Link inc Gestoría

18 minuten (lectuur)
5,395

Zorgeloos doorheen de Spaanse administratie

De gestoría Link inc werd in 2006 opgericht door Brecht Quintijn. De voornaamste doelstelling is buitenlanders te helpen die in het Spaanse administratieve doolhof verloren lopen. Gezien de gestage groei en de uitbreiding van de activiteiten heeft Thomas Seyssens sinds 2010 de gestoría versterkt vanuit België en sinds 2011 heeft ook Frederic Mele het team vervoegd.
Brecht Quintijn is afkomstig uit Lede bij Aalst waar hij zijn humaniora deed. Vervolgens studeerde hij Communicatiemanagement in Gent. Hij werkte 13 jaar bij de BBL (later ING) en vestigde zich in 2005 in Spanje. Thomas Seyssens werd geboren in Ninove. Na zijn humaniora studeerde hij af als licentiaat / master in de rechten aan de universiteit van Gent. Gedurende 16 jaar werkte hij bij de juridische boekhandel en uitgeverij J. Story-Scientia als commercieel vertegenwoordiger en als bedrijfsjurist. Frederic Mele is afkomstig uit Gent en heeft een opleiding genoten als informaticus en is altijd in die sector tewerkgesteld geweest.
Vlamingen in de Wereld Costa Blanca had een gesprek met Brecht, Thomas en Frederic in het kantoor van de gestoría Link inc waar ook verzekeringen GrupoXandra SL en vertaalbureau Montelingua is gevestigd.

Voor het Spaanse woord ‘gestoría’ bestaat er in het Nederlands geen exacte vertaling. Is een ‘gestoría’ vergelijkbaar met een boekhoudkantoor in België?

Brecht Quintijn: De diensten die een boekhoudkantoor aanbiedt zijn veel beperkter dan die waarvoor je terecht kan bij een ‘gestoría’. Wij regelen immers alle zaken van iemand die hier, al dan niet permanent verblijft, of zich hier wenst te vestigen.
Thomas Seyssens: De bedoeling van een ‘gestoría’ is de volledige administratie van een fysieke of rechtspersoon te regelen. Dit gaat van de aanvraag van een NIE of residentie en de inschrijving in de gemeente, over het wegwijs maken in de Spaanse bureaucratie tot het helpen en bemiddelen bij alles wat men hier in Spanje wil doen. Dat kan gaan van de aankoop van een woning tot het starten van een zelfstandige activiteit of een zaak. Automatisch komt bij dit laatste uiteraard een stuk boekhouding, maar dat is slechts een klein gedeelte van onze activiteiten. Het is onze bedoeling een totale dienstverlening aan te bieden door alle administratieve zorgen uit handen te nemen van klanten die zich hier tijdelijk of permanent willen vestigen om er te wonen en te werken of om er te genieten van een welverdiend pensioen.

Dus jullie doen veel meer dan een boekhoudkantoor?

Brecht Quintijn: Absoluut. Zoals onze naam het zegt zijn we de ‘link’ tussen de buitenlanders en de Spaanse autoriteiten en dit op alle vlak. Bij een eerste gesprek wordt duidelijk wat onze cliënten willen en wij proberen hen zo snel, efficiënt en correct mogelijk te helpen, ook op fiscaal en juridisch vlak.
Frederic Mele: De lijst is te lang om op te sommen: We doen bv. ook de invoer van voertuigen en omwisseling van rijbewijzen, helpen bij de aanvraag van licenties bij nieuwbouw of verbouwingen en het rechtzetten van allerlei anomalieën in kadaster en register. We treden ook op als vertaler bij diverse instanties. Met eender welke vraag kunnen wij helpen.
Brecht Quintijn: En als we het antwoord zelf niet weten dan vinden we het ongetwijfeld bij één van onze partners. We werken samen met advocaten, notarissen, architecten, enz. We vergeten hier trouwens nog iets heel belangrijks, nl. de sociale zekerheid. Iets waar onze klanten veel vragen over hebben.

