingen aan worden ontleend. Provinciale Staten van Alicante draagt in deze generlei verantwoordelijkheid voor de verstrekte informatie.