Home Experten Medisch UPDATE CORONAVIRUS

UPDATE CORONAVIRUS

18 minuten (lectuur)
3,172

Aangezien blijkt dat er veel vraag is naar correcte informatie heeft VIW Costa Blanca geprobeerd om veel informatie die op de officiële sites staan te groeperen. Uiteraard is het zo dat de situatie continu verandert en dat het belangrijk is om de officiële sites in het oog te houden.

De Spaanse autoriteiten hebben op 14 maart ingrijpende maatregelen getroffen om de verspreiding van het virus tegen te gaan :

  1. Niemand mag zich verplaatsen, behalve om naar zijn werk te gaan – voor zover het noodzakelijk is en hij niet in staat is om te telewerken, om naar huis te gaan en om voedsel en medicijnen te aankopen.
  2. Sluiting van alle winkels die niet bedoeld zijn voor de verkoop van voedsel, medicijnen en echt noodzakelijke aankopen.
  3. Sluiting van alle educatieve centra, scholen, universiteiten.
  4. Sluiting van alle culturele en sportcentra en alle plaatsen van ontspanning (theaters, bioscopen, musea, enz.)
  5. Sluiting van bars, restaurants (behalve afhaalservice) en hotels

Het ziet er naar uit dat deze maatregelen zullen verlengd worden tot na de Paasvakantie, maar daarover moet nog beslist worden in het Congres.

Verder is het zo dat de grenzen tussen Spanje en Frankrijk + Frankrijk en België open zijn voor Belgen op vakantie in Spanje die wensen terug te keren naar België. Ook de luchthavens zijn momenteel nog open, maar het aantal luchtvaartmaatschappijen die nog vluchten uitvoert van Spanje naar België wordt steeds kleiner. Deze situatie kan heel snel veranderen dus mensen die absoluut terug naar België willen dienen dat zo snel mogelijk te doen. Eenmaal de grenzen en de luchthavens gesloten zijn is het te laat. In de omgekeerde richting zijn de grenzen wel gesloten; d.w.z. enkel Belgen die resident zijn in Spanje kunnen nog de grens naar Spanje oversteken of een vlucht nemen naar Spanje (hou er rekening mee dat u uw residentiekaart moet bij hebben).

Uiteraard worden alle niet-noodzakelijke verplaatsingen naar België afgeraden. Dus mensen die als niet-resident in Spanje verblijven (tweede woning, gehuurd huis voor langere periode,…) die geen ‘verplichtingen’ (werk, dringende medische zorg,…) in België hebben, blijven beter in Spanje.

Nuttige telefoonnummers:

900 300 555 : Regionaal nummer voor Comunidad Valenciana voor meer informatie over het coronavirus. Bijvoorbeeld als u denkt dat u misschien besmet bent met het virus kan u hier de symptomen uitleggen en kunnen ze u helpen.

+32 2 501 40 00 : FOD Buitenlandse Zaken heeft een crisiscentrum opgericht waar u telefonisch terecht kan.

Nuttige websites:

https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen/spanje

Op de site van FOD Buitenlandse Zaken staan de reisadviezen ivm Spanje. Deze worden continu bijgewerkt naargelang de huidige situatie.

https://travellersonline.diplomatie.be/

Indien u als niet-resident in Spanje verblijft (dus m.a.w. officieel in België woont maar momenteel in Spanje verblijft) dan is het verstandig om u te registreren op deze site. Op die manier heeft men namelijk een beeld van wie in Spanje verblijft. Voor Belgen die resident zijn in Spanje heeft dit geen nut omdat ze al geregistreerd staan.

www.info-coronavirus.be/nl

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu heeft een site gewijd aan het coronavirus online gezet

Veelgestelde vragen:

Aangezien veel mensen dezelfde vragen hebben is het bijna onmogelijk om alle vragen individueel te beantwoorden. Op de sites van de Ambassade staan de vragen en antwoorden vermeld maar om niet te moeten gaan zoeken, worden ze hieronder ook vermeld.

Kan ik nog terugvliegen naar België?
Uit de meest recent aangekondigde maatregelen blijkt niet dat het vliegverkeer tussen Spanje en België wordt stopgezet. Er is op dit moment dus geen reden om aan te nemen dat u niet per vliegtuig Spanje kunt verlaten. Het is wel zo dat sommige vliegtuigmaatschappijen hun vluchten hebben opgeschort. Het is raadzaam om contact op te nemen met uw vliegmaatschappij en of touroperator om te verifiëren of u de gewenste of geplande vlucht kunt nemen.

Zijn er andere manieren waarop ik Spanje kan verlaten, bijvoorbeeld per auto?
Uit de meest recent aangekondigde maatregelen blijkt niet dat de grens tussen Spanje en Frankrijk wordt gesloten. Verplaatsingen om terug te keren naar uw woonplaats zijn volgens de gisteren aangekondigde maatregelen toegestaan. Er is op dit moment dus geen reden om aan te nemen dat u niet per auto Spanje kunt verlaten. Overdenk wel goed wat de consequenties zijn van het beginnen van een lange reis in de huidige onzekere omstandigheden. Mocht u wel gaan reizen: respecteer de hygiënevoorschriften om verspreiding van het virus te voorkomen. En houd het nieuws en de verkeersinformatie goed in de gaten.

Wat moet ik doen als ik in Spanje wil of moet blijven?
In dit geval dient u de voorschriften van de nationale en lokale autoriteiten te volgen. Voor alle in Spanje verblijvende personen, Spanjaarden en mensen met een andere nationaliteit, gelden dezelfde maatregelen. Er is sprake van een nationale noodsituatie waarin van iedereen begrip, medewerking en solidariteit wordt gevraagd. De officiële tekst van de noodmaatregelen vindt u hier: bit.ly/3d0oeEZ.

Wat moet ik doen als mijn luchtvaartmaatschappij niet meer vanuit Spanje naar België vliegt?
In dit geval dient u contact op te nemen met uw vliegmaatschappij en/of touroperator om de mogelijkheden voor het omboeken van uw vlucht te bezien.

Kan ik mijn vrienden naar het vliegveld brengen?
Dit staat niet expliciet in de afgekondigde maatregelen. Maar we gaan ervan uit dat dit wordt toegestaan.

Wat als mijn hotel gaat sluiten?
Er is geen verplichte sluiting van hotels opgelegd. Wel sluiten de bars en restaurants in de hotels.

Gaat de Belgische overheid zorgen dat alle Belgen weer thuiskomen?
Op dit moment wordt niet voorzien dat de Belgische overheid landgenoten gaat (laten) ophalen uit Spanje.

Zijn de grenzen tussen België en Spanje dicht?
De grenzen tussen België en Spanje zijn niet dicht. De mogelijkheden om per vliegtuig, trein of bus te reizen zijn echter zeer beperkt geworden. Indien u op een van deze manieren reist, gelieve bij uw transportmaatschappij of agentschap na te gaan of de reis nog doorgaat. Verplaatsingen per auto van België naar Spanje of omgekeerd zijn toegelaten. Op het Spaanse grondgebied zijn verplaatsingen enkel toegelaten wanneer die gebeuren in het kader van essentiële aankopen, professionele activiteiten, de terugkeer naar de woonplaats, hulp aan de meest kwetsbare personen of in geval van overmacht.

Ik vlieg van een ander land naar België en heb een tussenstop in Spanje. Moet ik in quarantaine gaan?
Momenteel wordt er geen quarantaine opgelegd bij aankomst in Spanje of België.

Mijn vlucht of hotelreservatie is geannuleerd. Wat moet ik doen?
U neemt best contact op met uw reisagentschap of transportmaatschappij om logement ter plaatse te vinden of vervroegd terug te keren naar België.

Ik ben woonachtig in Spanje en bevind mij momenteel buiten mijn woonplaats. Kan ik naar huis?
De beperkingen op de vrijheid van beweging staan uw terugkeer naar uw woonplaats niet in de weg.

Is het mogelijk om de gemeentes binnen en buiten te gaan?
Er wordt gevraagd verplaatsingen te beperken tot de door de regering opgesomde situaties: essentiële aankopen, professionele activiteiten, terugkeer naar de woonplaats, hulp aan de meest kwetsbare personen en overmacht. De toegang tot bepaalde zones kan geblokkeerd zijn, waarbij enkel essentiële diensten doorgelaten worden.