Is er geen nieuwe wijziging op komst betreffende de medische dekking door de sociale zekerheid van buitenlanders?

Brecht Quintijn: Dat klopt inderdaad. De Spaanse staat moet serieus besparen en wil komaf maken met vaak voorkomende misbruiken. Vanaf 1 september 2012 zal alleen de inschrijving in de gemeente niet meer volstaan om verzekerd te zijn van medische zorg. Voortaan zal men echt moeten aantonen dat men resident is in Spanje en met andere woorden o.a. moeten beschikken over het Certificaat van inschrijving in het Register voor Buitenlanders. Gepensioneerden zullen het model E121 of S1 moeten kunnen voorleggen. Niet-gepensioneerden zullen moeten bijdragen tot de Spaanse Sociale Zekerheid. Medicatie zal niet meer gratis zijn, maar afhankelijk van het inkomen/pensioen. Het wordt dus ook echt noodzakelijk een jaarlijkse belastingsaangifte te doen!

Je sprak over de invoer van voertuigen?

Thomas Seyssens: Ja, hier in Spanje moet je geen resident zijn om een voertuig op Spaanse nummerplaat te zetten. De wegenbelastingen zijn hier veel lager dan in België en zeker dan in Nederland. Bij het wijzigen van de residentie betaal je zelfs in vele gevallen geen belasting op inverkeersstelling. Zo kunnen er soms duizenden euro’s bespaard worden. We helpen trouwens ook met de administratie die komt kijken bij het verkopen van een voertuig aan particulieren. Heel belangrijk is daarbij te zorgen dat er een goed verkoopscontract is opgesteld om latere problemen te vermijden.

En nog een nieuwe verplichting is de inschrijving of omwisseling van het rijbewijs zodra men resident wordt?

Brecht Quintijn: Juist. Om te voldoen aan de Spaanse wetgeving inzake rijbewijzen (geldigheidsperiode, controle op psychofysische vaardigheden en het puntensysteem) moet het rijbewijs van wie in Spanje resident wordt, ingeschreven worden, of omgewisseld, als inschrijving niet mogelijk is. De getailleerde uitleg hiervan zou ons hier te ver leiden. Het beste is dat jullie lezers ons hiervoor contacteren.

Is bijstand bij het aankopen van een woning wel echt nodig? Je betaalt er toch nogal wat voor.

Brecht Quintijn: Ik kan de noodzaak van een goede bijstand bij de aankoop van een woning niet genoeg onderstrepen. In de jaren die ik hier reeds actief ben, heb ik al schrijnende toestanden meegemaakt. En geloof me, het kan soms vele jaren later een hoop kopzorgen en veel meer geld kosten om die zaken weer recht te trekken. Soms komt het pas uit als de betrokkene reeds overleden is en dan zitten de erfgenamen met de gebakken peren. Je kan hier niet, zoals in België of Nederland, rekenen op de notaris alleen.

Er komt nogal wat bij kijken, ook daarna. Blijven jullie de klanten opvolgen?

