Home Experten Administratief Uw rijbewijs als resident in Spanje

Uw rijbewijs als resident in Spanje

7 minuten (lectuur)
4,298

Wat is er veranderd vanaf 19 januari 2015?

Onderstaande geldt voor iedereen die in Spanje resident wordt of reeds is!

Omdat de nieuwe Europese wetgeving betreffende rijbewijzen sinds 19 januari 2015 van kracht is voor EU-burgers die in Spanje resident zijn, of willen worden, doen we hierbij graag eens uit de doeken wat er juist moet gebeuren met uw rijbewijs.

Algemene regel: de rijbewijzen van de andere EU-landen zijn geldig in Spanje tot hun vervaldatum.

Wie moet zijn of haar rijbewijs dan vernieuwen?

 • Wie een rijbewijs heeft dat vervallen is, of op het punt staat te vervallen.
 • Wie een rijbewijs heeft dat onbeperkt, of langer dan 15 jaar* geldig is. Dit van zodra hij of zij 2 jaar resident is in Spanje sinds 19 januari 2013, datum waarop de wet in werking is getreden.

Voorbeeld 1: wie een EU-rijbewijs heeft dat onbeperkt of langer dan 15 jaar* geldig is, én resident is in Spanje sinds 19 januari 2013** of vroeger, moet zijn of haar rijbewijs vernieuwen vanaf 19 januari 2015.

Voorbeeld 2: wie een EU-rijbewijs heeft dat onbeperkt of langer dan 15 jaar* geldig is, én resident is in Spanje sinds 06 juni 2014**, moet zijn of haar rijbewijs vernieuwen vanaf 06 juni 2016.

* Onbeperkt of langer dan 15 jaar: rijbewijzen type AM, A1, A2, A, B en BE
* Onbeperkt of langer dan 5 jaar: rijbewijzen type C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D en DE

** De datum van inschrijving in het Register van EU-burgers telt als datum van residentie

Welke documenten heeft u nodig?

 • ingevuld aanvraagformulier
 • identiteitskaart of paspoort
 • residentie (inschrijving in het Register voor EU-burgers)
 • recent empadronamiento (inschrijving in de gemeente waar u woont)
 • huidig rijbewijs (origineel en fotokopie)
 • pasfoto + ondertekend formulier voor foto (“talón foto”)
 • attest van “Centro de reconocimiento de conductores” dat u de psychofysische proeven heeft afgelegd.

Wat is de procedure?

 1. U maakt een afspraak via telefoon of via de website van de Spaanse verkeersdienst (Tráfico).
 2. U begeeft zich op de dag en het uur van de verkregen afspraak naar de burelen van Tráfico van uw provincie.
 3. U overhandigt alle eerder opgesomde documenten.
 4. U krijgt uw origineel rijbewijs weer mee terug naar huis.
 5. Tráfico zal de kopie van uw rijbewijs naar uw land van herkomst sturen ter nazicht. Zodra Tráfico groen licht krijgt van het land van herkomst, zal u verwittigd worden en zal een nieuwe afspraak moeten worden gemaakt.
 6. U begeeft zich opnieuw naar Tráfico met alle eerder opgesomde documenten.
 7. U krijgt een voorlopig Spaans rijbewijs mee dat enkel geldig is om in Spanje te rijden. Het definitieve rijbewijs wordt per post naar uw thuisadres verstuurd.

Kunt u het aan?

Als u een aardig mondje Spaans spreekt en voldoende tijd en geduld heeft, dan kan u het ongetwijfeld aan. Alle anderen, die niet meteen over deze kwaliteiten beschikken, raden we aan professionele hulp in te roepen. Uiteraard kan u hiervoor bij ons terecht.

Enkele opmerkingen…

 • Het rijden met een ongeldig rijbewijs zal worden bestraft met boetes.
 • U moet ook opletten met de verzekering. Die stelt immers dat men moet rijden met een geldig rijbewijs.
 • Adreswijzigingen moeten steeds onmiddellijk worden doorgegeven aan Tráfico. Dit geldt zowel voor het inschrijvingsbewijs van de auto als voor het rijbewijs. Ook op het niet naleven van deze regel staan boetes.
 • In Spanje geldt een puntensysteem voor bestuurders van voertuigen. Dat betekent dat u voor bepaalde overtredingen een aantal punten zal verliezen. Bij herhaalde overtredingen kan dit leiden tot intrekking van uw rijbewijs.
 • Voor wie reeds een Spaans rijbewijs heeft, is de vernieuwing nadat de geldigheidsdatum is verstreken een stuk eenvoudiger. Het attest dat u de psychofysische proeven heeft afgelegd wordt automatisch verstuurd naar Tráfico en men kan, mits het betalen van de taks, alles regelen vanuit het “centro de reconocimiento médico”.
 • Het consulaat is niet bevoegd voor het afhandelen van de administratie omtrent Spaanse rijbewijzen.

Brecht Quintijn, Thomas Seyssens & Frederic Mele
Link inc
www.linkinc.es

Laad meer gerelateerde artikels
Laad meer artikels in Administratief
Reacties niet meer mogelijk

Controleer ook

Kan je genieten van de Belgische sociale zekerheid in het buitenland?

Gratis webinar Met de Overzeese Sociale Zekerheid (OSZ), ga je altijd gerust aan de slag, …