Home Niet te missen Informatie coronavirus “COVID-19”

Informatie coronavirus “COVID-19”

23 minuten (lectuur)
1,788

BERICHTEN AAN DE BELGEN

In geval van nood in het buitenland kan u bellen naar het callcenter van de FOD Buitenlandse Zaken (open elke dag 24 uur op 24): (+32) (0) 2-501.4000. Daarnaast kan u de FOD ook een privé-bericht schrijven op Facebook.

———-

Raadpleeg dit document over verplaatsingen over de grens heen als u België binnen of buiten moet.

Op dit moment is de grens tussen Spanje en Frankrijk nog open. Het is dus mogelijk met de auto Spanje te verlaten richting Frankrijk. De luchthavens zijn niet gesloten, maar het luchtverkeer wordt wel verminderd. Er zijn nog steeds vluchten naar België of buurlanden. Contacteer uw luchtvaartmaatschappij voor meer info. Iberia vliegt naar Brussel vanuit Madrid en Vueling vliegt naar Brussel vanuit Barcelona. Raadpleeg de reisadviespagina voor Spanje op de algemene website van de FOD Buitenlandse Zaken voor de lijst van deze vluchten.

Als u met het vliegtuig reist en een tussenstop heeft in een Franse luchthaven, kan u eventueel, indien nodig, van dit toelatingsattest gebruik maken. Indien u een tussenstop maakt in een Duitse luchthaven, kan u dit toelatingsattest gebruiken.

Als u door Frankrijk reist met de auto om naar België terug te keren, moet u dit certificaat van uitzonderlijke verplaatsing naar behoren ingevuld bij u hebben (enkel beschikbaar in FR). 

De ambassade kreeg melding dat bij wegcontroles reizigers op terugreis worden tegengehouden door Spaanse politiediensten en er een “attest” wordt geëist vanwege hun autoriteiten dat bevestigt dat zij naar hun vaste verblijfplaats op weg zijn. Gelieve HIER een “ad hoc”-attest in die zin te willen vinden.

U kan volgende regionale nummers in Spanje bellen voor meer informatie over het coronavirus: www.mscbs.gob.es

Enkel in geval van nood, bel naar 112.

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu heeft een site gewijd aan het coronavirus online gezet: www.info-coronavirus.be/nl

Het algemeen reisadvies voor Spanje kunt u lezen op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.

De Spaanse autoriteiten hebben op 14 maart ingrijpende maatregelen getroffen om de verspreiding van het virus tegen te gaan:

  1. Niemand mag zich verplaatsen, behalve om naar zijn werk te gaan – voor zover het noodzakelijk is en hij niet in staat is om te telewerken, om naar huis te gaan en om voedsel en medicijnen te aankopen.
  2. Sluiting van alle winkels die niet bedoeld zijn voor de verkoop van voedsel, medicijnen en echt noodzakelijke aankopen.
  3. Sluiting van alle educatieve centra, scholen, universiteiten.
  4. Sluiting van alle culturele en sportcentra en alle plaatsen van ontspanning (theaters, bioscopen, musea, enz.)
  5. Sluiting van bars, restaurants (behalve afhaalservice) en hotels

Het is daarom aangeraden niet-essentiële reizen naar Spanje tot nader order uit te stellen.

Wij raden reizigers ook aan de website van FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie te raadplegen.

Indien het niet strikt noodzakelijk is in persoon langs te komen op het Consulaat-Generaal in Madrid, het Consulaat in Barcelona of het Consulaat in Alicante, stellen wij u tot nader order voor dat u uw bezoek uitstelt tot een latere datum.

FAQ COVID-19

We merken dat veel mensen dezelfde vragen hebben. Het is bijna ondoenlijk om alle vragen individueel te beantwoorden. Hieronder de antwoorden op de meest gestelde vragen. We doen ons best de vragen zo goed mogelijk te beantwoorden, maar er zijn op dit moment ook nog zaken onduidelijk of in beweging. Houd de updates in de gaten.

N.B.: Vragen die niet in de FAQ worden beantwoord, proberen we nog steeds 1-op-1 te beantwoorden.

Kan ik nog terugvliegen naar België?
Vele vliegtuigmaatschappijen hebben hun vluchten opgeschort. Het is raadzaam om contact op te nemen met uw vliegmaatschappij en of touroperator om te verifiëren of u de gewenste of geplande vlucht kunt nemen. Het is in de huidige stand van zaken zeker niet evident om nog per vlucht naar België terug te keren, zeker indien u nog geen ticket hebt. Raadpleeg ook het document over verplaatsingen over de grens heen bovenaan deze pagina.

Ik vlieg vanuit Spanje of een ander land naar België. Zal ik in quarantaine moeten gaan?
Er zal u een quarantaine van twee weken worden opgelegd bij aankomst in België.

