Home Experten Administratief Inschrijving op het Consulaat… hoe en waarom?

Inschrijving op het Consulaat… hoe en waarom?

5 minuten (lectuur)
2,110

Nog steeds zijn er veel mensen die zich uitschrijven uit België en vervolgens al het nodige doen om zich in orde te maken met de Spaanse instanties maar niet weten dat ze zich ook dienen in te schrijven op het consulaat. Ofwel denken ze dat de gemeente in België of Spanje hun gegevens automatisch doorsturen of dat het eenvoudigweg niet moet. Het probleem bij niet-inschrijving op het consulaat is dat de betrokkene voor België nergens meer ingeschreven is en dus nergens een eID, paspoort of attest kan aanvragen. De inschrijving op het consulaat is een relatief eenvoudige administratieve stap want alles kan perfect per mail of per post opgestuurd worden en u hoeft dus niet persoonlijk naar het consulaat te gaan. Gelieve hieronder de informatie te vinden die op de website van het Belgisch Consulaat van Alicante te lezen valt:

https://spain.diplomatie.belgium.be/nl/consulaire-diensten/diensten-spanje/alicante/inschrijving

Inschrijving – Alicante

Elke Belg die zich definitief in het buitenland wenst te vestigen, dient zich te laten uitschrijven uit de bevolkingsregisters van zijn Belgische gemeente, die hem een bewijs van uitschrijving “Model 8” zal afleveren.

Nadien kunt u zich inschrijven in de consulaire bevolkingsregisters van het rechtsgebied waar u woont.

Bij uw inschrijving dient u ook aan te geven hoe u in de toekomst wenst te stemmen voor de Belgische Federale wetgevende verkiezingen.

Nodige documenten

  • inschrijvingsformulier volledig ingevuld en ondertekend
  • attest van inschrijving in de Spaanse gemeente – Certificado de empadronamiento, recenter dan 3 maand
  • kopie van uw NIE en/of het bewijs van inschrijving in het register van Europese burgers “certificado de registro de ciudadano de la Unión Europea”.
  • kopie van uw identiteitsdocumenten.
  • document “model 8” (bewijs van schrapping uit het bevolkingsregister afgegeven door uw laatste gemeente in België).

Voor minderjarigen dienen beide ouders het inschrijvingsformulier te tekenen.

Bij gezinnen moet voor ieder gezinslid een inschrijvingsformulier ingevuld worden.

Hoe kan u zich inschrijven?

U ontvangt een e-mail ter bevestiging van uw inschrijving. Gelieve een volledig dossier toe te sturen.

U dient het consulaat tijdig op de hoogte te brengen van elke adreswijziging (empadronamiento), verandering van burgerlijke staat (huwelijks- of scheidingsakte), eventuele wijziging van stemwijze,…

Identiteitskaart

Elke Belgische burger moet, vanaf de leeftijd van 12 jaar,  in het bezit zijn van een geldige Belgische identiteitskaart.

Het bezit van een Spaanse verblijfsvergunning is onvoldoende.

Uw identiteitskaart blijft geldig tot zijn vervaldatum, behalve indien u ambtshalve afgeschreven werd uit uw Belgische gemeente. In dat geval is uw identiteitskaart niet meer geldig.

Wanneer mijn identiteitskaart vernieuwen? Gelieve de procedure te starten 2 à 3 maanden voor het vervallen van uw identiteitskaart. U zal geen bericht ontvangen om u uit te nodigen uw kaart te vernieuwen.

Wenst u een nieuwe identiteitskaart? Stuur gerust de aanvraag gelijktijdig op met uw inschrijving.

Laad meer gerelateerde artikels
Laad meer artikels in Administratief
Reacties niet meer mogelijk

Controleer ook

Kan je genieten van de Belgische sociale zekerheid in het buitenland?

Gratis webinar Met de Overzeese Sociale Zekerheid (OSZ), ga je altijd gerust aan de slag, …