Blijven voedingswinkels en supermarkten geopend?
Ja, want het gaat hier om essentiële diensten.

Wordt de bevoorrading van voedingswinkels en supermarkten gewaarborgd?
Ja, voedselvoorziening wordt beschouwd als een essentiële dienst en de toelevering van basisproducten wordt afgestemd met de distributiekanalen.

Kan ik naar buiten om mijn inkopen te doen?
Ja, voor de gewoonlijke inkopen kan u naar buiten, zolang u samenscholingen vermijdt en één meter afstand houdt met andere personen. Consumptie op de plaats van verkoop is niet toegelaten.

Kan ik met de kinderen naar het park?
Neen, verplaatsingen van en naar het park zijn niet toegelaten tijdens de « staat van alarm ».

Mag ik mijn hulpbehoevende ouders bezoeken?
Ja, om hun de hulp te bieden die ze nodig hebben.

Ik ben een hulpbehoevende persoon. Mag de persoon die mij hulp verleent naar mijn huis komen?
Ja, hulpverlening is een toegelaten essentiële dienst.

Mag ik mijn huisdier uitlaten?
Ja, op voorwaarde dat u de nodige afstand bewaart met andere personen en de beschermings- en veiligheidsvoorschriften volgt.

Mag ik op café of op restaurant gaan?
Cafés en restaurants zijn gesloten sinds 14 maart voor een periode van minstens twee weken.

Kan ik naar de bioscoop of het theater?
Bioscopen en theaters zijn gesloten sinds 14 maart voor een periode van minstens twee weken.

Zijn de bibliotheken, musea en andere openbare centra open?
Ze zijn gesloten sinds 14 maart voor een periode van minstens twee weken.

Blijven de winkelcentrums open?
Enkel de winkelcentrums die voedingswaren of hygiënische of schoonmaakproducten verkopen, of de ruimtes binnen het winkelcentrum waar die waren verkocht worden zijn open.

Kan ik geld afhalen uit een bankautomaat?
Ja, bankdiensten maken deel uit van de essentiële diensten die gewaarborgd blijven. Er wordt echter aangeraden transacties in persoon te vermijden en zo veel mogelijk online te betalen.

Werkt het openbaar vervoer?
Ja, maar met een zeer lage bezettingsgraad en het wordt afgeraden er gebruik van te maken.

Kan ik administratieve zaken gaan afhandelen in het gemeentehuis (overtredingen, lokale belastingen, …)?
Vooraleer u zich naar het gemeentehuis begeeft, neem met hen contact op om te weten of u die zaken online kan afhandelen of of het mogelijk is ze uit te stellen.

Bestaat er een centraal infonummer?
Elke Autonome Regio heeft zijn eigen telefoonnummer voor informatie. 112 is enkel bedoeld voor noodgevallen en in geen enkel geval voor informatie.

Wordt de mobiliteit van de nooddiensten gewaarborgd?
Ja.

Wat valt onder de noemer « essentiële dienst »?
Veiligheids- en nooddiensten, bankdiensten, elektriciteit, drinkbaar water, brandstoffen, gas, telecommunicatie, penitentiaire machtigingen, stads- en industrieel afval, sanitair afval, bevoorrading van sanitaire diensten en apotheken en de distributie van voeding voor personen, boerderijen en slachthuizen.

Weetje:

VIW Brussel laat ons net weten dat Rebekka Rogiest, online coach voor expats (@expatspsyche.be) haar steentje bijdraagt. Ze organiseert namelijk elke dag 4 gratis sessies van 50 minuten voor expats die kampen met stress, angst en panieksymptomen door het coronavirus. Aanmelden kan via https://www.expatpsyche.be

Laad meer gerelateerde artikels
Laad meer artikels in Medisch
Reacties niet meer mogelijk

Controleer ook

Circarte gaat weer van start

In totaal zorgen 19 gezelschappen voor 20 voorstellingen tijdens het festival CIRCARTE in …