Vlamingen in de Wereld

De stichting Vlamingen in de Wereld (VIW) is de belangenvereniging voor Vlamingen die in het buitenland (willen) wonen, leven, werken. De vereniging heeft als doelstelling een actief netwerk uit te bouwen tussen Vlaanderen en landgenoten in het buitenland. VIW beoogt zoveel mogelijk nuttige contacten op economisch, cultureel, sociaal en gewoon menselijk vlak. Samen met haar Franstalige zusterorganisatie ‘Union Francophone des Belges à l’Etranger’ (UFBE), kaart VIW ook gemeenschappelijke vraagstukken aan bij de Belgische federale overheid.

De stichting kan voor de uitbouw van haar activiteiten beroep doen op een uitstekend netwerk van landgenoten die in het buitenland verblijven. De functie van VIW-vertegenwoordiger is onbezoldigd. De opdracht van onze vertegenwoordigers in het buitenland is dé contactpersoon zijn voor zowel VIW als voor de in hun regio verblijvende Vlamingen. Een andere functie is de diensten van VIW te promoten, namelijk het lidmaatschap, de dienstverlening, de elektronische nieuwsbrief, de website (www.viw.be) en de sociale mediakanalen.

De VIW-vertegenwoordigers in Spanje zijn:

Alicante: Dieter Ryckaert
E-mail: ryckaertd@gmail.com

Barcelona: Myriam Wouters
E-mail: myriam.wouters.bcn@gmail.com

Madrid: Mieke Dauwe
E-mail: mieke.dauwe@gmail.com

Tenerife: Roger Verhoest
E-mail: rverhoest@gmail.com

Valencia: Kristien Lesage
E-mail: kristienlesageremaut@gmail.com

Contactgegevens

Stichting Vlamingen in de Wereld
Zenith-gebouw
Koning Albert II-laan 37
B-1030 Brussel
Tel.: +32 2 2017384
info@viw.be
www.viw.be