Zijn er andere manieren waarop ik Spanje kan verlaten, bijvoorbeeld per auto?
Uit de meest recent aangekondigde maatregelen blijkt niet dat de grens tussen Spanje en Frankrijk wordt gesloten. Verplaatsingen om terug te keren naar uw woonplaats zijn volgens de gisteren aangekondigde maatregelen toegestaan. Er is op dit moment dus geen reden om aan te nemen dat u niet per auto Spanje kunt verlaten. Overdenk wel goed wat de consequenties zijn van het beginnen van een lange reis in de huidige onzekere omstandigheden. Mocht u wel gaan reizen: respecteer de hygiënevoorschriften om verspreiding van het virus te voorkomen. En houd het nieuws en de verkeersinformatie goed in de gaten. Als u Frankrijk moet oversteken om met de auto naar België terug te keren, moet u om u binnen het Franse grondgebied te kunnen verplaatsen het certificaat dat wij bovenaan deze pagina vermelden naar behoren ingevuld bij u hebben (enkel beschikbaar in FR), en voor het stuk dat u zich nog op Spaans grondgebied bevindt het attest van onze Ambassade, ook terug te vinden bovenaan deze pagina.

Wat moet ik doen als ik in Spanje wil of moet blijven?
In dit geval dient u de voorschriften van de nationale en lokale autoriteiten te volgen. Voor alle in Spanje verblijvende personen, Spanjaarden en mensen met een andere nationaliteit, gelden dezelfde maatregelen. Er is sprake van een nationale noodsituatie waarin van iedereen begrip, medewerking en solidariteit wordt gevraagd. De officiële tekst van de noodmaatregelen vindt u hier: bit.ly/3d0oeEZ.

Wat moet ik doen als mijn luchtvaartmaatschappij niet meer vanuit Spanje naar België vliegt?
In dit geval dient u contact op te nemen met uw vliegmaatschappij en/of touroperator om de mogelijkheden voor het omboeken van uw vlucht te bezien.

Kan ik mijn vrienden naar het vliegveld brengen?
Dit staat niet expliciet in de afgekondigde maatregelen. Op sommige plaatsen wordt het toegestaan. Raadpleeg op voorhand de lokale autoriteiten.

Gaat mijn hotel sluiten?
Alle hotels en gelijkaardige vormen van accommodatie, evenals alle toeristische accommodatievormen en andere soorten logement van korte duur, campings, caravanplaatsen en gelijkaardige voorzieningen op het Spaanse grondgebied worden gesloten tot het einde van de “staat van alarm” (zondag 29 maart) of mogelijke verlengingstermijnen. Een aantal hotels zijn echter verplicht dienst te verlenen aan personen die taken uitvoeren van algemeen nut (o.a. personeel in de gezondheids- en voedingssector), evenals toeristen die nog niet naar huis zijn kunnen terugkeren. U vindt deze hotels in de lijst onderaan dit document. Bovendien hebben alle andere hotels in Spanje de mogelijkheid om die personen aan te nemen.

Er wordt uitzondering gemaakt voor toeristische voorzieningen waarin er klanten op het moment van de aankondiging van de “staat van alarm” (zaterdag 14 maart) op stabiele en seizoensgebonden wijze al hun intrek hadden genomen, op voorwaarde dat de klanten in hun kamers alle voorzieningen hebben om in hun eerste levensbehoeften te kunnen voorzien. Het gaat hier vooral om toeristische appartementen van lang verblijf. Deze voorzieningen mogen ook geen nieuwe klanten meer aannemen.

Gaat de Belgische overheid zorgen dat alle Belgen weer thuiskomen?
Er heeft een rapatriëring plaatsgevonden van landgenoten op Tenerife en Las Palmas door de Belgische overheid. Er zijn momenteel geen andere rapatriëringsvluchten gepland.

Zijn de grenzen tussen België en Spanje dicht?
De grenzen tussen België en Spanje zijn niet dicht, maar het oversteken wordt mogelijks aan controle onderworpen. Verplaatsingen over land van België naar Spanje voor recreatieve doeleinden zijn niet meer toegelaten. Verplaatsingen per vliegtuig van België naar Spanje in theorie wel nog, maar worden ten strengste afgeraden (raadpleeg het document over verplaatsingen over de grens heen bovenaan deze pagina). Verschillende luchtvaartmaatschappijen zijn hun vluchten aan het schrappen. Op het Spaanse grondgebied zelf zijn verplaatsingen enkel toegelaten wanneer die gebeuren in het kader van essentiële aankopen, professionele activiteiten, de terugkeer naar de woonplaats, hulp aan de meest kwetsbare personen of in geval van overmacht.

Ik woon in Spanje maar wil naar België reizen. Gaat dat nog?
Reizen naar België indien u er niet woont is in principe niet meer mogelijk zonder geldige reden en wordt ten strengste afgeraden want het kan u allerhande problemen bezorgen. Raadpleeg het document over verplaatsingen over de grens heen bovenaan deze pagina.

Ik vlieg vanuit Spanje en heb een tussenstop in een Franse of Duitse luchthaven. Heb ik een bepaald document nodig?
In principe heeft u geen speciale documentatie nodig voor uw tussenstop in Frankrijk of Duitsland, maar u kan, in voorkomend geval, het toelatingsattest voorleggen terug te vinden bovenaan deze pagina.

