Schrijf u in op onze nieuwsbrief

e-mailadres:

Ik heb het Privacy beleid gelezen en ga hiermee akkoord.

U verhuurt uw huis of appartement in de Comunidad Valenciana voor korte periodes?
Voortaan is een registratienummer verplicht.

© Gestoría Link inc

Heeft u een huis of appartement aan de Costa Blanca? Dan is het, zeker als u er zelf niet het hele jaar verblijft, verleidelijk het tijdelijk te verhuren, al dan niet via een immobiliënkantoor. Zeker in de zomermaanden kan dat een aardig bedrag opleveren. Hou er echter voortaan rekening mee dat registratie verplicht is in de Comunidad Valenciana en dat op het niet naleven van deze verplichting hoge boetes staan.

Het aantal huizen en appartementen dat te huur wordt aangeboden, stijgt jaar na jaar, zeker nu het steeds makkelijker wordt een eigendom te verhuren via internet (Airbnb, HomeAway, Booking, eigen website, enz.). Vooral de hotelsector, maar ook de immokantoren kijken deze evolutie met lede ogen aan. Ze zijn er zeker van dat dit aanbod niet altijd voldoet aan de regels waaraan zij gebonden zijn, en dat de inkomsten grotendeels verborgen blijven voor de Spaanse fiscus. Dat het dus, met andere woorden, oneerlijke concurrentie is voor wie wel de regels naleeft. Ze eisen dan ook een strengere wetgeving en toezicht op de naleving ervan.

Registreren is voortaan verplicht.

Om een completer overzicht te krijgen van het toeristisch aanbod heeft het parlement van de Comunidad Valenciana beslist het decreet dat die materie regelt aan te passen. Voortaan geldt de verplichting van registratie niet alleen meer voor hotels, campings en B&B's, maar voor elk onroerend goed dat te huur wordt aangeboden voor beperkte periodes.

Die registratie gaat via een formulier dat moeten worden ingediend bij de bevoegde administratie. Daaropvolgend bekomt men een registratienummer dat voortaan moet geafficheerd worden in de woning of het appartement zelf, en bij elke vorm van publiciteit.

Controleurs van de administratie zullen toezicht houden op de naleving van deze verplichting en de boetes kunnen hoog oplopen voor wie geen registratienummer heeft.

Inchecken van de huurders.

Het houdt echter niet op bij het registreren en afficheren. De politie of Guardia Civil (afhankelijk van de locatie) wil graag weten wie de huurders zijn, en dit om veiligheidsredenen. Er moet dan ook een contactpersoon worden opgegeven.

Elke huurder vanaf 16 jaar dient bij de start van de huurperiode ingecheckt te worden. Net zoals we dat kennen bij hotels.

Het inchecken gebeurt elektronisch via de website van de politie of Guardia Civil. Daarvoor moet een inlogcode en paswoord worden aangevraagd.

Huurinkomsten dienen aangegeven te worden.

De stap naar het uitwisselen van deze gegevens met de Spaanse fiscus zal ongetwijfeld heel snel gezet zijn. Huurinkomsten worden immers belast en het is alom bekend dat slechts een fractie van deze inkomsten wordt aangegeven. De controleurs van de fiscus gaan meer en meer de straat op om belastingontwijkers te snappen.

Huurders kunnen dus een bezoek verwachten van een inspecteur die hen heel vriendelijk zal vragen wie ze zijn, wat ze doen, etc. Tevens heeft de fiscus inzage in, onder andere, elektriciteitsverbruik zodat ze ook vanop afstand perfect kan te weten komen wanneer een huis of appartement al dan niet bewoond is. Als kan aangetoond worden dat er wel degelijk verhuurd wordt en dat die inkomsten niet worden aangegeven, zal een dossier geopend worden. Naast de verschuldigde belasting zal er dan ook een boete moeten betaald worden.

Wat is het belastingtarief en hoe doet men aangifte?

In detail treden zou ons hier te ver leiden, maar het basisprincipe voor niet-residenten is dat men in 2017 een belastingpercentage van 19% betaalt op de netto ontvangen huurinkomsten.

Aangifte moet gedaan worden aan het einde van elk trimester of na elke verhuurperiode. Dat gebeurt met het aangifteformulier 210. Belangrijk voor niet-residenten is ook dat ze, voor de periode van het jaar dat het goed niet verhuurd is, tevens de gewone nationale onroerend goed belasting moeten betalen.

Residenten doen jaarlijks aangifte van netto verhuurinkomsten in hun personenbelasting. Het belastingtarief voor hen is afhankelijk van andere inkomsten en maakt deel uit van een ingewikkelde berekening, maar komt vaak neer op 10 à 20%.

Juli 2017

© Gestoría Link inc

E-mail: info@linkinc.es
Website: www.linkinc.es

Deze bijdrage bevat een overzicht van de op het ogenblik van de redactie ervan gekende informatie. Ze heeft enkel een informatief doel, zonder volledigheid na te streven. De auteurs wijzen alle verantwoordelijkheid af voor eventuele fouten of onvolledigheden en/of indien op later tijdstip andere interpretaties of bijkomende regelgeving zou bekend worden of van toepassing zijn.

Niets uit deze publicatie mag overgenomen worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Quintijn, Seyssens & Mele S.L.Heeft u een vraag over dit onderwerp? Dan kunt u die via onderstaand formulier aan de Gestoría Link inc stellen.
Gelieve er wel rekening mee te houden dat zij enkel actief zijn in de provincie Alicante. Zij zullen u dus ook enkel kunnen antwoorden, of eventueel bijstaan, wanneer u zich in deze provincie bevindt.

Naam:


E-mailadres:


Vraag: