Inicio Experten Verzekeringen Wat gebeurt er bij een natuurramp in Spanje? – deel 2

Wat gebeurt er bij een natuurramp in Spanje? – deel 2

6 minuto leer
1,806

© Sandra Van Kerckhove

In de vorige column heb ik reeds een aantal zaken verduidelijkt op het vlak van verzekeringen en rampen in Spanje. 
Deze keer vertel ik u in detail, wanneer het consortium (rampenfonds) de schade veroorzaakt door een catastrofe aan uw auto wel en niet dekt en hoe u dit soort schade kan claimen bij het consortium.

Bij verzekeringen is het best om uw autopolis na te kijken, vóór er iets onvoorzien gebeurt. 

Hoe is een autopolis opgebouwd? Meestal spreekt men van een basispakket en extra garanties. Het basispakket, kan verschillen van maatschappij tot maatschappij. In Spanje, hebben de meeste maatschappijen een pakket schade aan derden genaamd «Terceros». Volgende garanties zijn meestal inbegrepen: wettelijke aansprakelijkheid, juridische verdediging, accidenten van de bestuurder en soms ook reisbijstand, waarin de wegsleepdienst begrepen is. 

Daarnaast kunt u extra dekkingen nemen, afhankelijk van uw budget en noden. De meest voorkomende garanties zijn: glasbreuk, diefstal, brand, totaalschade en eigen schade met of zonder vrijstelling. Een echte «all-in dekking of omnium dekking», heeft al de voorgaande garanties en biedt u soms ook nog andere, zoals een vervangwagen, het recupereren van rijbewijspunten, … 

Ik schreef een echte «al in dekking, of omnium dekking», omdat ik de laatste tijd veel mensen ontmoet die denken een «all-in dekking of omnium dekking» te hebben, maar die wel een aantal van de genoemde basisdekkingen missen, of ze hebben alle soorten limieten en vrijstellingen, waarvan ze niet op de hoogte werden gebracht. 

Daarom is het superbelangrijk dat indien u uw verzekering on-line of via telefoon koopt, dat u eerst de algemene condities van het contract opvraagt, vooraleer het te tekenen of te betalen. Of beter nog, kies voor een professionele tussenpersoon. De verzekering zal u niet meer kosten, maar een goede agent met de juiste kennis kan u veel problemen besparen. 

Dus, om terug te gaan naar waar we het over hadden. De meeste mensen weten níet dat als ze een schade aan derden kiezen met een extra schadedekking als glasbreuk of diefstal of brand, dat de auto dan ook automatisch gedekt is voor acts of God. Dit is omdat een deel van de premie automatisch doorgestort wordt naar het Spaans Consortium. M.a.w. in het geval van een natuurcatastrofe, hebt u het recht de schade te claimen die aan uw auto veroorzaakt is. 

Dezelfde principes gelden voor de verzekering van uw zaak, uw bedrijf of van de gemeenschap van eigenaren. Uw schade wordt gedekt via het consortium als u een verzekeringspolis hebt voor een van de volgende risico’s: brand, diefstal, kristal, machines, elektrische schade, computers, … Ook indien u gecombineerde verzekeringspakketten hebt als een verzekering van de gemeenschap van eigenaren, hotelverzekering, kantoorverzekeringen, industrie, … 

Hoe kan u uw schade Indienen?

Een schade claimen via het Spaanse consortium, is niet zo gecompliceerd, maar buitenlanders die de taal niet goed machtig zijn, zullen moeilijkheden hebben met al het papierwerk. In dit geval is het best om hulp te vragen van een professional: uw verzekeringsagent. Hij of zij zou u moeten helpen het hele proces te doorlopen, zonder extra kost. 
Dit is dus nog een goede reden, waarom u best al uw verzekeringen afsluit bij een professioneel verzekeringsagentschap. De meeste banken, telefoonverzekeraars, of andere niet echt in verzekering gespecialiseerde adviesbureaus, … hebben noch de ervaring noch het geduld (wat bij een catastrofe nodig is) om deze schadeclaims volledig voor u op te volgen. Het maakt immers geen deel uit van het verzekeringscontract. 
Als u verkiest het zélf te doen, kan u surfen naar de webpagina van het Spaanse consortium. www.consorseguros.es en het benodigde formulier zelf downloaden. 

Cargue Artículos Más Relacionados
Cargue Más En Verzekeringen
Comentarios cerrados

Mira además

Wat te doen in het geval van schade gedekt door de huispolis?

We proberen allemaal een schadegeval te voorkomen, en dan gebeurt het toch … De te n…