Ik moet met de auto de grens over tussen Portugal en Spanje. Is dat mogelijk?
Bij aankomst aan de grens, zal u een formulier moeten ondertekenen, waarna u de grens mag oversteken.

Ik moet met de auto de grens tussen Marokko en Spanje over. Kan ik via Ceuta of Melilla nog Spanje binnen?
Neen, de grensposten voor de in- en uitreis van Spanje via de steden Ceuta en Melilla zijn tijdelijk gesloten voor iedereen. Ook de ferrydiensten die opereren tussen Marokko en het Spaanse vasteland zijn gesloten.

Mijn vlucht of hotelreservatie is geannuleerd. Wat moet ik doen?
U neemt best contact op met uw reisagentschap of transportmaatschappij om logement ter plaatse te vinden of vervroegd terug te keren naar België.

Ik ben woonachtig in Spanje en bevind mij momenteel buiten mijn woonplaats. Kan ik naar huis?
De beperkingen op de vrijheid van beweging staan uw terugkeer naar uw woonplaats niet in de weg. Om Spanje binnen te geraken dient u uw Belgische identiteitskaart of paspoort en uw Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión.

Is het mogelijk om de gemeentes binnen en buiten te gaan?
Er wordt gevraagd verplaatsingen te beperken tot de door de regering opgesomde situaties: essentiële aankopen, professionele activiteiten, terugkeer naar de woonplaats, hulp aan de meest kwetsbare personen en overmacht. De toegang tot bepaalde zones kan geblokkeerd zijn, waarbij enkel essentiële diensten doorgelaten worden.

Blijven voedingswinkels en supermarkten geopend?
Ja, want het gaat hier om essentiële diensten.

Wordt de bevoorrading van voedingswinkels en supermarkten gewaarborgd?
Ja, voedselvoorziening wordt beschouwd als een essentiële dienst en de toelevering van basisproducten wordt afgestemd met de distributiekanalen.

Kan ik naar buiten om mijn inkopen te doen?
Ja, voor de gewoonlijke inkopen kan u naar buiten, zolang u samenscholingen vermijdt en één meter afstand houdt met andere personen. Consumptie op de plaats van verkoop is niet toegelaten.

Kan ik met de kinderen naar het park?
Neen, verplaatsingen van en naar het park zijn niet toegelaten tijdens de « staat van alarm ».

Mag ik mijn hulpbehoevende ouders bezoeken?
Ja, om hun de hulp te bieden die ze nodig hebben.

Ik ben een hulpbehoevende persoon. Mag de persoon die mij hulp verleent naar mijn huis komen?
Ja, hulpverlening is een toegelaten essentiële dienst.

Mag ik mijn huisdier uitlaten?
Ja, op voorwaarde dat u de nodige afstand bewaart met andere personen en de beschermings- en veiligheidsvoorschriften volgt.

Mag ik op café of op restaurant gaan?
Cafés en restaurants zijn gesloten sinds 14 maart voor een periode van minstens twee weken.

Kan ik naar de bioscoop of het theater?
Bioscopen en theaters zijn gesloten sinds 14 maart voor een periode van minstens twee weken.

Zijn de bibliotheken, musea en andere openbare centra open?
Ze zijn gesloten sinds 14 maart voor een periode van minstens twee weken.

Blijven de winkelcentrums open?
Enkel de winkelcentrums die voedingswaren of hygiënische of schoonmaakproducten verkopen, of de ruimtes binnen het winkelcentrum waar die waren verkocht worden zijn open.

Kan ik geld afhalen uit een bankautomaat?
Ja, bankdiensten maken deel uit van de essentiële diensten die gewaarborgd blijven. Er wordt echter aangeraden transacties in persoon te vermijden en zo veel mogelijk online te betalen.

Werkt het openbaar vervoer?
Ja, maar met een zeer lage bezettingsgraad en het wordt afgeraden er gebruik van te maken.

Kan ik administratieve zaken gaan afhandelen in het gemeentehuis (overtredingen, lokale belastingen, …)?
Vooraleer u zich naar het gemeentehuis begeeft, neem met hen contact op om te weten of u die zaken online kan afhandelen of of het mogelijk is ze uit te stellen.

Bestaat er een centraal infonummer?
Elke Autonome Regio heeft zijn eigen telefoonnummer voor informatie. 112 is enkel bedoeld voor noodgevallen en in geen enkel geval voor informatie.

Wordt de mobiliteit van de nooddiensten gewaarborgd?
Ja.

Wat valt onder de noemer « essentiële dienst »?
Veiligheids- en nooddiensten, bankdiensten, elektriciteit, drinkbaar water, brandstoffen, gas, telecommunicatie, penitentiaire machtigingen, stads- en industrieel afval, sanitair afval, bevoorrading van sanitaire diensten en apotheken en de distributie van voeding voor personen, boerderijen en slachthuizen.

Laatste actualisatie informatie: 30/03/’20  

Laad meer gerelateerde artikels
Laad meer artikels in Niet te missen
Reacties niet meer mogelijk

Controleer ook

Maatregelen tegen virus verlengd

De regio Valencia is in Spanje nog een van de meest getroffen gebieden door covid en de la…