Rijksregister

4 minuten (lectuur)
1,769

Het Rijksregister is het informatieverwerkingssysteem dat de registratie, opslag en communicatie van identificatiegegevens van personen verzekert.

Het Rijksregister is dus een centrale databank waarin volgende groepen zijn geregistreerd:

  • alle Belgen die in België verblijven;
  • alle Belgen die in het buitenland verblijven en die zich hebben ingeschreven in de bevolkingsregisters die worden bijgehouden in de diplomatieke of consulaire posten in het buitenland;
  • alle vreemdelingen die verblijven in België en die de toelating hebben om zich te vestigen of te verblijven in België;
  • alle vreemdelingen (en hun familieleden) die verklaren ‘vluchteling’ te zijn of die vragen om als ‘vluchteling’ erkend te worden.

Het zijn de gemeenten (en de Dienst Vreemdelingenzaken voor bepaalde categorieën van de bevolking) die de opdracht hebben om deze gegevens te registreren.

Als pijler van het e-Government verzekert het Rijksregister de uitwisseling van de authentieke identificatiegegevens van personen tussen de verschillende overheidsdiensten die een beperkte toegang hebben tot deze gegevens, bijvoorbeeld het OCMW of de bevolkingsdiensten van de gemeenten.

Dankzij de toepassing ‘Mijn Dossier’ (zie eerder verschenen artikel bij VIW Costa Blanca) kan u uw informatiegegevens in het Rijksregister checken.

Het Rijksregister verbetert en moderniseert voortdurend haar werking door de nieuwste technologieën te integreren, de toepassingen gebruiksvriendelijker te maken voor haar gebruikers en de aan hen aangeboden diensten te diversifiëren, en bij dit alles de veiligheid op haar hoogste niveau te garanderen.

Enkele wetenswaardigheden:

  • Wat zal er met mijn gegevens gebeuren na mijn overlijden?

Het elektronische dossier wordt na de datum van overlijden dertig jaar bewaard bij het Rijksregister van de natuurlijke personen.

  • Is het mogelijk om als Belg niet opgenomen te worden in het rijksregister?

Enkel een Belg die nooit in België heeft gewoond en zich nooit heeft ingeschreven bij een Belgische diplomatieke of consulaire post zal nooit opgenomen worden in het Rijksregister van de natuurlijke personen.

  • Waarom worden medische gegevens zoals de bloedgroep niet opgenomen in het Rijksregister?

De wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer reglementeert de opneming en het gebruik van deze gevoelige gegevens immers veel strenger dan andere persoonsgegevens: het is dus in principe verboden om gegevens die als gevoelig beschouwd worden, met inbegrip van medische gegevens, te verzamelen, op te nemen of om de mededeling ervan te verzoeken. Dit verbod is onderworpen aan strafrechtelijke sancties.

Laad meer gerelateerde artikels
Laad meer artikels in Administratief
Reacties niet meer mogelijk

Controleer ook

Het nut van een testament in Spanje en wat te doen bij overlijden

In dit artikel leggen we u het nut uit van een testament in Spanje. Het is een feit dat u …