Home Experten Fiscaal Ook bij een niet-inwoner komt de Fiscus vaak nog aankloppen!

Ook bij een niet-inwoner komt de Fiscus vaak nog aankloppen!

4 minuten (lectuur)
1,700

Het modelformulier van de ‘aangifte in de belasting van niet-inwoners natuurlijke personen’, kortweg aangifte BNI/nat.pers., voor het aanslagjaar 2012 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 augustus 2012. Het aangifteformulier verschilt op heel wat punten ten opzichte van vorig jaar.

Wie fiscaal resident is in Spanje en toch nog bepaalde inkomsten in België zou behalen is, behoudens bepaalde vrijstellingen, ertoe gehouden om een aangifte in te dienen in België. Het principe is eenvoudig. In het land waar men fiscaal resident is dient men in beginsel een aangifte in te dienen in de personenbelasting waarin alle inkomsten worden opgenomen, ongeacht het land waar deze inkomsten worden verworven. Het land waar men geen fiscaal resident is kan enkel maar belastingen innen voor inkomsten die men in dat land zelf genereert.

Gelet op het feit dat men in beginsel niet in beide landen als fiscaal resident kan kwalificeren en als resident in Spanje reeds een aangifte zal indienen waarin alle inkomsten zijn opgenomen, zal men in België enkel die inkomsten dienen aan te geven die men uit België ontvangt en waarvan de belastingheffing, conform het dubbelbelastingverdrag, aan België is toegewezen.

Om dubbele belasting te vermijden is in de Spaanse aangifte tevens de mogelijkheid voorzien om de reeds in België betaalde belasting op te nemen. Bij de berekening van de Spaanse belasting houdt men er dan rekening mee dat reeds belastingen in België zijn betaald.

Het zou ons te ver leiden om in detail toe te lichten wie een aangifte in de belasting van niet-inwoners dient in te dienen in België en welke inkomsten dienen te worden opgenomen. De meest voor de hand liggende zijn wellicht de huurinkomsten uit in België gelegen onroerende goederen (> 2500 euro), meerwaarden bij de verkoop van in België gelegen onroerende goederen (behoudens vrijstelling), Belgische overheidspensioenen, bepaalde beroepsinkomsten uit een Belgische vennootschap,…

Nieuw is dat de aangifte sinds dit jaar ook elektronisch kan worden ingediend.

De belastingaangifte niet-inwoners kan in België worden ingediend tot 3 oktober 2012. Die uiterste datum geldt zowel voor de papieren aangifte als voor de electronische aangifte via Taks-on-web.

In de rand melden wij nog dat een Belgisch resident met een woning in Spanje éénzelfde verplichting heeft, met name dient u in dit geval een aangifte-niet-inwoner in Spanje in te dienen. De indieningstermijn die België en Spanje hanteren zijn wat dit betreft verschillend.

Dany De Decker
Francisco Javier Cócera

Baker Tilly Belgium

Laad meer gerelateerde artikels
Laad meer artikels in Fiscaal
Reacties niet meer mogelijk

Controleer ook

Spanje seminars – Sirejacob

Sirejacob Legal & Tax organiseert doorlopend informatieve seminaries met betrekking to…