Thomas Seyssens: Zeker en vast. Het is heel belangrijk om in orde te zijn met alle fiscale verplichtingen. Zeker nu er tussen de landen van de Europese Unie steeds meer informatie wordt uitgewisseld. Ook hebben cliënten meer en meer vragen over wat er gebeuren zal als ze er niet meer zullen zijn. Met mijn juridische opleiding en door een voortdurend bijhouden van wijzigingen in de wetgeving van de betrokken landen, kan ik ook daar bij helpen.
Brecht Quintijn: We zitten momenteel volop in de periode van de aangifte personenbelasting voor residenten. Die loopt in Spanje van begin mei tot einde juni. Iedere buitenlandse gepensioneerde die hier resident is moet een belastingsaangifte doen. Gezien zijn/haar inkomsten uit het buitenland komen en de Spaanse staat daar niet van op de hoogte is, is de vrijstelling van aangifte te doen voor wie minder dan zowat 24.000 euro verdient niet van toepassing. Dat wil trouwens helemaal niet zeggen dat er betaald zal moeten worden. In vele gevallen wordt er zelfs geld (bv. roerende voorheffing geheven door de banken) terugbetaald. Die aangifte is heel belangrijk om bv. bij een eventuele verkoop van een onroerend goed te bewijzen dat men fiscaal resident is en zo te vermijden dat er 3 % van het totaalbedrag wordt ingehouden. En nu dus ook om te kunnen blijven genieten van medische zorg en medicatie. Niet-residenten moeten buiten de jaarlijkse gemeentebelasting (IBI), waarvoor ze automatisch een aanslag krijgen toegestuurd, ook zelf nog aangifte doen bij de Spaanse staat (model 210). Ook hier weer belangrijk dit te doen gezien de controles serieus werden opgedreven en de boetes niet van de poes zijn.

Krijgen jullie ook veel vragen of mensen die vragen hebben over resident worden in Spanje of niet en welke administratieve stappen daar komen bij kijken?

Thomas Seyssens: Inderdaad, vele buitenlanders die hier een groot deel van het jaar verblijven aarzelen om resident te worden. Wettelijk gezien is de situatie zeer duidelijk en eenvoudig: iedereen die meer dan 183 dagen per kalenderjaar in Spanje verblijft is hier (fiscaal) resident. Velen vrezen om nadelen te ondervinden met betrekking tot de fiscus of de sociale zekerheid, maar vaak is die vrees ongegrond. Elk geval moet apart bekeken worden, maar doorgaans liggen de belastingen hier lager en ook de sociale zekerheid in het land van herkomst blijft voor gepensioneerden gegarandeerd.
Frederic Mele: Bij dergelijke verhuis komt inderdaad wat papierwerk kijken, maar dit is niet onoverkomelijk: inschrijving in het register van ‘residentes communitarios’, eventueel ook in de gemeente en het Consulaat, de sociale zekerheid, de belastingdienst en ook even kijken naar het rijbewijs en de inschrijving van de wagen. Dat is het zo wat.

Frederic, jij bent er dus als laatste bij gekomen. Komt je jarenlange ervaring als informatics ook van pas in de gestoría?

Zoals gezegd is Link inc de laatste jaren dankzij onze tevreden klanten gestaag gegroeid. Maar een gestoría kan niet nauwgezet functioneren zonder te beschikken over de juiste informatie. De informatie moet dus niet alleen juist maar bij voorkeur snel op te vragen zijn. Een optimalisatie van ons eigen computersysteem was daarbij onontbeerlijk. Daarenboven stellen we vast dat meer en meer klanten vaak te kampen krijgen met al dan niet kleine computerproblemen, of met praktische vragen blijven zitten over het gebruik van hun smartphone, tablet, PC, enz. Daarbij is de drempel om naar een Spaanse computerwinkel te stappen vaak hoog. Al was het al maar om de Spaanse taal, maar ook vanwege de typische computertermen die hierbij gebruikt worden. Onze gestoría heeft de dienstverlening dus nu nog verder uitgebouwd door mensen met raad en daad bij te staan ingeval van vragen en computerproblemen. En aangezien een niet-werkende computer vaak tot een hoop frustratie leidt, proberen we die problemen zo snel als mogelijk aan te pakken, zelfs tot bij de klant thuis.

Brecht Quintijn, Thomas Seyssens & Frederic Mele
Link inc
www.linkinc.es

Laad meer gerelateerde artikels
Laad meer artikels in Vlaming in de kijker
Reacties niet meer mogelijk

Controleer ook

Vlaming in de kijker – Yves Laurijssens

Deze keer hebben we gekozen voor een nogal onbekende Vlaming die zeker en vast verdient om…