Inicio Home Route Font de Centella vanuit Orba

Route Font de Centella vanuit Orba

7 minuto leer
1,387

De bron ‘Font Centella’ ligt langs de flank van de sierra del Cavall. De route PR-CV-368 maakt een rondweg langs de bedding van de rivier Girona, de Font de Centella en de stuwdam van Isbert. De route is aangeduid met geel-witte markeringen, 14 kilometer lang.

We beginnen op de Plaza de España in Orba, waar een informatiebord staat met de diverse routes die men hier kan maken. Vanaf de Plaza de España lopen we door de calle Pintor Ruano, passeren we het museum voor aardewerk en steken dan de rijweg CV-715 over, waar we verder lopen over de Camino Real de Orba a Sagra. Een beetje verder komen we weer op deze rijweg die we opnieuw oversteken en vervolgen langs een weg langs het kerkhof tot bij de bedding van de rivier Girona. We steken de bedding niet over maar draaien naar links, onder een brug, waarna we het pad volgen dat parallel met de bedding loopt. Zo’n 350 meter voorbij de brug steken we wel de bedding over en volgen de weg aan de overzijde. Die loopt naar rechts weg van de bedding en stijgend.

We passeren een gebied dat bekend staat als El Cascall en komen op de weg van Tormos naar Isbert. Hier draaien we naar links en nauwelijks 50 meter verder naar rechts. Deze weg brengt ons in de barranco de la Foia del Conill. Bij een splitsing lopen we naar links en daarna nemen we een pad naar rechts. Dit pad brengt ons uit de barranco en op een weg die ons naar de corral del Cigró voert, waar een paal staat met de aanduiding van de PR-CV-368. Nu gaat het verder over een stijgend pad naar de Font Centella, duidelijk aangeduid. De bron geeft normaal gezien water. Wat hoger zien de ruïne van de corral de Centella.

We vervolgen onze weg en dalen weer af naar de corral del Cigró van waar we de aanwijzingen volgen naar de stuwdam. We dalen weer af naar de weg van Tormos naar Isbert en lopen naar rechts. De weg brengt ons bij de bedding van de rivier. Rechts zien we nog een indrukwekkende rotswand en de weg eindigt bij het pompstation, waar we de bedding moeten oversteken. Het is niet gemakkelijk door de vele keien, maar de beste manier is aangeduid en brengt ons naar een comfortabel pad aan de overzijde. Als we nog even de bedding naar rechts volgen staan we bij de stuwdam, op het smalste punt van de bedding, tussen steile rotswanden.

Op het einde van de negentiende eeuw waren er reeds plannen voor de bouw van deze stuwdam, maar een aantal ingenieurs hadden hun twijfel over de effectiviteit, vanwege de poreuze ondergrond. In 1928 begon men dan toch met de bouw en de werken duurden tot 1944 door gebrek aan financiële middelen, de Burgeroorlog en de vele twijfels over het nut. Tenslotte bleken de sceptici gelijk te hebben. De poreuze ondergrond slorpte al het water op en dat vervolgde zijn weg ondergronds voorbij de stuwdam.

Aan de overzijde zijn metalen trappen die ons tot op de dam zouden brengen, maar ze zijn met een hek afgesloten.

Het pad brengt ons omhoog en we moeten een honderd meter lange tunnel door, die werd uitgehakt om de werkzaamheden aan de dam aan te vangen. We komen dan op een brede geasfalteerde weg bij het oude Casa del Pantano. Hier staat weer een paal met de aanduiding van routes. We volgen in de richting van Orba, want naar boven lopen brengt ons bij de Font Vella en Fontilles. Alvorens we op de rijweg CV-721 komen begeven we ons naar links. We dalen af naar de bedding en steken die over, waarna we verder lopen naar rechts, parallel met de bedding. We passeren het Casa del Mal Pas en hier voorbij steken we voor de laatste keer de bedding over en vervolgen over de weg waar een informatiebord staat over de plant Linaria Orbensis.

De weg brengt ons bij de rijweg CV-721 die we oversteken en aan de overzijde wandelen we naast de barranco de Fontilles. Die barranco steken we over naar links via een brug en vervolgen nu onze route tot in Orba. We lopen door een urbanisatie, maar kunnen ons gemakkelijk oriënteren naar het dorp.

Cargue Artículos Más Relacionados
Cargue Más En Home
Comentarios cerrados

Mira además

CIRCARTE weer van start

Het jaarlijkse festival CIRCARTE begint dit jaar op dinsdag 12 oktober met een optreden va…