Inicio Experten Erfrecht Overdracht van uw vastgoed in Spanje (door verkoop, schenking of erven)

Overdracht van uw vastgoed in Spanje (door verkoop, schenking of erven)

6 minuto leer
1,960

Wat zijn uw verplichtingen en aandachtspunten?

U bent eigenaar van een vastgoed in Spanje en u wilt deze verkopen, schenken of u heeft deze geërfd, dan zijn er een aantal wettelijke verplichtingen. Deze verschillen naargelang u hier resident of niet-resident bent.

Verkoop Van uw Vastgoed

Verplichtingen als niet-resident:

 1. Afleveren van een energiecertificaat.
  Hier moet een gecertificeerde en geregistreerde elektricien of architect aangesteld worden. Deze zal een verslag maken van het vastgoed met betrekking tot het energieverbruik. Dit certificaat moet worden geregistreerd en het origineel moet aanwezig zijn bij ondertekening van de akte bij de notaris.
 2. Betaling van de “Plus Valua Municipal”.
  De “Plus Valua Municipal” is een gemeentelijke winstbelasting op de kadastrale waarde van het grondstuk. Dit bedrag schommelt tussen 0,3 en 0,7% van de kadastrale waarde, per jaar als eigenaar van het grondstuk (max. 20 jaar).
 3. 3% op de verkoopprijs (retenciones).
  De notaris zal bij de verkoop van uw vastgoed in Spanje 3% inhouden van de verkoopprijs.
  Dit bedrag wordt doorgestort aan de Spaanse federale overheid via Model 210/211. Dit wordt beschouwd als een voorschot op de mogelijke winstbelasting (door verkoop).

  Bijkomende belastingaangifte: binnen een termijn van 4 maanden dient de verkoper een bijkomende belastingaangifte in via Model 210/211 om de correcte winstbelasting te be- rekenen.
  Hiervoor zijn volgende documenten nodig:
  • Aankoopakte + bewijzen van alle betalingen bij aankoop (notariële kosten, registratie, Model 600,…)
  • Facturen van uitgevoerde verbouwingen en renovaties
  • Verkoopakte en de factuur met de commissie van de verkopende makelaar

  Hierna wordt de effectieve berekening gemaakt van mogelijke winst of verlies. Bij verlies zal de initiele 3% terug worden gestort aan de verkoper. Bij winst wordt het verschil terug- gestort of moet er worden bijbetaald.
 4. Certificaat “No Infraciones”
  Dit certificaat is een attest van de gemeente waarop de gekende bouwovertredingen worden vermeld. Dit moet aangevraagd worden bij de gemeente. De afleveringstijd bedraagt hier on- geveer 4 weken.
 5. "Licencia de Habitalidad" of "Secundo Occupacion"
  Dit attest is de bewoonbaarheidsverklaring. Hier moet u eveneens een architect aanstellen. Het afgeleverde attest is oa nodig voor de aanslui- ting van water.

Verplichtingen als resident:

 1. Energiecertificaat
 2. Betaling Plus Valua Municipal
 3. Certificaat “No Infraciones”
 4. “Licencia de Habitalidad” of “Secundo Occupacion”
 5. Aangifte van de verkoop en mogelijke winst in de personenbelasting via model 100

2. Schenken van een woning

Zowel voor een resident als voor een niet- resident is de enige wettelijke verplichting de betaling van de plus valua municipal.
Voor residenten moet deze schenking eveneens vermeld worden in de aangifte van de personen- belasting via model 100

Erven van een woning

Bij het erven van een woning zijn de wettelijke verplichtingen gelijk aan de verplichtingen bij het schenken van een woning.

Bijkomende aandachtspunten

 1. Elke woning in Spanje heeft een minimale fiscale waarde. Om deze te berekenen heeft u de laatste betaling nodig van de IBI, waarop de “valor catastral” vermeld staat.
 2. Indien u schenkt of erft onder de minimale fiscale waarde, zal de overheid een boete opleg- gen van de te betalen belasting op dit verschil. Bij erven en schenkingen is het om die reden belangrijk om rekening te houden met dit gegeven en boven deze minimale fiscale waarde te gaan.
 3. Om de winstbelasting te verminderen kunt u overwegen om, via een akte bij notaris, de “Obra Nuevo” – de waarde van de woning- te laten verhogen.
  Zo is de verkoopprijs min de “Obra Nuevo” aanzienlijk lager, met als gevolg dat er minder winstbelasting moet betaald worden.
  → Opgelet: het vastleggen van een “Obra Nuevo” brengt ook kosten met zich mee, dus laat zeker eerst een correcte berekening maken.

Tony Gillis, zaakvoerder Oremfi, is hier specialist ter zake.
Oremfi is een verzekerings- en dienstenkantoor in Altea.

Cargue Artículos Más Relacionados
Cargue Más En Erfrecht

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Mira además

Schenken van een woning in Spanje, gratis?

Artikel bijgewerkt februari 2024 Begin 2015 verschenen er berichten in de binnenlandse en …