Inicio Experten Administratief Model 720 of vermogensaangifte in het buitenland is nog springlevend in Spanje en recent aangepast

Model 720 of vermogensaangifte in het buitenland is nog springlevend in Spanje en recent aangepast

7 minuto leer
615

MADRID – Net zoals veel nationale en internationale media hebben ook wij te snel conclusies getrokken over het Spaanse Model 720 ofwel de vermogensaangifte in het buitenland. Eind januari was de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie dat de nationale wetgeving die Spaanse belastingplichtigen verplicht hun buitenlandse activa aan te geven in strijd is met het EU-recht. Maar de beoordeling ging meer over de torenhoge boetes die gegeven kunnen worden als je of niet of te laat Model 720 inlevert. En dat heeft het Ministerie van Belastingzaken met toestemming van alle politieke partijen nu aangepast.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft eind januari geoordeeld dat de boetes die gegevens konden worden voor het niet of te laat opgeven van het vermogen buiten Spanje, niet correct waren. Het boetesysteem is nu aangepast en zal veel lager zijn dan voorheen maar het Model 720 formulier moet wel nog steeds ingevuld worden en is ook nog steeds actief.

Wat is het Model 720 en wat is er nu aangepast?

Sinds 2013 is het verplicht om het vermogen buiten Spanje (dus bijvoorbeeld in Nederland of België) op te geven aan de Spaanse fiscus indien dat meer is dan 50.000 euro (per vermogenssoort). Deze informatieve verplichting is er alleen voor fiscaal residenten, dus mensen die meer dan 183 dagen in Spanje verblijven. Niet aangeven van dit vermogen heeft als gevolg een boete, welke varieert van minimaal 1.500 euro of 10.000 euro en 150% van je vermogen in het buitenland, zoals vermeld op de website van Guide Lines. Deze boetes zijn nu echter aangepast.

Model 720 bestaat nog steeds in Spanje en moet ook nog steeds voor 31 maart elk jaar ingevuld worden door alle (natuurlijke) personen die resident zijn in Spanje en langer dan 183 dagen in Spanje verblijven maar ook door buitenlandse vennootschappen en commerciële vestigingen. Wat echter nu veranderd is, zijn de boetes die gegeven kunnen worden. In plaats van 150% van een vermogen in het buitenland, mag de boete niet meer zijn dan 50% van dat vermogen terwijl de formele boetes variëren tussen de 150 en 250 euro. Verder is aangepast dat het ‘misdrijf’ dat is afgeleid van Model 720 na vier jaar zal verjaren zoals gebruikelijk is bij belastingmisdrijven, iets wat voorheen dus niet het geval was.

Met deze wijziging wordt de situatie wat betreft Modelo 720 teruggebracht naar die van 2012, met als enige verschil dat de meldingsplicht van belastingformulier 720 van kracht blijft terwijl de hoogtes van de boetes zijn aangepast.

Model 720

‘Modelo 720’ kan omschreven worden als belastingformulier 720 en in het Spaans ‘Declaración Informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero’. Deze verklaring is een aanpassing van de belastingwet als deel van de regelgeving die frauduleuze activiteiten in Spanje vervolgt. Sinds 1 januari 2013 is het verplicht te informeren over de goederen en rechten die iemand heeft in het buitenland.

Het gaat hierbij om een ‘informatieplicht’ die bestaat uit drie categorieën: Bankrekening bij een bank in het buitenland; Inkomen, rechten, verzekeringen en waardepapieren in het buitenland; Goederen en onroerende zaken in het buitenland.

Wie moet dit formulier invullen?

Alle (natuurlijke) personen die resident zijn in Spanje en langer dan 183 dagen in Spanje verblijven maar ook buitenlandse vennootschappen en commerciële vestigingen moeten het Model 720 formulier invullen. De voorwaarde daarbij is wel dat het om elke categorie gaat om bedragen die boven de 50.000 euro liggen. Indien het vermelde bedrag van 50.000 euro niet wordt overschreden per categorie, wordt je vrijgesteld van de informatieplicht over zaken en rechten in het buitenland.

Na de eerste aangifte hoef je de jaren daarop alleen nog het Modelo 720 in te leveren als de balans van elke categorie is gestegen met een waarde van 20.000 euro ten opzichte van het jaar daarvoor.

Wanneer?

Het Modelo 720 formulier moet jaarlijks tussen 1 januari en 31 maart worden ingeleverd. Het is daarbij belangrijk dat het formulier correct en volledig en op tijd wordt ingevuld want onvolledig en te laat kan beboet worden met boetes die dus nog steeds hoog zijn maar wel drie keer minder hoog dan voorheen.

Bron: Spanje Vandaag

Zakelijke foto gemaakt door katemangostar – www.freepik.es

Cargue Artículos Más Relacionados
Cargue Más En Administratief
Comentarios cerrados

Mira además

Engelen weigeren te vertrekken

De grote engelen die in Alicante ter gelegenheid van de eindejaarsfeesten in de straten we…